İnternet BankacılığıOnline İşlemler

Hizmetlerimiz

Bilgi Edinme

Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak bilgi edinme müracaatlarını değerlendirmek üzere PTT A.Ş. bünyesinde Bilgi Edinme Birimi kurulmuştur.

Posta ya da bizzat yapılacak başvurular ile faks yoluyla yapılacak olan başvurularda aşağıda belirtilen İletişim bilgilerini kullanabilir, aynı zamanda elektronik ortamda yapılacak başvurularınızda ise Online Bilgi Edinme Başvurusu linkini kullanarak gönderebilirsiniz

  • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
  • Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik​​
  • Bilgi ve Belge Erişim Ücreti Genel Tebliği
  • PTT Genel Müdürlüğü Bilgi Edinme Başvuru Ücreti
  • Kurum Dosya Planı
  • BİLGİ EDİNME İLETİŞİM

    YAZIŞMA ADRESİ:Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Tanıtım ve Medya İlişkileri Dairesi Başkanlığı Şehit Teğmen Kalmaz Cad. 06101- Ulus/ANKARA

    BELGEGEÇER:+90 312 309 59 13