İnternet BankacılığıOnline İşlemler

Hizmetlerimiz

Posta Abone Kutusu Kiralama

Adlarına gelen posta gönderilerini PTT işyerinden almak isteyenlere kiraya verilmek üzere PTT'ce işyerlerine konulan kutulara "Posta Abone Kutusu" denir.


Posta abone kutusu kiralamak isteyen ve konut adresi gösterenlerden, konutun bulunduğu yerin muhtarından ikamet belgesi, işyeri adresi gösterenlerden ise Ticaret Sicilinden alınan belge istenir. Kimlik kontrolü nüfus hüviyet cüzdanı veya sürücü belgesindeki bilgiler tespit edilerek ve fotokopisi alınarak yapılır.


Uydurma ad ve unvan kullananlara, kimliğini ispat edemeyenlere, reşit olmayanlara, askeri öğrenci ve erlere kutu kiralanmaz. Kutu Kira süresi en çok 1 yıl, en az 1 aydır.


Aylık kira süreleri, kiralandığı ayın ilk gününden, yıllık kira süreleri de ocak ayının birinci gününden başlar.


Yıllık abone olmak istediği halde yıl içinde başvuranların kira süresi yıl sonuna kadar aylık olarak hesaplanır.