İnternet BankacılığıOnline İşlemler

Hizmetlerimiz

Sıkça Sorulan Sorular

Banka

İnteraktif Posta Çeki Şifremi unuttum yardımcı olur musunuz?

İPÇ şifresini unutan veya ilk defa almak isteyen müşterilerimiz PTT Anasayfa Online işlemler menüsünden yeni şifre al/şifremi unuttum sekmesinden kart bilgileri ve cep telefon numarası güncel ise şifre oluşturabilir. Bununla beraber en yakın PTT Merkezinden geçerli kimlik belgesi ile müracaat ederek şifre talebinde bulunmanız halinde yeni şifre SMS ile kılavuz hesabınızda kayıtlı olan cep telefonunuza gönderilecektir.

Birden fazla hesap açtırabilir miyim?

Aynı TCKN/VKN ile gerçek veya tüzel kişiler adına en fazla 5 adet posta çeki hesabı açılabilmektedir. Belli bir miktar karşılığı güven akçesi alınarak (TL olarak açılan hesaplarda 5,00 TL, Döviz pozisyonlu olarak açılan hesaplarda hesabın para türüne göre 1 EURO veya 1 USD) hesapta tutulmaktadır. Alınan bu tutar hesap kapatılırken hesap sahibine iade edilmektedir."

Posta Çeki Hesabından para çekme limiti ne kadardır?

Para çekme limiti olarak tek çekme işlemi ile Gerçek Kişilere : 30.000,00 TL, Özel Hukuk Tüzel Kişiliğine : 60.000,00 TL, Kamu Hukuku Tüzel Kişiliğine : Sınırsız çekme yetkisi verilmiştir. Gün içerisinde birden fazla para çekme işlemi yapabilirsiniz.

Döviz pozisyonlu posta çeki işlemleri nerede yapılmaktadır?

TL cinsinden yürütülmekte olan posta çeki işlemlerinin döviz pozisyonlu olarak da yapılmasına 18.09.2006 tarihinden itibaren başlanmıştır. Döviz pozisyonlu posta çeki işlemleri USD veya EURO cinsinden sadece PTT merkezlerimizde yapılmaktadır. Döviz pozisyonlu posta çeki işlemleri gerçekleştirilebilmesi için USD veya EURO türünde posta çeki hesabı açtırılması gerekir.

Posta Çeki Hesap hareketlerimi internetten takip edebilir miyim?

Hesap hareketlerinizi, PTT Merkezlerinden şifre talep ederek internet ortamında e-bildirimden takip edebilirsiniz. Ayrıca PTT Merkezlerinde bulunan "İnteraktif Posta Çeki Abonelik sözleşmesini doldurmanız halinde tarafınıza müşteri numarası verilecek, şifreniz ise en kısa sürede hesabınızda kayıtlı olan cep telefonunuza SMS olarak gönderilecektir.İnteraktif Posta Çeki ile Posta Çeki hesabınızdan banka hesaplarına ve başka bir posta çeki hesabına para aktarabilir, isme havale gönderebilir, fatura ödeyebilir, hesap hareketlerini on-line takip edebilirsiniz. İnternet ortamında işlem yapabilirsiniz.

Posta Çeki Hesabımdan fatura ödeyebilir miyim?

Posta Çeki Hesabınızdan Türk Telekom A.Ş., TTNet, Türksat, Vodafone ve Avea faturalarını otomatik ödeme talimatı ile ödeyebilirsiniz. Bu hizmetimizden yararlanabilmek için hesap numaranızın yer aldığı ve tarafınızdan imzalanmış ödeme talimat dilekçesi vermeniz yeterli olacaktır. Dilekçenizi PTTBank Dairesi Başkanlığının 0 312- 309 35 49 numaralı faksına gönderebilir veya adresinize en yakın PTT Merkez Müdürlüğüne verebilirsiniz.

Posta Çeki Hesabımdan talimat vererek kira ve telefon borcumu ödeyebilir miyim?

Posta Çeki Hesabımdan talimat vererek kira ve telefon borcumu ödeyebilir miyim?

Posta Çeki Hesap Dökümünün gönderileceği adresi değiştirmek istiyorum?

Adres değişikliği talebinizin yerine getirilebilmesi için en yakın PTT Merkez Müdürlüğüne müracaat etmeniz ve imzalı bir dilekçe ile talebinizi belirtmeniz durumunda müracaat ettiğiniz merkezden güncelleme işlemi gerçekleştirilebilecektir.

İşlem görmeyen Posta Çeki Hesabı ne zaman kapatılır?

5 yıl işlem görmemesi durumunda posta çeki hesapları 5 yıl süre ile dondurulur. Bu süre içerisinde posta çeki hesap bilgilerinde güncelleme yapılması durumunda hesap tekrar aktif hale getirilir. Ancak belirtilen süre içerisinde hesap bilgilerinde bir güncelleme yapılmaz ise posta çeki hesabı 10. Yılın sonunda resen kapatılır.

Adıma gelen havaleyi Posta Çeki Hesabıma aktarabilir miyim?

İsminize gönderilen havaleyi posta çeki hesabınıza aktarmanız mümkün olup bunun için Havalenizin adınıza ödenmek üzere geldiği PTT Merkez Müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz. Havalenizin geldiği PTT Merkez Müdürlüğü dışında bir işyerine müracaat etmeniz durumunda cüzi bir ücret karşılığı bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

İşgöremezlik Ödemeleri Nasıl Alınır?

Ödemeler başka Bankalar aracılığı ile yapılmayıp , sadece PTT işyerlerinden anında yapılabilecektir.

Ödemeler PTT işyerince ödeme gününden itibaren hak sahiplerinin kendisine veya temsil yetkisi bulunan veli  ,vasi, kayyım veya vekiline geçerli kimlik belgesinin ibrazı ile yapılacaktır.

Ödeme tarihleri SGK tarafından belirlenecektir.

Ödemeler sistemimizde SGK nın bildirmiş olduğu ödeme başlangıç gününden itibaren 2(iki) ay süreyle bekleyecek olup, bu süre içinde ödemesi yapılmayan tutarlar SGK ya iade edilecektir.

Posta çeki hesabımdan 3. kişilere ait posta çeki hesabına para aktarırsam ücret öder miyim?

Posta çeki hesapları arasında yapılan aktarma işlemlerinden kademeli olarak ücret alınmaktadır. Bugün için yürürlükte olan ücretleri web sayfamız www.ptt.gov.tr adresinde bilgi bankası bölümünde bulabilirsiniz.

PTT Kartım geldi ama şifresi gelmedi, ne zaman gelir?

PTTkart şifreleri adrese gönderilmemekte olup, kart hesap sahibinin eline ulaştıktan sonra herhangi bir PTT İşyerine müracaat edilmesi gerekmektedir. PTT İşyerince kimlik doğrulama işlemi yapılır ve kart şifresi verilir. PTTkart şifre işlemleri için444 1 788 Çağrı merkezimiz aracılığı ile desistemde cep telefonu kayıtlı olan müşterilerimize sms ile şifreyönlendirilmesiyapılmaktadır. Emekli ve asker hesaplarında ilk defa kart alındığında aktivasyon ve şifre işlemleri için PTT işyerlerine müracaat edilmelidir.

PTT Kartım gelmedi ne yapabilirim?

Kartınızla ilgili gönderi takip işlemini 444 1 788 numaralı müşteri hizmetleri telefonumuz aracılığı ile yapabilirsiniz.

PTT Bonus Kredi Kartları Başvuruları nereden alınır?

PTT Bonus Kredi kartları 15 Ocak'ta kullanıma kapatılmış olup yeni başvurular alınmamaktadır.

PTT Bonus Kredi Kartı Başvurularında gerekli evraklar nelerdir?

PTT Bonus Kredi Kartları 15 Ocak'ta kullanıma kapatılmıştır. Müşterilerimiz PTT Bonus Kredi kartlarında geçmiş aylara yönelik harcama itirazları için işyerlerimize nüfus cüzdanı +dilekçe bırakabilirler."

PTT Kredili Hesap nedir?

Posta çeki hesap sahiplerine hesaplarında yeterli bakiye olmaması durumunda acil nakit ihtiyaçları, otomatik ödeme ve alışverişlerinde ek limit sağlayan bir kredili mevduat hesabıdır.

PTT Kredili Hesap Başvurusu nereden yapılır?

PTT Kredili Hesap başvuruları Acentelikler hariç tüm PTT işyerlerinden yapılabilmekte olup başvuru için gerekli evraklar aşağıdaki şekildedir:
- PTT Kredili Hesap Başvuru Formu
- PTT İşbirliği İle Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Özel ve Tüzel Kişiler tarafından PTT işyeri açılabilir mi? Açılabiliyor ise koşulları ve aranan şartlar nelerdir?

İdaremiz bünyesinde, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak adına hızla gelişmekte olan bir işyeri ağı mevcuttur. Bunlar içerisinde; PTT Merkez ve şubeleri, Kuruluşumuz personeli tarafından hizmetlerimizin verildiği PTT işyerleri olup, gerçek ve tüzel kişiler tarafından PTT merkezi ya da şubesi açılması mümkün bulunmamaktadır.

Bunlar dışında özel ve tüzel kişilerce işletilmekte olan PTT Acenteliği isimli işyerlerimiz mevcuttur. PTT Acentelikleri, PTT Şubesi bulunmayan yerleşim yerlerinde sürekli veya mevsimlik olarak açılmaktadır.

PTT hizmetlerinin yürütülmesi için Acentelik açılmasına ihtiyaç duyulan yerler Başmüdürlüğünce tespit edilerek Genel Müdürlüğe aktarılır, acenteliğin açılmasına ve kapatılmasına Genel Müdürlükçe karar verilir. Acentelik açılacak yerler, tespit edildikten sonra; PTT'nin resmi internet sitesinde, başmüdürlükler ve merkez müdürlüklerin ilan tahtalarında; beldelerde belde belediyelerince hoparlör veya diğer ilan vasıtalarıyla; köylerde köy odalarında veya diğer ilan vasıtalarıyla bir hafta süreyle duyurulur. Duyuruda duyurunun bitim tarihinden itibaren on günlük başvuru süresi tanındığı belirtilir.

Acentelik görevini yürütecek kişilerde;

a) T.C vatandaşı olmak,

b) Reşit ve mümeyyiz olmak,

c) Bir yargı kararı ile kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

ç) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

d) Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak,

e) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

f) PTT merkez müdürlüğünce bu Yönetmeliğin 11'inci maddesine göre uygunluğu kabul edilen bir işyerini temin etme imkanına sahip bulunmak şartları aranmakta olup,

Acenteliğe istekli olan gerçek veya tüzel kişiler, bağlı olduğu PTT Merkez Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvururlar ve bu dilekçeye;

a) Gerçek Kişiler için:

1) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

2) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya PTT tarafından onaylanmış sureti,

3) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

4) Adlı Sicil Kaydı bulunmadığına dair yazılı beyan

5) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı.

b)Tüzel Kişiler için:

1) Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya PTT tarafından onaylı sureti,

2) Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişilere ait imza sirküleri asli veya PTT tarafından onaylı sureti,

3) Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiler için Adli Sicil Kaydı bulunmadığına dair yazılı beyanı eklenir.

Acentelikler için en az 5.000 TL en fazla 75.000 TL teminat olmak üzere, acentelik açılacak yerin durumuna göre Başmüdürlüklerimizce belirlenecek miktarda teminat alınmaktadır. Bununla birlikte acenteye, yürürlükte bulunan mevzuata göre ödenecek KDV düşüldükten sonra her ay; Kabul ettiği posta ve telgraf hizmetleri ile havale/çek hizmetlerinden elde edilen gelirden yüzde elli oranında, Sözleşmeye dayalı olarak yürütülen hizmetler karşılığında idaremizin aldığı komisyonun yüzde kırkı oranında, bey'iye verilecektir.

Acenteye, bir ayda posta ve telgraf hizmetleri karşılığında verilecek bey'iye miktarı, ikibin adet yurt içi ilk ağırlık kademesindeki mektup ücretini geçemez. Geçen miktar için bey'iye verilmez.

Acenteye merkeziyle yaptığı temas adedine ve belediyece belirlenen toplu taşıt ücretlerine göre, geliş ve gidiş masrafları ödenir. Toplu taşıt olmaması halinde emsal toplu taşıt ücreti ödenir.

www.ptt.gov.tr adresinde yayınlanan PTT Acentelikleri Yönetmeliği'nde detaylı bilgi öğrenmeniz mümkündür.

E-Hizmet

Kayıtlı Elektronik Posta ( KEP ) nedir ?

KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayan bir sistemdir. PTT KEP sistemi kullanıcılara genel e-posta hizmetlerine ilave olarak;

 • E-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği,
 • Gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı
 • Gönderilen e-postaya erişilip erişilmediği,
 • E-postanın iletilme zamanını tespit edecek,
 • İçeriğin değişmediğini garanti edecek,
 • Hukuken geçerli delil seti oluşturacak, şekilde muhafaza edecek sistemdir.
KEP'in Yasal Zorunluluğu var mı?

7201 sayılı Tebligat Kanununun 7. Maddesinde 11.01.2011 tarihinde yapılan değişiklik ile Anonim, Limited ve sermayesi paylara bölünmüş Komandit Şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu hale gelmiştir. Elektronik yolla tebligat yapılabilmesi için de elektronik tebligat almaya elverişli KEP adresi edinilmesi zorunludur.

KEP'i hangi işlemler için kullanabilirim?

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun "Beyanlar, Belgeler ve Senetler" başlıklı 1525. maddesinde;

"Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18. maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla,

İhbarlar,

İhtarlar,

İtirazlar ve benzeri beyanlar;

Fatura,

Teyit mektubu,

İştirak taahhütnamesi,

Toplantı çağrıları

Ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi,

Elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder, denmektedir.


Bu kapsamda KEP aşağıdaki iş ve işlemler için kullanılabilir:

e-Tebligat

e-Yazışma

e-Fatura

Bilgi Edinme Başvuruları

Bilgi Belge Paylaşımı

Tüketici Şikayetleri

Tacirler Arası İhbar İhtar

Sözleşme Taahhütname

İştirak Taahhütnamesi

Teklif-Sipariş Sipariş Onay

Bordro Gönderimi

Uyarı-Sicil İşlemleri

Beyanname

Atama-Terfi Yazıları

Elektronik Tebligat (e-Tebligat) nedir?

Elektronik Tebligat, tebligat kanununda belirlenen tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından hazırlanan tebligatların e-Tebligat Yönetmeliğine uygun olarak değiştirilemez ve inkar edilemez bir şekilde kayıtlı elektronik posta (PTTKEP) yoluyla alıcılarına iletilmesidir.

E-Tebligat Hizmetini hangi Kurum ve Kuruluşlar sunmaktadır? E-Tebligat nasıl yapılabilir?

7201 sayılı Tebligat Kanununun 7. Maddesinde 11.01.2011 tarihinde yapılan değişiklik ile Anonim, Limited ve sermayesi paylara bölünmüş Komandit Şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu hale gelmiş olup bu durumda Tebligat çıkarmaya yetkili mercilerinde KEP hesabı kullanarak e-tebligat göndermeleri zorunlu hale gelmiştir.

Elektronik Tebligat yönetmeliği 'Amaç ve Kapsam' başlığı 1.maddesinde de belirtildiği üzere e-Tebligat sadece Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. vasıtasıyla yapılabilir.

Tebligatın göndericisi konumunda olan tebligat çıkarmaya yetkili merciler Kanun gereği yalnızca PTTKEP hesabı edinerek bu hesap üzerinden muhataplara elektronik tebligat gönderebilirler.

Elektronik Yazışma (e-Yazışma) nedir?

E-yazışma, Kurum ve Kuruluşlar arasındaki PTT vasıtasıyla taahhütlü, tebligat vs. şeklinde gönderilerle yada kurye vasıtasıyla yapılan resmi yazışmaların, kağıt kullanılmadan, KEP altyapısı kullanılarak elektronik ortamda yürütülmesini sağlayacak ortak kurallar setidir.

KEP sistemine nereden/nasıl başvurabilirim?

Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat sistemine üye olmak isteyen müşterilerimiz (gerçek kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri) başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayarak en yakın PTT Merkez Müdürlüğünden hesaplarını alabilirler.

En yakın PTT Merkez Müdürlükleri, başvuru için gerekli bilgi ve belgeler, online ön kayıt ve online ön başvuru hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için

Kep Başvuruadresini ziyaret ediniz.

ePttAVM siparişimi nasıl takip edebilirim?

Siparişinizin takibini "Sipariş Geçmişi" alanından ya da http://www.ptt.gov.tr/tr/interaktif/kayitliposta_yeniweb.php adresinden yapabilirsiniz.

ePttAVM siparişlerimde farklı mağazalardan ürünleri sepetime ekleyebilir miyim?

Siparişlerinizde farklı mağazalardan, istediğiniz ürünü sepetinize ekleyebilirsiniz.

ePttavm siparişim neden iptal edilmiş?

Bankanız gerekli durumlarda, siparişinizi teyit etmek adına size ait bir telefon numarasına ulaşamadığında, siparişinizi kredi kartı sahibinin güvenliğini sağlamak amacı ile iptal edebilmektedir. Sipariş iptali ile ilgili bilgiler, sipariş sahibinin üyeliğinde kayıtlı e-posta adresine gönderilir. Siparişinizin banka tarafından onay alabilmesi için, bankanızda ve sitemizde kayıtlı kişisel bilgilerinizin güncellenmiş olması gerekmektedir.

Ayrıca "Kapıda Ödeme seçilerek gerçekleştirilen siparişlerde, sipariş esnasında belirttiğiniz numaranızdan ulaşılarak "sipariş onayı alınmaktadır. Kayıtlı numaranıza ulaşılamadığı durumlarda destek@epttavm.com tarafından kayıtlı mail adresinize mail gönderilmekte ve siparişin onaylanması için süre tanımlanmaktadır. Eğer size belirtilen süre içerisinde de siparişinizi onaylamazsanız, siparişiniz iptal edilmektedir.

ePttavm Siparişimi nasıl iptal edebilirim?

"Sipariş Geçmişi" alanında yer alan ödemesini yaptığınız ve henüz kargoya teslim edilmemiş ürününüzü iptal etmek istediğinizde, destek@epttavm.com' a bildirimde bulunabilirsiniz.

ePttavm'de Cayma Hakkı nedir ve nasıl kullanılır?

28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunmasına Hakkındaki Kanun gereğince, alıcıların teslimat tarihinden itibaren 14 gün içerisinde hiçbir sebep göstermeden ve kargo ücreti ödemeden cayma haklarını kullanarak ürünleri iade edebilirler. Alıcının cayma hakkı talebini 14 gün içerisinde satıcıya bildirmesi gerekmektedir. Teslimat sırasında Alıcıya gönderilen faturanın orijinalinin, iade ürün ile birlikte Satıcı' ya gönderilmesi gerekmektedir.

ePttavm'de cayma hakkının geçerli olmadığı ürünler nelerdir?
 • İç çamaşırı, mayo, kozmetik gibi hijyenik durumu hassas olan ürünler. Bu ürünlerin iade edilebilmesi için, ürünün açılmamış ve denenmemiş olması gerekmektedir.
 • Alıcı tarafından açılmış olan ses veya görüntü kayıtları (DVD, CD ve Kaset vb.) basılı ürünler (Kitap, dergi vb.) yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler.
 • Alıcının isteği ile kişiye özel olarak üretilen kişiye özel hale getirilen ürünler, külçe, ziynet, altın ve gümüş gibi fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen ürünler.
 • Elektronik ürünler için orijinal kutusuna zarar verilmiş, faturası ve tamamlayıcı aksesuarları eksik olan ürünler, kurulumu servis tarafından yapılan ürünler için servis haricinde kutusu açılan veya kurulumu servis haricinde yapılmaya çalışılan ürünler.
 • Sim kart takılan cep telefonlarında da ürünün "satılabilir özelliği kaybolduğundan

cayma hakkı kullanılamaz.

ePttavm Siparişimi kaç günde iade edebilirim?

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereğince siparişinizi ürünün teslimatından itibaren 14 gün içerisinde ücretsiz olarak iade edebilirsiniz.

ePttavm Siparişimi nasıl iade edebilirim?

İade etmek istediğinin ürünü "Sipariş İade" alanından seçerek, iade formunda yer alan alanları doldurunuz. Sistemin size vermiş olduğu iade numarasını not ediniz. Teslimat tarihinden itibaren 14 gün içerisinde sistemin vermiş olduğu iade numarası ve ürüne ait fatura, kutu, belge vb. ile birlikte PTT Merkezine giderek ürünü iade edebilirsiniz.

ePttavm'den aldığım ürünü kullandım, iade edebilir miyim?

Ürünün mutat kullanımı, cayma hakkını ortadan kaldırmaz. Satıcı, cayma süresi içinde ürünü alıcıya teslim etmişse alıcı, ürünü ancak olağan bir gözden geçirmenin gerektirdiği ölçüde kullanabilir. Aksi takdirde alıcı cayma hakkını kullanamaz. Ürünün değerinin azalması veya iadeyi imkansızlaşması alıcının kusurundan kaynaklanıyorsa, alıcının, ürünün değerini veya değerindeki azalmayı satıcıya tazmin etmesi gerekir. Bu durumda, satıcı zararınızı tazmin edebilmek için, ürün değerinin azalmasına ilişkin alıcı hakkında yasal yollara başvurabilir.

ePttavm'de teslimat adresimi nereden girebilirim?

"Kişisel Bilgilerim" alanında yer alan "Adres Yönetimi" kısmından yeni adres ekleyebilirsiniz. Siparişiniz sizin girmiş olduğunuz teslimat adresine gönderilecektir. Teslimatta yaşanan problemlerin en başlıca sebeplerinden biri adres bilgilerinin yetersiz olmasıdır. Lütfen teslimat adresinizi tam ve eksiksiz olarak giriniz ve siparişinizi onaylamadan önce adres bilginizin doğruluğundan emin olunuz.

Ayrıca size daha sağlıklı bir şekilde kargo hizmeti verilebilmesi için Adres Yönetimi kısmına telefon numaranızı girmeniz zorunludur ve tercihen cep telefon numaranızı girmeniz rica olunur.

ePttavm'de Faturayı teslimat adresinden farklı bir adrese isteyebilir miyim?

Siparişinizi verirken "Teslimat Adresi" alanının hemen yan tarafında " Fatura Adresi " alanını göreceksiniz. Faturayı göndermek istediğiniz kişi ve adres bilgilerini bu alana yazabilirsiniz.

ePttavm Sipariş verdikten sonra teslimat adresimi değiştirebilir miyim?

Siparişiniz "Hazırlık Aşaması" veya "Kapıdan Ödeme" durumunda iken destek@epttavm.com' a talebinizi ileterek adres değişikliğini sağlayabilirsiniz.

ePttavm Siparişim kaç günde teslim edilir?

Siparişiniz 3-7 iş günü içerisinde tarafınıza teslim edilir.

ePttavm Siparişimi başkası teslim alabilir mi?

Adreste teslim edilecek gönderiler öncelikle alıcılarına ve varsa vekil ya da mutemetlerine, bunların bulunmaması halinde gönderiyi alma hakkı ve yetkisi bulunan vekil, mutemet, veli, vasi, kayyum, müdür, hizmetçi ile alıcıyla birlikte oturan, görünüşüne nazaran on sekiz yaşından aşağı olmayan ve bariz bir surette ehliyetsiz bulunmayan aile efradından birine kimlik tespiti yapılarak imza karşılığı teslim edilir. Gönderinin teslimi için adrese ilk defa gidildiğinde kimsenin bulunmaması halinde gönderinin adrese tekrar getirileceği hakkında birinci haber kağıdı bırakılır veya diğer iletişim kanallarıyla haber verilir. Bir sonraki dağıtım günü tekrar dağıtıma çıkarılır ve alıcı yine adreste bulunmaz ise ikinci haber kağıdı bırakılmak veya diğer iletişim kanallarıyla haber verilmek suretiyle gönderisini almak üzere alıcı, ilgili PTT işyerine davet edilir.

ePttavm'de 3D Secure nedir ve nasıl Kullanılır?

Tüm dünyada online alışverişlerde bir standart halini alan 3D Secure epttavm.com'da da kullanılmaktadır. Visa ve Mastercard tarafından geliştiren 3D Secure sistemi ile ödeme işlemi sırasında kartınızın sahibi olan bankanın web sitesine yönlendirilerek kredi kartınıza ait şifre ile onaylama işlemi gerçekleştirilebilmektedir. İnternet üzerindeki alışverişlerin güvenliğini arttırması amacıyla geliştirilmiştir.

ePttavm'de 3D Secure neden güvenlidir?

3D Secure sisteminde, sanal ödeme işlemi gerçekleşirken, banka tarafından kart sahibine sadece kendisinin bildiği ödeme şifresi sorulmakta ve kart sahibinin kimliği doğrulanmaktadır. Yetkisiz kişilerin kartlarının internet ortamında kullanımını engellemektedir.

ePttavm'de Üyelik Bilgilerimi nasıl değiştirebilirim?

Mevcut kullanıcı adı ve şifreniz ile siteye giriş yaparak sağ üst köşede isminizin bulunduğu alanda yer alan "Kişisel Bilgiler" bölümünden bilgilerinizi değiştirebilirsiniz.

ePttavm Şifremi unuttum ne yapmalıyım?

Ana sayfadaki "Üye Girişi" alanına tıkladığınızda karşınıza gelen ekranda yer alan "Şifremi Unuttum" bölümüne tıkladığınızda açılan ekranda e-posta adresinizi belirterek yeni şifrenizi alabilirsiniz.

ePttavm'de Ürünlere nasıl yorum yapabilirim?

www.epttavm.com'dan aldığınız her ürüne yorum yapabilirsiniz. Bu yorumların kullanıcıların sipariş verme kararını etkileyeceğini bilerek mümkün olduğunca tarafsız yorum yapılmasına dikkat etmeniz rica olunur. Ürünlerin altındaki inceleme kısmından yorumunuzu yapabilirsiniz.

ePttavm Kampanya duyuru e-postaların nasıl iptal ederim?

Sistemde kayıtlı olan mail adresinize gönderilmiş e-postayı almak istemiyorsanız, gönderilmiş olan kampanya görselinin sağ alt kısmında bulunan "Üyelikten Ayrıl" alanından işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

ePttavm'den nasıl ürün satın alabilirsiniz?
 • Üye girişinizi yapınız.
 • Mevcut kategoriler içinden satın almak istediğiniz ürünü seçiniz ve Sepete At butonuna basınız.
 • Ekranınızın sol kısmında yer alan Sepetim bölümümde ki "Alışverişi Tamamla" linkine tıklayınız.
 • Eğer daha önce tarafınıza iletilmiş bir indirim koduna sahipseniz açılan ekrandaki kısma indirim kodunuzu giriniz.
 • Satın alacağınız ürünün gönderilmesini arzu ettiğiniz adresi ad ve soyadınızı tam ve eksiksiz olarak girip kaydedin. Teslimat ve Fatura adresi kısımlarına ilgili gönderilerin iletilmesini istediğiniz adreslerinizi belirtiniz.
 • Tercih ettiğiniz banka kartı ile ödeme ön bilgileri için kart bilgilerinizi giriniz.
 • Sistemin kaydettiği alıcı kargo bilgilerini kontrol ediniz ve ürününüz size ulaşana kadar işleminizi ilgili barkod numarasıyla www.epttavm.com ana sayfasında linki bulunan PTT Kargo sayfasına giriş yaparak elinize ulaşana kadar takip ediniz.
ePttavm'de nasıl mağaza açıp ürün satabilirim?

Aşağıdaki link ile ulaşılan formu doldurup, mağaza açma başvurusu yaptığınızda en kısa sürede sizinle iletişim kurulup gerekli bilgilendirme sağlanacaktır.

IK

Kuruluşunuza personel alımı yapılacak mı?

Kuruluşumuz 6475 sayılı Kanunla Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi olarak yapılandırılmıştır. Şirketimize, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın İdari Hizmet Sözleşmesi ile personel istihdam edilmektedir. Söz konusu personel Sosyal Güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (SSK üyesi) hükümlerine tabidir.

Şirketimize ilk defa atanacakların KPSS sınavına iştirak etmeleri ve Şirketimiz Personel Alım İlanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Şirketimize ilk defa atanacaklar için günün gelişen hizmet şartlarına göre genel ve özel şartlar belirlenerek Şirketimizin (http://www.ptt.gov.tr) internet adresinde yayınlanmaktadır.

Şirketimizin personel alımına ilişkin ilanlarının yukarıda belirtilen internet adreslerinden takip edilmesi gerekmektedir.

İdari Hizmet Sözleşmeli personel hangi statüde çalıştırılmaktadır?

PTT A.Ş. personeli, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edilir. Bu personel İş Kanununa tabi olmayıp, pozisyon karşılığı sözleşme ile çalıştırılmaktadır. PTT A.Ş.'de görev yapan idari hizmet sözleşmeli personelin hak, yükümlülük ve sorumlulukları ile işe alma, unvan, pozisyon sayısı, atama, görevlendirme, eğitim, terfi, görevde yükselme, izin, ödüllendirme, disiplin, sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi veya sona erdirilmesi ve diğer özlük haklarına ilişkin işlemler Bakanlar Kurulunca 04/10/2013 tarihli ve 28785 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

İdari Hizmet Sözleşmeli personelin iş güvencesi var mıdır?

Bakanlar Kurulunun 4/10/2013 tarihli ve 28785 sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik'in 95 inci Maddesi uyarınca İdari Hizmet Sözleşmeli personelin hangi hallerde sözleşmesinin sona ereceği düzenlenmiş olup, Yönetmelikte belirtilen haller dışında personelin sözleşmesine son verilemez.

İdari Hizmet Sözleşmeli personelin sosyal güvenliği hakkında bilgi verir misiniz?

İdari hizmet sözleşmeli personel 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri (SSK sigortalısı) ile 25/8/1999 kabul tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu hükümlerine tabidir.

Özel güvenlik görevlisi alımı yapılıyor mu, yapılıyorsa nereye başvurabilirim?

Şirketimiz güvenlik ihtiyacı hizmet satın alınması yoluyla özel güvenlik firmaları tarafından yerine getirilmektedir. Buralarda görev yapacak özel güvenlik görevlileri ise ilgili şirketler tarafından sağlanmaktadır.

İdari Hizmet Sözleşmeli personelin deneme süresi kaç aydır? Deneme süresinin sonunda bu personel hakkında ne gibi işlemler yapılmaktadır?

1) Açıktan ilk defa atanan İdari Hizmet Sözleşmeli personel ile dört ay süreli deneme sözleşmesi imzalanır.

2) Deneme süresinin dolmasından onbeş gün önce personelin bağlı olduğu birim yöneticisi personel hakkında değerlendirme raporu düzenleyerek insan kaynakları birimine aktarır. Hakkında düzenlenen rapor olumlu olan ve atandığı pozisyonun gerektirdiği nitelik ve özel şartları taşıdığına karar verilen personel ile cari yıl sonuna kadar İdari Hizmet Sözleşmesi imzalanır. Müteakip sözleşmeler takvim yılı itibariyle yıllık olarak düzenlenir. Sözleşme süreleri sona eren personelin idari hizmet sözleşmeleri, fesih kararı alınmadıkça, meydana gelecek ücret artışından yararlandırılmak suretiyle yenilenmiş sayılır.

Hakkında düzenlenen değerlendirme raporu olumsuz olan personelin sözleşmesi yenilenmeyerek PTT ile ilişiği kesilir.

3) Ayrıca, deneme süresi içerisinde uyarma ve kınama cezası dışındaki disiplin cezalarını gerektirir davranışlarda bulunanların deneme süresi sonu beklenmeksizin PTT ile ilişikleri kesilir.

Uzman Erbaşım Kuruluşunuzda çalışabilir miyim?

Kuruluşumuz 6475 sayılı Kanunla Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi olarak yapılandırılmıştır. Şirketimize, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın İdari Hizmet Sözleşmesi ile personel istihdam edilmekte olup, Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) iştirak edenlerden personel alımı yapılmaktadır.

İstihdam edilen personelin kariyer hedeflerine ulaşabilmesi için nasıl katkı sağlanmaktadır?

Personelin sürekli gelişimlerini, verimliliklerini ve liderlik vasıflarını geliştirmek amacıyla gerekli eğitim verilmekte ve üst unvanlara atanabilmelerini teminen belirli aralıklarla "Görevde Yükselme" ve "Unvan Değişikliği" sınavları yapılmaktadır.

Kuruluşumuz her yılbaşında kariyer planlaması hakkında hedef ve süreçlerini belirlemekte; İşletmenin işgücü ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları yapılmaktadır.

Gişe görevlisi/ Büro görevlisi olarak 4 yıl görev yapan personel görevde yükselme sınavında başarılı olmak kaydıyla Şef, ayrıca Şef olarak 3 yıl görev yapan personel Müdür unvanına atanabilmektedir.

Dağıtıcı olarak 4 yıl görev yapan personel Başdağıtıcı, 4 yıllık üniversite mezunu Başdağıtıcı 3 yıl Başdağıtıcı olarak görev yaptıktan sonra görevde yükselme sınavında başarılı olmak kaydıyla Şef olarak atanabilmektedir.

Avukat, Mühendis ve Mimar olarak 10 yıl hizmeti bulunanlar Yönetim Kurulunca da uygun görülmesi halinde Müdür veya Şube Müdürü pozisyonlarına sınavsız olarak atanabilmektedirler.

Tekniker olarak 4 yıl görev yapan personel görevde yükselme sınavında başarılı olmak kaydıyla Teknik Şef olarak atanabilmektedir.

İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin nakil talebinde bulunabilmesi için gerekli şartlar nelerdir?

Personel bulunduğu ilde üç yıl çalıştıktan sonra yer değiştirme suretiyle atama talebinde bulunabilir.

İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin eş durumu sebebiyle nakil talebinde bulunabilmesi için gerekli şartlar nelerdir?

Eş durumuna dayanarak personelin yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; aile nüfus kayıt örneği ile birlikte, eşinin bir kamu kurum veya kuruluşunda çalıştığını ve naklinin yapılmasına imkan bulunmadığını belgelemesi şartıyla nakil istediği birimin normuna gör

İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin nakil talebinde bulunabilmesi için gerekli şartlar nelerdir?

Personel bulunduğu ilde üç yıl çalıştıktan sonra yer değiştirme suretiyle atama talebinde bulunabilir.

İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin eş durumu sebebiyle nakil talebinde bulunabilmesi için gerekli şartlar nelerdir?

Eş durumuna dayanarak personelin yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; aile nüfus kayıt örneği ile birlikte, eşinin bir kamu kurum veya kuruluşunda çalıştığını ve naklinin yapılmasına imkan bulunmadığını belgelemesi şartıyla nakil istediği birimin normuna göre personel ihtiyacı bulunması durumunda nakli mümkündür.

Şirketinizde İş Kanununa tabi işçi alımı yapılıyor mu?

Şirketimize 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi İşçi personel alımı yapılmamaktadır.

Şirketinizde taşeron firma elemanı olarak görev yapabilir miyim?

Şirketimizde görev yapan taşeron firma elemanları hizmet alımı yapılan firma tarafından istihdam edilmekte olup, iş talebi bu firmalara yapılmalıdır.

Şirketinizde görev yapan İdari Hizmet Sözleşmeli personel sendika üyesi olabilir mi? Olursa hangi sendikalara üye olabilir?

Şirketimizde görev yapan İdari Hizmet Sözleşmeli personel 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'na tabi Memur Sendikalarına üye olabilmektedir.

İdari Hizmet Sözleşmeli personelin Askerlik işlemleri nasıl yürütülür?

Muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silahaltına alınan personel askerlik süresi boyunca ücretsiz izinli sayılır ve pozisyonu saklı tutulur.

Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlayan personel otuz gün içerisinde PTT'deki görevine dönmek için müracaat etmesi halinde göreve başlatılır. Bu süre içerisinde müracaat etmediği takdirde PTT ile ilişiği kesilir.

İdari Hizmet Sözleşmeli personelin görevinden ayrılması durumunda tazminat alma hakkı var mıdır?

Personel, en az iki yıl hizmetinin bulunması ve usulüne uygun olarak ayrılması halinde iş sonu tazminatına hak kazanır. Ancak, haklarında işten çıkarma cezasını gerektiren bir kusur nedeniyle disiplin soruşturması devam edenler ile disiplin soruşturması sonucunda işten çıkarma cezası verilerek PTT ile ilişiği kesilenlere ve çekilme isteği onaylanmadan görevini terk edenlere iş sonu tazminatı ödenmez.

Şirkete idari hizmet sözleşmeli olarak başlayan personelin ücret kalemleri nelerdir?
 • 1) Temel Ücret
 • 2) İkramiye
 • 3) Performans ücreti
 • 4) İlave ödemeler,
  • a) Yabancı dil ücreti
  • b) Kıdem ücreti
  • c) Diğer ilave ödemeler
   • I) İstanbul ilinde fiilen görev yapan personele temel ücretinin yüzde onu, Ünitenin faaliyet içi gelirleri dikkate alınarak Türkiye sıralamasına göre İstanbul ili hariç ilk on sırada yer alan Başmüdürlüklerde fiilen görev yapan personele ise temel ücretinin yüzde beşi,
   • II) Dağıtıcılardan tebligat, kayıtlı posta, telgraf, koli-kargo, ödemeli kargo ve konutta teslim gibi hizmetleri aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getirenlere aylık brüt 50 TL ilave ödeme,
   • III) Gişede fiilen görev yapan gişe görevlisi personele aylık brüt 50 TL ilave ödeme
 • 5) Fazla çalışma
 • 6) Sosyal yardımlar
  • a) Aile yardımı
  • b) Doğum yardımı
  • c) Yemek yardımı
  • ç) Ölüm yardımı
İdari hizmet sözleşmeli personel ne zaman yıllık izin kullanmayı hak eder?

Şirketimizde ilk defa göreve başlayan İdari Hizmet Sözleşmeli Personele (askerlik hizmeti ve diğer kurumlardaki kamu hizmeti dikkate alınmayarak) PTT'de bir yıllık hizmet süresini tamamladıktan sonra yıllık izin verilmektedir.

İdari hizmet sözleşmeli personelin cari yıl içerisinde kullanamadıkları yıllık izinleri gelecek yıla aktarılır mı?

Sözleşme döneminde kullanılmayan yıllık izinler, müteakip sözleşme dönemine aktarılır.

İdari hizmet sözleşmeli personel eşinin doğum yapması halinde kaç gün mazeret izni kullanabilir?

Doğum tarihinden itibaren başlamak üzere 10 gün mazeret izin hakkı bulunmaktadır.

İdari hizmet sözleşmeli personelin; eşinin, çocuğunun, annesinin, babasının, kardeşinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin vefatı halinde kaç gün mazeret izin hakkı vardır?

Ölüm tarihinden itibaren başlamak üzere 7 gün mazeret izin hakkı bulunmaktadır.

İdari hizmet sözleşmeli personelin kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde kaç gün süreyle mazeret izin hakkı vardır?

Evlenme sebebiyle 7 gün mazeret izin hakkı bulunmaktadır.

İdari Hizmet Sözleşmeli Personelin Şirketimizde göreve başlamadan önce kamu/özel sigortalı hizmetleri var ise bunlar emekliliğinde dikkate alınmakta mıdır?

Emekliliğe esas hizmet süresi hesabında dikkate alınmaktadır.

İdari Hizmet Sözleşmeli personel asli görevinin haricinde başka bir işle uğraşabilir mi?

Personel, idari hizmet sözleşmesi ile üstlenmiş olduğu görevlerini aksatacak ya da etkileyecek başka bir iş veya hizmette çalışamaz. 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tacir veya esnaf sayılmasını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz.

Ancak, - Genel Müdür veya yetki vereceği diğer amirlerin uygun görmesi şartıyla, her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görev alması,

- Bilirkişilik ve hakemlik gibi görevlerin yapılması,

- Faaliyet konusu PTT'nin görev alanına girmeyen şirketlere, yönetici olmamak kaydıyla ortak olunması,

- Üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler ile Genel Müdür veya yetki vereceği amirden izin almak kaydıyla yapılan insani ve sosyal amaçlı gönüllü çalışmaları.

İş ve hizmet yasağının kapsamı dışındadır.

Meslek Lisesi öğrencileri Kurumunuzda staj yapabilmekte midir?

Meslek Lisesi öğrencilerinin bir dilekçe ile Şirketimize başvuruda bulunmaları durumunda, belirlenen kontenjan dahilinde, 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanununun 18.Maddesi gereğince işyerlerimizde (PTT Merkez ve Şubeleri, Posta İşleme ve Kargo Birimleri, kreş ve sosyal tesisler, atölye vb.) staj yapma imkanı sağlanmaktadır. Bu öğrencilere yapacakları beceri eğitimi (staj) nedeniyle, söz konusu Kanunun 25.Maddesi gereğince asgari ücretin 1/3'ü kadar ücret ödenmektedir.

Üniversite öğrencileri Kurumunuzda staj yapabilmekte midir?

Üniversite öğrencilerinin Şirketimize bir dilekçe ile başvuruda bulunmaları durumunda, imkanlar ölçüsünde ücretsiz staj yapma imkanı sağlanabilmektedir.

Göreve yeni başlayan bir personelin görevde yükselebilme koşul ve imkanları nelerdir?

Gişe görevlisi/ Büro görevlisi olarak 4 yıl görev yapan personel görevde yükselme sınavında başarılı olmak kaydıyla Şef, ayrıca Şef olarak 3 yıl görev yapan personel Müdür unvanına atanabilmektedir.

Dağıtıcı olarak 4 yıl görev yapan personel Başdağıtıcı, 4 yıllık üniversite mezunu Başdağıtıcı 3 yıl Başdağıtıcı olarak görev yaptıktan sonra görevde yükselme sınavında başarılı olmak kaydıyla Şef olarak atanabilmektedir.

Avukat, Mühendis ve Mimar olarak 10 yıl hizmeti bulunanlar Yönetim Kurulunca da uygun görülmesi halinde Müdür veya Şube Müdürü pozisyonlarına sınavsız olarak atanabilmektedirler.

Tekniker olarak 4 yıl görev yapan personel görevde yükselme sınavında başarılı olmak kaydıyla Teknik Şef olarak atanabilmektedir.

Kurumunuz personeline ait sağlık ve sosyal amaçlı kurulmuş sandık veya vakıf bulunmakta mıdır?
 • PTT Vakfı
 • Sağlık Yardım Sandığı
 • PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı

Kargo

Adıma kargo gönderilmiş ama evde/iş yerinde değildim. Gönderimi nasıl teslim alabilirim?

​Alıcı adresine teslim edilmek üzere getirilen kargolar, alıcının adresinde bulunamaması halinde adrese en yakın PTT​ iş yerine teslim edilir ya da Kargomata bırakılır. Bu durumda adresinize kargonuzun hangi PTT iş yerinde ya da Kargomatta olduğuna dair haber kağıdı bırakılır. Bekleme süresi dolmadan, geçerli bir kimlik belgesi ile ilgili PTT iş yerine müracaat ederek gönderinizi teslim alabilirsiniz. Kargomata bırakılan gönderiler için SMS ile kargo alım şifresi gönderilir ve bu şifre ile gönderinizi Kargomattan teslim alabilirsiniz. Bu süre zarfında teslim alınmayan gönderiler göndericisine iade edilmektedir.

Değer Konulmuş(Sigortalı) kargo gönderiliyor mu?

Gönderici tarafından kapsamları için değer gösterilerek postaya teslim edilen kargolar ile yurt dışı koliler, değer konulmuş (sigortalı) olarak kabul edilir.

Değer Konulmuş (Sigortalı) kargo/APS Kurye gönderiliyor mu?

Gönderici tarafından kapsamları için gerçek değerine uygun şekilde değer gösterilerek postaya teslim edilen APS Kurye ve kargolar ile yurt dışı koliler, değer konulmuş (sigortalı) olarak kabul edilir.

PTT'ye verilen kargo ve APS Kuryelere ücret indiriminiz var mı? Varsa neye göre uygulanmaktadır?

Evet. Kurumumuza toplu olarak verilen kargo ve APS Kuryelere "Toplu Posta Gönderileri Ücret İndirim Esasları"nda belirtilen miktar ve ciro dikkate alınarak % 50'ye, muhteviyatında kitap, dergi, broşür, katalog bulunan APS Kurye ve posta kargolarına % 60'a kadar indirim uygulanmaktadır. Dini bayramlar ve yılbaşı ile anneler, babalar, sevgililer, öğretmenler günü ve PTT'nin kuruluş yıl dönümü olan 23 Ekim gününden önceki 5 iş günü içinde postaya verilen yurt içi APS Kurye ve posta kargosuna %25 İndirim uygulanır. Herhangi bir indirimden faydalanan gönderilere ayrıca bu indirim uygulanmaz.​​ (Sözleşmeli müşterilere bu indirim uygulanmaz.)

PTT'ye verilen kargolara ücret indiriminiz var mı? Varsa neye göre uygulanmaktadır?

Evet. Kurumumuza toplu olarak verilen kargolara "Toplu Posta İndirim Yönergesi"ne göre %10 ile % 50 arasında indirim uygulanmaktadır. Bu % 50 indirim oranı e-ticaret kapsamında faaliyet yürüten anlaşmalı müşteriler için % 60'a kadar çıkarılabilir. Dini bayramlar ve yılbaşı ile anneler, babalar, sevgililer ve PTT'nin kuruluş yıl dönümü olan 23 Ekim gününden önceki 5 gün içinde postaya verilen yurt içi kargo gönderilerine % 10 indirim uygulanmaktadır (Sözleşmeli müşterilere bu indirim uygulanmaz.)

Ücret Bilgisini nasıl öğrenebilirim?

İnternet adresimiz olan "https://www.ptt.gov.tr"de yer alan "Gönderi Ücreti" sayfasında bulunan "Gönderi Ücretini Öğrenme" ekranında veya PttKargo android/ios uygulamasında gönderi türü seçildikten sonra gönderiye ilişkin bilgiler doldurularak ücret bilgisini ​öğrenebilirsiniz.​

Kargo ve APS Kurye gönderilerine ilişkin SMS ya da elektronik posta yoluyla bilgilendirme yapılıyor mu?

Gönderici, yurt içi kargo ve kurye gönderilerinin kabulü esnasında cep telefonu ya da elektronik postasını vermesi ve ek hizmet ücretini ödemesi halinde, seçilen işleme göre SMS ya da e-posta ile bilgilendirilir.

Kargo ve APS Kurye kabul ücretini alıcının ödemesi mümkün olan hizmetiniz var mı? Varsa bu hizmetten kimler yararlanabilir?

Kargo ya da APS Kurye gönderi ücretinin alıcıdan tahsil edilmesi hizmeti tüm müşteriler tarafından istenebilmektedir. Bu hizmetin gönderici tarafından istenmesi halinde, gönderinin alınmaması veya iadesi durumunda kabul ve iade ücretlerinin gönderici tarafından ödeneceğine dair yazılı ve imzalı beyanı alınır.

Kargo ve APS Kurye ulaşım süreleri nedir?

İl merkezlerinden kabullü ve il merkezlerine teslimli kargo ve APS Kuryeler için öngörülen ulaşım sürelerini https://www.ptt.gov.tr internet adresimizdeki "Gönderi Süresi" sayfasında bulunan "Gönderi Süresi Sorgulama" ekranında ​veya​ PttKargo Android/ios uygulamamızda Tahmini Süre menüsünde gönderi türü ile çıkış ve varış illeri seçildikten sonra gönderinizin teslim süresini öğrenebilirsiniz.​​ Gönderi türüne, içerdiği özel hizmetlere ve alıcı adresinin özelliklerine göre gönderilerin teslim yeri, teslim süreleri, alıcıya ulaşılamadığında bekletilme ve iade edilme süreleri değişir ve "Gönderi Süresi" ekranında​​ verilen teslim süreleri il merkezinden il merkezine öngörülen en kısa süreyi ifade eder. Bu durum dikkate alınarak, teslim süresinin önemli olduğu gönderiler uygun gönderi türü ve özel hizmetleri içerecek ve en kısa sürenin en az iki katına uzayabileceği öngörüsü ile postaya verilmelidir.​

Kargo ve APS Kuryeler adreste mi, PTT'de mi teslim edilmektedir?

Gönderiler, gönderici ve alıcı tercihi ile gönderinin özelliklerine göre PTT iş yerinde ve/veya adreste teslim edilebilmektedir. Buna göre; PTT iş yerinde teslim gönderiler hariç olmak üzere, il merkezi dağıtım sahası adresi varışlı kargolar ağırlık olarak en fazla 50 kg, hacimsel olarak 200 desiye kadar; il merkezi dağıtım sahası dışında ilçe, belde ve köy adresi varışlı kargolar ise ağırlığı en fazla 30 kg ve 150 desiye kadar alıcı adresinde teslim edilir. Bu değerlerin üzerinde gönderiler PTT iş yerinde teslim edilir.

Kargo ve APS Kuryelerin tesliminde kapsamları kontrol edilerek alınabilir mi?

Teslim sırasında alıcı, şüpheli bir hal bulunduğunu ileri sürerek gönderi kapsamının tespitini isterse, teslimine ilişkin imza işlemi tamamlandıktan; ödeme şartlı olması halinde ödenmesi şart koşulan bedel tahsil edildikten sonra bu isteği dağıtım sahasında alıcı haricinde bir tanık huzurunda açılarak yerine getirilir. Ayrıca, ek hizmetli gönderilerin kapsamı talep olmaksızın kontrol edilerek teslim edilir.

Kargo ve APS Kuryelerin teslimiyle ilgili bilgiyi en kolay nereden öğrenebilirim?

Kurumumuzun internet adresi olan www.ptt.gov.tr adresinden Gönderi Takibi sayfasında ve PttKargo android/ios uygulamamızda​​ kargo ve kuryenize ait barkod numarasıyla sorgulayıp, teslim bilgisine ulaşabilirsiniz. Ayrıca, 444 1 788 numaralı telefondan Müşteri hizmetlerimiz ile görüşebilirsiniz.

Kargo, APS Kurye ve yurt dışı posta kolisi / APG gönderilerinde boyut limitleri nedir?

Boyut itibariyle gönderilerin bir yüzü 14x9 cm'den, tomar halinde ise uzunluğu 10 cm'den az olmamak üzere iki çap toplamı ile birlikte 17 cm'den az olamaz. Kargo, yurt dışı posta kolisi ve yurt dışı APG'lerin ise uzun kenarı ya da yüksekliği 100 cm'den fazla olmamak üzere, uzunluktan başka bir yönde alınmış çevre toplamı ile birlikte 300 cm'yi geçemez. APS Kurye gönderilerinin en uzun kenarı 50 cm'yi geçemez.​

Köylere kargo ve APS Kurye gönderiliyor mu?

Köy dağıtımına tabi yerlere kargo ve APS Kurye gönderisi kabul edilmekte olup ağırlığı 30 kg, hacmi 150 desiyi geçemez. Köy dağıtım sefer tarifesine göre dağıtılır.​

APS Kurye gönderilerinde ağırlık limiti var mı?

APS Kurye gönderileri ağırlık üzerinden ücretlendirilmekte olup, en fazla 2 kilogram ve 2 desiye kadar kabul edilir. (En uzun kenarı 50 cm'yi geçemez.) En uzun kenarı 50 cm'yi aşan ancak 2 kg/desinin altında olan kurye gönderileri, APS kurye ücret tarifesinden kargo olarak kabul edilir.​

APS Kurye gönderisi nedir?

Kapsamında haberleşme maddesi, dosya, doküman veya evrak bulunan belli bir ağırlık ve hacme kadar iş yerlerimizde kabul edilen yurt içi varışlı gönderidir.​

Gönderi teslim alırken veya postaya gönderi verirken kimlik göstermek zorunda mıyım?

Posta hizmeti satın alan ya da başkası tarafından satın alınmış bir posta hizmetinin muhatabı olarak yararlanan gerçek kişilerle ilgili olarak tüm tarafların haklarını koruma amacı ile PTT tarafından ilgililerinden kimliğini ispat etmesi, kimlik/belge göstermesi istenebilir ve ibra edilen kimlik yada belge ile ilgili bilgiler, adres ve iletişim bilgileri kayıt altına alınabilir. PTT tarafından kayıt altına alınan kişisel bilgiler temin amacı dışında kullanılmaz ve PTT tarafından korunur. Kimliğini ispat etmeyen kişilere PTT'nin hizmet verme zorunluluğu yoktur.​

Kargolar alıcı adresinde kimlere teslim edilir?

Alıcının kendisine teslim şartlı olmayan ve adreste teslim edilecek gönderiler, kimlikleri görülmek suretiyle öncelikle alıcılarına, alıcı yoksa vekil ya da mutemedine, bunların bulunmaması halinde alıcıyla birlikte oturan, görünüş itibariyle on sekiz yaşından küçük ve bariz bir surette ehliyetsiz olmayan birine kimlik tespiti yapılarak imza karşılığı teslim edilir.​

Posta

Hangi gönderiler gümrüğe sunulmaktadır ?

Değeri ne olursa olsun kapsamında eşya bulunan tüm gönderiler gümrük muayenesine sunulmakta, yapılan muayene sonucunda alıcısına teslim edilmesinde sakınca görülmeyenler, vergi ve ücretleri tahsil edildikten sonra adreste alıcılara teslim edilmektedir. Gümrükçe bilgi belge istenmesi halinde ise gönderi alıcıları e-Telgraf yoluyla bilgilendirilmekte, gerekli bilgi belgenin sağlanması durumunda prosedür tamamlandıktan sonra kapsamının ithaline izin verilenler alıcı adreslerine gönderilmekte, izin verilmeyenler ise çıkış merkezine iade edilmektedir.

Yurt dışı çıkışlı gönderilerimi nasıl takip edebilirim?

Yurt dışı çıkış, Ülkemiz varışlı, barkod numaralı mektup postası gönderileri, APG ve kolilerin, alıp verme merkezlerimizce alınıp alınmadığını İdaremize ait www.ptt.gov.tr adresinden "Gönderi Takibi" menüsünden sorgulama yapabilirsiniz. Yapılan sorgulamada geliş veya ileriye sevkine rastlanma​​​​yan tüm gönderiler için 444 1 788 Çağrı Merkezine, info@ptt.gov.tr e-posta adresine ya da herhangi bir PTT iş yerine başvurarak haber isteme formu düzenlettirebilirsiniz.​

En hızlı posta hizmetleriniz nedir?

En hızlı posta hizmetimiz 2 kg veya 2 desinin altında kalan gönderileriniz için APS Kurye ve Posta Kargosu, üzerindeki gönderiler için Posta Kargosu/Kargo, tebligat türündeki gönderiler için hızlı tebligat, diğer gönderiler için telgraf ve faks hizmetlerimizdir. Yurtdışı gönderilerde ise en hızlı posta hizmetimiz TURPEX hizmetidir.

PTT'ye verilen mektup postası gönderilerine ücret indiriminiz var mı? Varsa neye göre uygulanmaktadır?

Mektup postası gönderilerine taahhütlü ve kayıtsız olarak gönderildiğinde indirim uygulanmaz.​​

Telgraf ücreti hangi yollarla tahsil edilir?

Telgraf ücreti PTT iş yerlerimizden kabul esnasında tam ve peşin alınabileceği gibi sistem tarafından otomatik olarak hesaplanan bu ücret, kredi kartı, posta çeki (aboneler için) ile de tahsil edilmektedir.​

Sipariş ettiğim kargonun içinden istediğim ürün çıkmadı, dolandırıldım, ne yapmalıyım?

Bu gibi durumlarda gönderici konumunda bulunan satıcı firma ile yaptığınız sözleşme mesafeli sözleşme olduğundan ve sipariş edilen ürün de PTT tarafından bilinmediğinden, PTT'nin bir sorumluluğu bulunmamakta olup, konu hakkında Tüketici Hakem Heyetleri veya Cumhuriyet Başsavcılıkları'na müracaat edebilirsiniz. Bu tür olumsuz durumlarla karşılaşmamak için internet veya telefon aracılığıyla yaptığınız alışverişlerde göndericiden "Kontrollü Teslim" ek hizmeti talebinde bulunabilirsiniz. Bu ek hizmet ile postaya verilen kargo ve APS Kurye gönderilerinin içeriğini teslim almadan önce görme, kontrol etme ve reddetme hakkınız bulunmaktadır.​

Kapsamında dizüstü bilgisayarı, cep telefonu, uçak bileti, milli piyango bileti gibi değer ihtiva eden bir gönderiyi nasıl postaya verebilirim? Kaybı veya hasarı halinde tazminat ödüyor musunuz?

İçlerinde elinde bulunduranın faydalanabileceği çek, yolculuk çeki, senet, tahvil, hisse senedi, bono gibi banka gişelerinde kolaylıkla paraya çevrilebilen değerli kağıtlarla, uçak, tren, vapur biletleri ile günü geçmemiş veya ikramiye isabet etmiş bulunan piyango biletleri gibi bir değer ifade eden kağıtlar, madeni para, işlenmiş veya işlenmemiş altın, gümüş, platin, değerli taşlar, mücevherler ve diğer değerli maddeler bulunan gönderiler mutlaka "değer konulmuş veya sigortalı" özel hizmeti ile postaya verilmelidir. Ticari değeri bulunan cep telefonu, tablet, dizüstü bilgisayar, bilgisayar vb. elektronik eşyalar içinde "değer konulmuş veya sigortalı" özel hizmetinin talep edilmesi müşterilerimizin yararınadır.

Postaya sigortalı olarak gönderilerin kaybı halinde konulan değer kadar, hasara uğraması halinde ise hasar oranında tazminat ödenmektedir.​

Telefon (çağrı merkezi), e-mail (bimer, ubak, info), PTT'ye ait olmayan numaralardan PTT'ye çekilen faks vb. gibi iletişim kanallarından yapılan başvurular hangi durumlar için dikkate alınmaz?

Kişinin şahsen müracaatını veya bir ücret alınmasını gerektiren posta hizmetlerinde, telefon, e-posta, PTT'ye ait olmayan numaralardan PTT'ye çekilen faks vb. gibi talep edenin kimliğinin kolaylıkla belirlenmesinin mümkün olmadığı yol ve yöntemler ile yapılan talep ve istekleri, PTT kabul etmek ve karşılamak zorunda değildir. Ayrıca, başvuruda hakaret veya küfür içeren Kurum prestijini sarsıcı söz ve kelimeler var ise bu tür mesajlar da dikkate alınmaz, başvuru sahibi hakkında hukuki işlem başlatılır.​

Gönderi teslim alırken veya postaya gönderi verirken kimlik göstermek zorunda mıyım?

Posta hizmeti satın alan ya da başkası tarafından satın alınmış bir posta hizmetinin muhatabı olarak yararlanan gerçek kişilerle ilgili olarak tüm tarafların haklarını koruma amacı ile PTT tarafından ilgililerinden kimliğini ispat etmesi, kimlik/belge göstermesi istenebilir ve ibra edilen kimlik ya da belge ile ilgili bilgiler, adres ve iletişim bilgileri kayıt altına alınabilir. PTT tarafından kayıt altına alınan kişisel bilgiler temin amacı dışında kullanılmaz ve PTT tarafından korunur. Kimliğini ispat etmeyen kişilere PTT'nin hizmet verme zorunluluğu yoktur.​

PTT'ye verdiğim kayıtlı gönderimin son durumunu nasıl öğrenebilirim?

Kayıtlı gönderinin kabulünde gönderi üzerine yapıştırılan 13 haneli barkod numarası ile www.ptt.gov.tr adresinde "Gönderi takibi" sayfasından veya PttKargo android/ios uygulamamızdan gönderiye ait son işlem durumu görülebilmektedir.​

Kayıtlı gönderi nedir ve kimlere teslim edilir?

Kabulünden teslimine kadar kayda tabi tutulan, Mektuplar, Posta kartları, Basılmış kağıtlar, Yurtdışı çıkış ve varışlı küçük paketler, Görme engellilere özgü yazılar, Tebliğ evrakı ve mazbataları, Posta kolileri veya kargoları, Kargolar, Telgraf gönderileri, Telepost (Faks) gönderileri, Posta havaleleri ve haber kağıtları, Acele posta gönderileri, Turpex gönderilerine, denir.

Kayıtlı gönderiler alıcılarına yada alıcı adına gönderiyi teslim alma hak ve yetkisine sahip kişilere imza karşılığı teslim edilir.​

"Gönderi sorgulama" sayfasında gönderi barkoduna göre yaptığım sorgulama işlem kaydında "Haber kağıdı/ihbarname bırakıldı" bilgisi çıkıyor, bu ne anlama geliyor?

Gönderinin alıcısına teslim edilmek üzere adrese götürüldüğü, ancak adreste alıcı veya alıcı yerine gönderinin teslim edilebileceği diğer kimselerin bulunmaması nedeniyle kapıya haber kağıdı yapıştırılarak en yakın PTT iş yerine bırakıldığı anlamına gelir. Gelen gönderinin türü, barkod numarası, göndericisi ve bırakıldığı PTT iş yerinin adı bulunan haber kağıdı / ihbarname ile belirtilen adrese gidilerek gönderi teslim alınabilir. Her bir gönderi türü ve özel hizmete göre değişen süreler içerisinde teslim alınmayan gönderiler göndericisine geri gönderilir veya varsa göndericinin diğer talimatları yerine getirilir.

"Gönderi sorgulama" sayfasında gönderi barkoduna göre yaptığım sorgulama işlem kaydında "İşyerinde Amirine teslim", "Hükmü Şahsın Mümessiline Teslim", "Hükmü Şahsın Memur/Müstahdemine Teslim" ve "Serbestçe Girilemeyen Yerde Yetkilisine Teslim" gibi ifadel

"İş yerinde Amirine Teslim" ifadesi alıcı adresinin bir iş yeri/kurum/kuruluş vb. olduğunu, dağıtım için gidildiğinde alıcının orada olamaması nedeniyle orada bulunan yetkili kişiye teslim edildiğini;

"Hükmü Şahsın Mümessiline Teslim" ifadesi alıcının tüzel bir kişilik olduğunu, gönderinin tüzel kişiliği temsile yetkili kimseye teslim edildiğini;

"Hükmü Şahsın Memur/Müstahdemine Teslim" ifadesi alıcının tüzel bir kişilik olduğunu, tüzel kişiliği temsile yetkili kimsenin orada bulunmaması veya başka bir nedenle kendisine ulaşılamaması nedeniyle gönderinin orada görevli bir diğer personele teslim edildiğini;

"Serbestçe Girilemeyen Yerde Yetkilisine Teslim" ifadesi alıcının askeri birlik, hastane, otel, öğrenci yurdu, fabrika ve kamu kurumları gibi herkesin kolayca giremeyeceği ve arananın kolayca bulunamayacağı bir yere gönderildiğini, alıcıya ulaşmanın zorluğu veya imkansızlığı nedeniyle gönderisinin bu yerin yetkilisine teslim edildiğini gösterir.​

"Gönderi sorgulama" sayfasında gönderi barkoduna göre yaptığım sorgulama işlem kaydında "TUTANAKLI" ifadesi görünüyor. Bu ifade ne anlama geliyor?

Gönderinin teslim kaydı ile ilgili olarak sistemsel bir hata nedeniyle sağlıklı kayıt yapılamadığı için bu seçenekle düşüm yapılır. Gönderi akıbetinin teslimi gerçekleştiren PTT iş yerinden sorulması gerekir.

Posta yoluyla gelen gönderilerde gümrük muafiyeti var mı ?

Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 150 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanınır.