İnternet BankacılığıOnline İşlemler

Hizmetlerimiz

Uygulama Alanları

KEP Hangi Alanlarda Kullanılmaktadır?


 • Kamu içi resmi yazışmalar,
 • Kamu-özel kesim arası resmi yazışmalar,
 • Karşılıklı elektronik belge ve başvuru gönderilmesi, alınması ve yanıt verilmesi,
 • Tüketici şikâyet ve taleplerinin alınıp cevaplanması,
 • Tacirler arası ihtar, ihbar vb. beyanlar,
 • Elektronik fatura vb. uygulamalar,
 • TTK’da düzenlenen elektronik gönderme sözleşmelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Tacirler arasındaki her türlü iletişim,
 • Ortak ve şirket arasında güvenli iletişim,
 • Elektronik genel kurul ve elektronik yönetim kurulu işlemleri.

Güvenli Haberleşme ve Saklama Örnek Uygulamaları


 • Vatandaşların aralarındaki güvenli elektronik posta haberleşmesinin sağlanması,
 • Ticari sır, bankacılık sırrı ve mahremiyet gerektiren konularda güvenli iletişim sağlanması,
 • Kamu kurum ve kuruluşları arasında elektronik posta iletişiminin en üst düzeydeki güvenlik standartlarında yapılmasının sağlanması,
 • Elektronik ortamda oluşturulan ve elektronik ortamda muhafaza edilen değerlerin (Örneğin; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında yaratılan eserlerin) güvenli ve ucuz olarak saklanması,
 • Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen elektronik saklama sözleşmelerinin gerçekleştirilmesi.