İnternet BankacılığıOnline İşlemler

Hizmetlerimiz

Haberleşme Maddeleri

Kitap, katalog, gazete ve süreli yayınlar hariç herhangi bir fiziksel araç üzerine yazılan veya elektronik ileti şeklinde hazırlanan, gönderici tarafından gönderi üzerinde belirtilen adrese sevk ve teslim edilmesi gereken telgraf da dahil her türlü gönderiyi ifade eder.


Mektuplar

Kişisel haber niteliği taşıyan ve herhangi bir fiziksel araç üzerine yazılan, gönderici tarafından gönderi üzerinde belirtilen adrese sevk ve teslim edilmesi istenilen maddelere "Mektup" denir.

Güncel ve kişisel haber niteliği taşıyan ve herhangi bir fiziksel araç üzerine yazılan, gönderici tarafından gönderi üzerinde belirtilen adrese sevk ve teslim edilmesi istenilen maddelerin açık veya kapalı olarak postaya verilmesi mektup olma niteliğini değiştirmez.

Mektuplar, kayıtlı ya da kayıtsız olarak postaya verilebilir.


Son Ağırlık

Son ağırlık: Yurtiçi 5 kilogram, Yurtdışı 2 kilogram'a kadar kabul edilir.


En çok

En büyük boyu 60 cm'yi geçmemek üzere uzunluğu, genişliği ve kalınlığı toplamı 90 cm.

Tomar halinde en büyük boyu 90 cm'yi geçmemek üzere uzunluğu ve iki defa çapı toplamı 104 cm.


En az

Boyutları 2 mm'lik toleransla 14x9 cm'den aşağı olamaz.

Tomar halinde en büyük boyu 10 cm'den aşağı olmamak üzere uzunluğu ve iki defa çapı toplamı 17 cm.


Posta Kartı

Üzerinde güncel ve kişisel haberleşme niteliğinde yazı bulunan, gönderici tarafından gönderi üzerinde belirtilen adrese sevk ve teslim edilmesi istenilen ve postada işlemeyi güçleştirmeyecek kalınlıkta kağıt veya kartondan yapılmış, açıktan postaya verilen resimli ya da resimsiz kartlara "posta kartı" denir.

Posta kartlarının yüz taraflarının en az sağ yarısı alıcı adresinin yazılmasına, pul yapıştırılmasına ve özel hizmete ilişkin etiket veya işaretlerin konulmasına ayrılmış olmalıdır.

Posta kartları, kayıtlı ya da kayıtsız olarak postaya verilebilir.


Boyutlar
En çok : 23,5x12 cm

En az : 14x9 cm

Boyutlarda 2 mm'lik bir eksiklik veya fazlalık göz önüne alınmaz.

Bir posta kartının uzunluğu genişliğinin en az 1,4 katı olmalıdır.