İnternet BankacılığıOnline İşlemler

Hizmetlerimiz

Kişisel Pul

Çeşitli ülkelerde pulculuğa yeni bir boyut getirmek ve posta idarelerine kaynak yaratmak amacıyla başlatılan "kişisel pul" hizmeti, Türk pulculuğunda bir yenilik olarak Kuruluşumuzun 165. Kuruluş Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde 25.10.2005 tarihinde uygulamaya konulmuştur.


Bu uygulama kapsamında gerçek ve tüzel kişiler tarafından gönderilen görsel objeler pul olarak basılacak ve gerek hatıra amaçlı gerekse postada kullanılabilecektir. Söz konusu objeler (kuruluş yıldönümünü kutlamak, belli bir olayı anmak, ticari bir ürünün tanıtımını yapmak, doğum günü, evlilik yıldönümü, anneler günü, babalar günü, mezuniyet töreni, hatıra, v.b.) amaçlı olabilmektedir.


Kişisel Pul İşlem Basamakları


1. Kişisel Pul ve Kişisel Pullu Özel Zarf başvurusu yapmak için PTT İşyerinden Kişisel Pul Başvuru ve Kişisel Pullu Özel Zarf Talep Formunu ve sözleşmesi temin ediniz.


2. Kişisel Pula uygun Pul objesini seçiniz.


*Kişisel pul basımında kullanılması istenilen pul objesi Başvuru Formuna eklenmelidir. Pul objesi yatayda 3,5X2,5 cm dikeyde ise 2,8X3,3 cm olmalıdır.


* Fotoğraf kalitesi pul basımına uygun netlikte ve yeterince aydınlık, dijital kopyalar ise en az 300 DPI değerinde taranmış, TIFF, JPEG, PSD vb. ortamında kaydedilmiş olmalıdır. Pul objesinin teknik bakımdan pul basımına uygun olmaması halinde başvuru reddedilecektir.


* Basım süresinin kısaltılması açısından objenin CD kaydının da başvuruya eklenmesi tercih edilir.


*Görüntü fotoğraf boyutuna uygun şekilde ortalanmış olmalıdır. Pulun tasarımı sırasında kalitesini yükseltmek amacıyla gerekli değişiklikler yapılabilir.


*Mevzuatımız gereğince, basılan ve müşteriye teslim edilen pullara ait objeler üç yıl saklanmak zorunda olduğundan başvuru sahibine iade edilmez. Bu nedenle başvuru formuna sanat değeri taşıyan resim, karikatür gibi eserlerin orijinali değil fotoğrafı eklenmelidir.


* Obje üzerinde yer alması istenilen ibare mutlaka belirtilmelidir.


3. İmzalar


Kişisel Pul Başvuru ve Kişisel Pullu Özel Zarf Talep Formu ile sözleşmenin ilgili yerlerinin müşteri tarafından imzalanması zorunludur.


4. Ücretin Ödenmesi


*Kişisel pul siparişi için ödenmesi gereken ücret, hizmet bedeli + gönderi türü ücretinin toplamının sipariş edilen pul miktarı ile çarpımı sonucu bulunan ücret olup, bu şekilde tespit edilecek toplam ücret Posta Çeki Hesabına veya Şirketçe belirlenen banka hesabına yatırılacaktır.


Pulun hangi gönderi türü için talep edildiği ve talep edilen toplam adet Kişisel Pul Başvuru Formunun 2. maddesinde açık olarak belirtilmelidir.


Siparişlerin en az 25 adet olmak üzere 25 ve katları şeklinde olması gerekmektedir.


5.Başvuru


Ücretin yatırıldığını belgeleyen alındı ve ilgili bölümleri doldurulup imzalanmış Kişisel Pul Broşürü ile PTT İşyerine başvurulacaktır. Başvurunun geçerli olması ve siparişinizin yerine getirilebilmesi için;


* Kişisel Pul Başvuru ve Kişisel Pullu Özel Zarf Talep Formunu ve Sözleşmesinin eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış olması zorunludur.


* Başvuruya nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport belgelerinden birinin fotokopisi mutlaka eklenmelidir.


*Müşteri kamu hukuku tüzel kişisi ise başvuru, yetki belgesinin bir örneği başvuruya eklenerek kurum yetkilisi tarafından yapılır. Kurum yetkilisi adına başka bir görevli tarafından başvurulması halinde ise başvuruda bulunan kişiye verilen yetki belgesinin de Kişisel Pul Başvurusuna eklenmesi gerekmektedir.


* Müşteri özel hukuk tüzel kişisi ise başvurular tüzel kişilik yetkilisinin yetki belgesi ile imza sirküsü veya vekaletname ile görevlendirilen temsilci tarafından yapılabilir.


Bu nedenle Başvuru Formuna şirketler için ticaret siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin, diğer tüzel kişilikler için yetkili mercilerce verilmiş belgenin, başvuruda bulunan tüzel kişilik yetkilisi dışında bir şahıs ise ayrıca vekaletnamenin bir örneğinin eklenmesi gerekmektedir.


* Başvurunun takibi için ücretin yatırıldığını belgeleyen Çek Yatırma Havalesi Alındısı ile APG etiketinin birleştirerek saklanması gereklidir.


6. Siparişin Gerçekleştirilmesi ve Pulların Teslimi


*Kişisel Pul Servisine ulaşan başvurular en kısa süre içerisinde değerlendirilerek başvuru formunda belirtilen adrese gönderilir. Pulların başka bir şahsa teslimi ancak vekaletname ya da yetki belgesi ibrazı ile mümkündür.


Dosya İndir


25


-


100


adet arasındaki siparişlerde bir pul için hizmet bedeli


2 TL 


(Gönderi Türü Ücreti)


125


-


500


adet arasındaki siparişlerde bir pul için hizmet bedeli


1.50 TL

(Gönderi Türü Ücreti)


525


-
adet arasındaki siparişlerde bir pul için hizmet bedeli


1.20 TL


(Gönderi Türü Ücreti)