İnternet BankacılığıOnline İşlemler

Hizmetlerimiz

Tarihçe

1840

Posta Nezareti'nin kurulması


1855

Telgraf Müdürlüğü'nün kurulması


1871

Posta Nazırlığı ile Telgraf Müdürlüğü'nün birleştirilmesi


1901

Havale (para transferi) işlemlerinin başlaması


1909

Hizmetleri ile kurumun PTT Nezaretine dönüştürülmesi


1939

PTT Genel Müdürlüğü olarak Ulaştırma Bakanlığı'na bağlanması


1984

Kamu İktisadi Kuruluşu statüsüne geçirilmesi


1995

PTT'nin T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. olarak yeniden yapılandırılması


1995

Havale ve Posta Çeki İşlemlerinde Otomasyona Geçilmesi


1999

İşlemlerinde Garanti Bankası (Körfezbank) ile işbirliğine gidilmesi


2000

T.C.Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün ismi T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) tüzel kişiliği olarak değiştirildi.


2004

Teknoloji çağının değişen ve gelişen şartları içerisinde kendisini yenileyen,hizmet üretiminde müşteri odaklı bir vizyonla modernizasyon hamlesini büyük oranda tamamlayan PTT,gelişmiş teknoloji ve otomasyon sistemlerini kullanarak bir çok projeyi hayata geçirmeye başladı.Birçok kurum ve kuruluşlar anlaşmalar yaparak,hizmet portföyünü genişletti.Kurduğu otomasyon ağı ile işlem sayısını gümden güne arttırdı.


2011

Posta pulları ilk kez PTT matbaasında basıldı.


2013

Kamu iktisadi kuruluşu olan T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü 23.05.2013 Tarih ve 28655 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6475 sayılı “POSTA HİZMETLERİ KANUNU” ile “T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş”adı altında anonim şirketi olmuştur.