İnternet BankacılığıOnline İşlemler

Hizmetlerimiz

Hizmet Kalitesi ve Sorumluluk

6475 Sayılı Posta Hizmetleri Kanunu gereğince, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca yayımlanan, Posta Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin Yönetmeliğin, Hizmet kalitesi başlıklı 20 nci maddesi uyarınca yayınlanması talep edilen dokümanlar;