İnternet BankacılığıOnline İşlemler

Hizmetlerimiz

Taahhütlü

Kayıtlı olarak postaya verilmek istenen yurtdışı mektup postası gönderilerinin postaya verilmesinden itibaren kayda tabi tutularak alıcısına imza karşılığında teslim edilen kaybı halinde de üst sınırı "Dünya Posta Birliği" ( UPU ) tarafından belirlenen limitler dahilinde tazminat ödemesini gerektiren özel hizmete taahhütlü özel hizmeti, bu özel hizmeti içeren gönderilere taahhütlü gönderi denir.


Taahhütlü gönderilerin uçak özel hizmeti ile kabul edilmesi zorunludur.