İnternet BankacılığıOnline İşlemler

Hizmetlerimiz

E-Tebligat Nasıl Çalışır?

 

·         Sisteme Giriş

Kullanıcılar hesaplarına; e-imza, mobil imza, e-devlet ve UETS şifresi ile https://ptt.etebligat.gov.tr adresinden ya da UETS Mobil Uygulaması üzerinden giriş sağlayabilmektedir.

 

·         İleti Hazırlama

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)'nde e-tebligat iletileri, güvenli elektronik imza ya da elektronik sertifika ile imzalanarak EYP 2.0 standardı ile tüm evrak sistemleriyle uyumludur.

 

·         Delil Oluşturma ve Zaman Damgası

UETS, tebliğ evrakının; "Teslim alındığına", "Muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığına", "Okunduğuna" ve 5.gün sonunda "Kanunen tebliğ edilmiş sayıldığına" ilişkin elektronik sertifika ile imzalanmış delil kayıtları oluşturmaktadır. UETS, aldığı iletiyi elektronik imza ile imzalar, zaman damgası ile damgalar ve zarflar.


                                                                                                                      
                                                                                                                                               


·         SMS ve e-Mail ile Bilgilendirme

UETS'den gelen tebligatlara ilişkin SMS ve e-posta ile bilgilendirme iletisi alabilmek için sistemde kayıtlı cep telefonu ve e-posta adreslerinin doğrulanmış olması gerekmektedir.

SMS ve e-Posta Doğrulaması;

Ø  Gerçek Kişi hesaplarında kişinin kendisi tarafından,

Ø  Tüzel hesaplarda işlem yetkilisi tarafından (Şahsi hesapları üzerinden) yapılmaktadır.

Ø  İlgili mevzuat gereği; Bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış veya geç yapılmış olması, tebligatın geçerliliğini etkilememektedir.


Online Başvuru İçin Tıklayınız