İnternet BankacılığıOnline İşlemler

Hizmetlerimiz

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Gerçek Kişi Başvuruları


Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan geçerli resmî belge.


Online olarak gerçekleştirilen Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Numarası.


Başvuru Belgeleri ile ilgili detaylı bilgiye Gerçek Kişi Başvuru Belgelerinden , işlemlerin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiye ise Online Başvuru Ve Ön Başvuru Sayfamızdan erişebilirsiniz.


Hemen Başvur

Kamu Kurumu Başvuruları


DETSİS Numarası bulunan Kurumlar Online Ön Başvuru sırasında Kamu Kurumu olarak başvurmalıdır.


Kurum üst düzey yetkilisince imzalı resmî yazı (Resmî yazıda Kurumun DETSİS numarası açıkça yer almalıdır. Resmi yazı örneği Kamu Kurumu Başvuru Belgelerinde mevcuttur.).


Başvuru yapanın kimlik tespiti için Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan resmî belge.


Online olarak gerçekleştirilen Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Numarası.

Başvuru Belgeleri ile ilgili detaylı bilgiye Kamu Kurumu Başvuru Belgelerinden , işlemlerin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiye ise Online Başvuru Ve Ön Başvuru Sayfamızdan erişebilirsiniz.


Hemen Başvur

Tüzel Kişi Başvuruları


MERSİS Numarası bulunan tüzel kişiler Online Ön Başvuru sırasında Tüzel Kişi olarak başvurmalıdır.


Ticaret sicil memurluklarından alınmış, üzerinde tüzel kişiliğin MERSİS numarası ya da Ticaret sicil numarası bulunan ticaret sicil tasdiknamesinin veya faaliyet belgesinin aslı.


Noter onaylı imza sirküleri (İmza sirkülerinde, kimlerin şirketi hangi konularda ne kadar süre temsil edeceği, imzasının münferiden mi yoksa bir başka temsilci ile birlikte mi geçerli olacağı bilgilerinin yer alması ayrıca müstenidatının mutlaka bulunması gerekmektedir. Noter onaylı imza sirkülerinin aslı PTT’de görüldükten sonra fotokopisi alınarak başvuru sahibine geri verilecektir.).


Başvuru yapanın kimlik tespiti için Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan resmî belge.


Başvuruda bulunacak kimse şirketin kanunî temsilcilerinin yetki verdiği kişi ise; şirketin kanuni temsilcileri tarafından imzalanmış ve şirketin kaşesi ile kaşelenmiş Tüzel Kişi Yetkilendirme Belgesi.


Online olarak gerçekleştirilen Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Numarası.


Başvuru Belgeleri ile ilgili detaylı bilgiye Tüzel Kişi Başvuru Belgelerinden ,ve Tüzel Kişi Yetkilendirme Belgesinden , işlemlerin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiye ise Online Başvuru Ve Ön Başvuru Sayfamızdan erişebilirsiniz.


Hemen Başvur

Diğer Tüzel Kişi Başvuruları


DETSİS veya MERSİS Numarası bulunmayan tüzel kişiler Online Ön Başvuru sırasında Diğer Tüzel Kişi olarak başvurmalıdır.


Tüzel kişinin nevîni gösterir belge (Vakıf Senedi, Kuruluş Tüzüğü, Ana Sözleşme vb.) ve gerekirse bağlı bulunduğu tüzel kişiden alınmış resmî yazı.


KEP hesabı açılmasına ilişkin resmî talep yazısı (Tüzel kişiyi temsile yetkili kişi tarafından imzalanmış, PTT Merkezinden başvuru yapacak kişinin adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numarasının yer aldığı, tüzel kişi adına KEP hesabı açılması talebinin açıkça belirtildiği yazı).


Noter onaylı imza sirküleri (İmza sirkülerinde, kimlerin tüzel kişiyi hangi konularda ne kadar süre temsil edeceği, imzasının münferiden mi yoksa bir başka temsilci ile birlikte mi geçerli olacağı bilgilerinin yer alması ayrıca müstenidatının mutlaka bulunması gerekmektedir. Noter onaylı imza sirkülerinin aslı PTT’de görüldükten sonra fotokopisi alınarak başvuru sahibine geri verilecektir.).


e-Vergi Levhası Çıktısı (e-Devlet kapısı üzerinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi üzerinden alınmış e-Vergi Levhası Çıktısı.)


Başvuru yapanın kimlik tespiti için Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan resmî belge.


Online olarak gerçekleştirilen Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Numarası.


Başvuru Belgeleri ile ilgili detaylı bilgiye Diğer Tüzel Kişi Başvuru Belgelerinden , işlemlerin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiye ise Online Başvuru Ve Ön Başvuru Sayfamızdan erişebilirsiniz.


Hemen Başvur