İnternet BankacılığıOnline İşlemler

Hizmetlerimiz

S.S.S.

KEP Nedir?

KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkân sağlayan bir sistemdir. PTT KEP sistemi genel e-posta hizmetlerinden farklı olarak,

E-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediğini,

Gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığını,

Gönderilen e-postaya erişilip erişilmediğini,

E-postanın iletilme zamanını tespit eder,

İçeriğin değişmediğini garanti eder,

Hukuken geçerli delil seti oluşturur.

KEP'i hangi işlemler için kullanabilirim?

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 18(3) maddesi:

“Tacirler arasında,

Diğer tarafı temerrüde düşürmeye,

Sözleşmeyi feshe veya sözleşmeden dönmeye ilişkin

İhbar

İhtarlar

Noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.”

Ayrıca TTK’nın “Beyanlar, Belgeler ve Senetler” başlıklı 1525. maddesinde;

“Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18. maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla,

İhbarlar,

İhtarlar,

İtirazlar ve benzeri beyanlar;

Fatura,

Teyit mektubu,

İştirak taahhütnamesi,

Toplantı çağrıları

Ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi,

Elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.

Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanun’un yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.”

TTK’nın ilgili maddelerinde sayılan bu işlemler eskiden sadece noterlerden, taahhütlü mektupla veya telgrafla yapılabilirken, bu hüküm gereği sayılan hizmetler KEP aracılığı ile sistemden sadece birkaç saniyede gerçekleştirilebilecektir. Muhatap bu söz konusu belgeyi almadığını iddia edemeyecek aldığı, okuduğu zamanlarla birlikte hukuki delil niteliği taşıyabilecektir.

KEP'in sağladığı ilave avantajlar nelerdir?

KEP işlemlerin elektronik ortamda yapılmasından dolayı aşağıda sıralanan ilave avantajlar da sağlamaktadır.

Zaman kazancı

Kâğıt arşiv kazancı

Maliyetin azalması

Resmi ve ticari işlemlerin hızlı yapılması

Ticari faaliyetlerin verimli yürütülmesi

Çevrenin korunması

KEP delili nedir?

Bir elektronik postanın;

Ne zaman,

Kim tarafından,

Hangi KEPHS tarafından gönderildiği,

Hangi KEPHS tarafından kabul edildiği,

Kimin posta kutusuna ne zaman teslim edildiği,

Ne zaman kim tarafından açıldığı/okunduğu,

ile ilgili verileri barındırır.

PTT KEP hangi hizmetleri sunmaktadır?

Gönderici/Alıcı: KEP iletisi gönderebilir ve alabilir.

Sadece Alıcı: Sadece KEP iletisi alabilir (Gönderemez) hizmet türlerinden birini seçerek PTT KEP hizmetlerinden yararlanabilir.

Katma Değerli Hizmetlerimiz;

İlave Arşiv Alanı Hizmeti: KEP Hesabınızda kullanımınız için 100 MB’lik ücretsiz posta kutusu alanınız vardır. Daha fazla alana ihtiyacınız olduğu durumda aldığınız servis etkilenmeden bu hizmetten yararlanır ve tarife doğrultusunda ücretlendirilirsiniz.

SMS ile e-Posta Bildirim Hizmeti: Size gönderilen KEP’lerden anında haberdar olmak için SMS ile Bildirim Hizmetinden yararlanabilir ve bilgilendirme mesajının başvuru sırasında ilettiğiniz cep telefonuna SMS ile gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

KEP kullanımına başlamak için izlemem gereken adımlar nelerdir?

Öncelikle KEP hesap adresinin temini için başvuru yapılması gerekmektedir.

Online başvuru ve ön başvuru için detaylı bilgiyiptt.gov.tr/basvuru-online-basvuru-ve-on-basvurulinkinden temin edebilirsiniz.

PTT iş yerinden yapılacak işlemler için iş yerlerimiz bilgisineptt.gov.tr/basvuru-basvuru-merkezlerilinkinden ulaşabilirsiniz.

PTT iş yerleri başvurusu sırasında tarafınızdan talep edilecek başvuru evrakları içinptt.gov.tr/basvuru-basvuru-icin-gerekli-belgelerlinkini kullanabilirsiniz.

KEP Kullanımına Başlama:

Başvurunuz sonrasında tarafınıza SMS şifreniz gönderilir ve bildirim metni verilir.

Hesabınıza ait aktivasyon sözleşmelerini işlemini e-imza veya mobil imzanız ile imzalamanıza müteakip artık yasal dayanağı mevcut bir sistem olan KEP sisteminewww.pttkep.gov.tr/adresinden ulaşabilir ve ileti gönderip, alabilirsiniz.

KEP sistemine Gerçek Kişi olarak PTT işyerlerinden sadece alıcı hesap tipinde başvuran kullanıcılar aktivasyon sözleşmelerini başvuruları esnasında ıslak imza kullanarak imzalamaktadır, ayrıca e-imza ile imzalamalarına gerek yoktur.

KEP sistemine online olarak kaydolan Gerçek Kişilerin KEP hesaplarının aktivasyonu e-imza kullanılarak yapılmaktadır.

Kullanım sırasında tarafınıza yardımcı olacağını düşündüğümüz detaylı kullanım kılavuzunahttps://pttkep.gov.tr/uploads/bilgi-deposu/PTTKEP_Kullanim_Kılavuzu.pdflinkinden ulaşabilirsiniz.

PTTKEP hesabım var mı? / PTTKEP hesabında işlem yetkilisi miyim?

www.hs01.kep.tradresinden “E-Devlet Üzerinden Giriş” yöntemini seçerek e-Devlet Şifreniz ile sisteme giriş yapınız.

PTTKEP sisteminde gerçek kişi hesabınız varsa ya da herhangi bir tüzel kişi hesabında işlem yetkilisi iseniz “Hesap Listesi” sayfasında bu hesaplar görüntülenecektir.

PTTKEP sistemine gerçek kişi hesabınız yoksa ya da tüzel kişilik hesabında işlem yetkisi değilseniz “Sitemde kaydınız bulunmamaktadır.” uyarı mesajı ekranda görüntülenecektir.

KEP'e nereden başvurabilirim?

Yetkili PTT iş yerlerimiz bilgisineptt.gov.tr/basvuru-basvuru-merkezlerilinkinden ulaşabilirsiniz.

Başvuru için gerekli evraklar nelerdir?

Başvurusu sırasında tarafınızdan talep edilecek başvuru evrakları bilgisine içinptt.gov.tr/basvuru-basvuru-icin-gerekli-belgelerlinkini kullanabilirsiniz.

KEP adresimi kendim belirleyebiliyor muyum?

Gerçek Kişiler;

ad.soyad.sayı@hs01.kep.tr

Belirlenen “adı.soyadı” isimli KEP hesabı adresi daha önce başka bir hesap sahibi adına oluşturulmuş ise hesap adının sonuna (.) ayıracı konularak başvuru sahibinin belirleyebileceği ve daha önce “adı.soyadı” alanı aynı olan başka bir KEP hesabı adresinde kullanılmayan “sayı” alanı ilave edilir. “sayı” alanı 0-9 arasındaki rakamlar kullanılarak serbestçe belirlenir.

Tüzel Kişiler;

1- “MERSİS No@hs01.kep.tr”,

2- “MERSİS No.(serbest seçim alanı)@hs01.kep.tr”,

3- “TüzelKişiAdı@hs01.kep.tr”,

4- “TüzelKişiAdı.(serbest seçim alanı)@hs01.kep.tr”

Formatlarından biri ile oluşturulur. “serbest seçim alanı” isteğe bağlı olarak başvuru sahibi tarafından belirlenir.’’

PTTKEP Hesabımın Aktivasyonu var mı?

www.hs01.kep.tradresinden giriş yöntemlerinden birini seçerek sisteme giriş yapınız.

Açılan ekranda “Hesap Listesi” başlığı adı altında adınıza açılan Gerçek Kişi hesaplarınız ya da işlem yetkisi olarak tanımlı olduğunuz Tüzel Kişilik hesaplarınız listelenecektir.

Açılan listede hesap durumunuz ‘Aktif’, ‘Aktivasyon Bekliyor’ ve ‘Kapalı’ şeklinde listelenir. Hesap durumunuz ‘Aktivasyon Bekliyor’ şeklinde ise elektronik imza ya da mobil imza ile KEP Hesabınızı aktif etmeniz gerekmektedir.

PTTKEP Hesabınızı ‘Aktif’ etmeniz için gerekli bilgilendirici videoyaptt.gov.tr/bilgi-deposu-nasil-yaparimlinki tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Birden fazla KEP hesabı alabilir miyim?

Gerçek Kişiler için;

Gerçek Kişiler birden fazla KEP hesap adresi alabilir.

KEP adresi (İsim).(soyisim)@hs01.kep.tr şeklinde alınabilir, daha önce bu adres alınmış ise (isim).(soyisim).(sayı)@hs01.kep.tr şeklinde KEP hesap adresi alınabilir. Sayı alanı 0-9 arasındaki rakamlar kullanılarak belirlenir.

Tüzel Kişiler için;

Tüzel Kişilerin KEP hesap adresleri Mersis Numaralarına ve Tüzel Kişi isimlerine bağlı olarak sisteme tanımlanmaktadır. Serbest seçim alanını değiştirerek birden fazla KEP hesap adresi alınabilir.

‘’(Mersis no).(serbest seçim alanı)@hs01.kep.tr

(tüzel kişi adı).(serbest seçim alanı)@hs01.kep.tr’’

Bilgisayarıma indirmem gereken bir program var mı?

Java 1.6 ve üzeri versiyonları yüklü olmalıdır. (Uygulamayı kullanmadan önce Java Applet önbelleğinin temizlendiğinden emin olunuz.) * Firefox 15.x ve üzeri, Google Chrome v23x ve üzeri tarayıcılarının yüklü olması önerilmektedir. (Uygulamayı kullanmadan önce tarayıcı ayarlarınızdan önbelleği temizlediğinize emin olunuz.)

KEP delillerime nasıl ulaşabilirim?

Gönderilen iletinin delillerine gönderilen iletinin altında yer alan “Deliller” kısmından ulaşılabilir. Ayrıca iletiye ait delili bu kısımdan indirebilir, ‘Delil Doğrulama’ bölümünden doğrulayabilirsiniz. Yine posta kutunuzda yer alan Delil kutusundan da delillere ulaşabilirsiniz.

Gönderdiğim KEP'in alıcıya ulaşıp ulaşmadığını nasıl öğrenebilirim?

KEP iletisi gönderdiğinizde,

1. KEP’in PTT tarafından ne zaman alındığı,

2. KEP’in alıcının posta kutusuna ne zaman iletildiği,

3. KEP’in alıcı tarafından ne zaman okunduğuna,

ilişkin delil üretilir ve gönderilen iletinin altından bu deliller takip edilebilir.

Posta kutusuna teslim edildi delili üretildiği zaman göndermiş olduğunuz ileti alıcısına ulaştırılmıştır.

Posta kutuma ulaşan KEP iletisinden nasıl haberdar olurum?

Eğer bu hizmetten faydalanmak istiyorsanız standart e-posta adresinize gönderilen e-posta ve cep telefonunuza gönderilecek bilgilendirme mesajları ile haberdar olabilirsiniz.

E-İmza işlemlerimi sorunsuzca gerçekleştirebilmek için sistem gereksinimleri neler?

Java 1.6 ve üzeri olmalıdır. (Uygulamayı kullanmadan önce Java Applet önbelleğinin temizlendiğinden emin olunuz.) * Firefox 15.x ve üzeri, Google Chrome v23x ve üzeri tarayıcılarının yüklü olması önerilmektedir. (Uygulamayı kullanmadan önce tarayıcı ayarlarınızdan önbelleği temizlediğinize emin olunuz.) *PTTKEP e-imza uygulamasının akıllı kartınızı tanımlayabilmesi için bilgisayarınızın işletim sistemine uygun e-imza sürücülerinin bilgisayarınızda yüklü olduğundan emin olunuz.

Teslim delili almadığımda KEP iletim gönderilmiş olur mu?

Hayır, teslim delili gelmeden KEP iletiniz gönderilmiş sayılmaz.

KEP'ten göndereceğim e-postalar delil yerine geçer mi?

Evet. Göndereceğiniz e-postaların gönderi ve alındı onayı kesin olarak gönderildiğinde delil yerine geçmektedir.

KEP gönderimlerimde bir sınır var mıdır?

Hayır. Dilediğiniz adette KEP gönderebilirsiniz. Tarifeniz doğrultusunda ücretlendirilirsiniz.

Fakat mevzuat gereği göndermiş olduğunuz KEP iletisinin alıcısı PTT’den KEP adresi edinmiş olan (…@hs01.kep.tr uzantısına sahiptir) kullanıcı ise ileti ve eklerinin toplam boyutu 100 MB’ı, PTT haricinde KEP adresi edinmiş olan kullanıcı ise 25 MB’ı geçemez.

KEP rehberinde kaydım olması gerekiyor mu?

Tüzel kişilerin KEP rehberinde bulunmaları kanunen zorunludur. Gerçek kişilerin ise KEP Rehberinde kayıtlarının bulunması isteğe bağlıdır.

Rehber sorgulama yaptığımda aradığım kişiyi bulamıyorum. Neden?

Sorguladığınız kişinin rehberde kaydı olmadığı durumdur.

Kişinin KEP adresi olup, KEP rehberinde yer almıyor da olabilir.

Diğer e-posta (Gmail, Hotmail, Mynet vb.) adreslerine KEP gönderebilir miyim?

Hayır. Sadece KEP hesap kullanıcılarına ileti gönderebilirsiniz.

E-imza'nın ve Mobil İmza'nın KEP hizmetindeki fonksiyonu nedir?

PTTKEP sistemine tek kullanımlık SMS şifresi (Parola+Şifre), elektronik imza veya mobil imza ile giriş yapılabilmektedir.

KEP sisteminde ileti gönderimlerinde ise mutlaka elektronik imza veya mobil imzaya ihtiyaç bulunmaktadır.

Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone operatörlerine ait mobil imzalar şu an aktif olarak kullanılabilmektedir.

E-İmzam olmadan KEP gönderebilir miyim?

KEP gönderimi için e-imza yada mobil imza sahibi olmalısınız.

Bir KEP hesabını birden fazla kişi kullanabilir mi?

Gerçek Kişiler KEP hesaplarını yalnızca kendileri kullanabilir.

Tüzel Kişi hesapları için, başvuru sırasında veya daha sonradan birden fazla işlem yetkilisi atanabilir.

KEP saklama alanım dolduğunda ne olacak?

PTT KEPHS her bir KEP hesabı için kullanıcılarına ücretsiz 100 (yüz) MB (megabayt) posta kutusu alanı sağlar. Bu alan dolduktan sonra ileti gönderemezsiniz. Ancak almaya devam edersiniz. KEP adresinizle ilgili herhangi bir kısıtlamayla karşılamamak için posta kutunuzda bulunan iletileri silerek kullanılan kotanızı 100 MB’ın altına düşürebilir ya da ek hizmet olarak Arşiv (saklama alanı) satın alabilirsiniz.

Hangi standartları kullanıyorsunuz?

Kişisel bilgi güvenliği ISO/IEC 27001:2005 ve BS 10012 standartları ile kontrol edilmektedir. ISO/IEC 27031:2011 standardına uygun iş sürekliliği yönetim sistemi bulunmaktadır.

KEP hesabımdaki gönderinin boyutu en fazla ne kadar olmalı?

KEP gönderinizin, KEP sisteminden geçen büyüklüğü(ileti ve ekleri), KEP iletisinin alıcısı PTT’den KEP adresi edinmiş olan (…@hs01.kep.tr uzantısına sahiptir) kullanıcı ise 100 MB’ı, PTT haricinde KEP adresi edinmiş olan kullanıcı ise 25 MB’ı geçemez.

KEP göndereceğim kişi ya da kurumun KEP'i olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

KEP rehberinden sorgulama yaparak öğrenebilirsiniz.

KEP Rehberi sorgulamaları zorunlu veya isteğe bağlı rehber alanları kullanılarak gerçekleştirilir.

KEP kullanma zorunluluğu var mıdır?

KEP hesabı kullanmanın yürürlükteki KEP mevzuatına göre bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar muhattap oldukları Özel Tüzel Kişilikler ile Gerçek Kişilerden hizmetlerine başvuru esnasında KEP adresi almış olma zorunluluğu getirebilmektedir.

KEP hesabımı nasıl kullanıma kapatabilirim?

PTT, kullanıma kapatılan KEP hesabından ileti gönderimi ve alımı engellemek, kapatılan KEP hesabını en az üç ay erişime açık tutmak ve bu sürenin sonunda ilgili KEP hesabını tamamen kullanıma kapatmakla yükümlüdür.

Kapatma talebinde bulunan müşterilerimiz:

-Kimlik doğrulama işlemlerinin ardından PTT Çağrı Merkezi (444 1 788) aracılığıyla yedi gün yirmi dört saat kesintisiz olarak,

-Elektronik imza veya mobil imzaları vasıtası ile internetten KEP hesap adresi müşteri arayüzünü kullanarak,

-Yetkili PTT iş yerleri vasıtası ile de gerekli başvuru formları doldurulmak suretiyle

kapatma işlemini gerçekleştirebilir.

PTT iş yerlerinde kapatma başvurusu yapacak bireysel müşterilerimizburaya tıklayarak, kurumsal müşterilerimiz iseburaya tıklayarakkapatma formuna erişebilir ve çıktısını alıp doldurmak suretiyle PTT iş yerlerine başvuruda bulunabilir.

Formların mutlaka eksiksiz doldurulması ve başvuru sırasında talep edilen belgeler ile PTT iş yerlerine müracaat edilmesi gerekmektedir.

NOT: Kurumsal KEP hesabının kapatılması durumunda hesapta kalan bakiyenin iade edilebilmesi için kalan bakiye kadar olan tutara ait Şirketimize iade faturası düzenlenmesi gerekmektedir.

Bireysel KEP hesabının kapatılması durumunda ise hesapta kalan bakiyenin iade edilebilmesi için Serbest meslek makbuzu düzenleyebilen bireysel müşterilerimizin (avukat, mali müşavir vb.) hesapta kalan bakiye kadar olan tutara ait Şirketimize iade serbest meslek makbuzu düzenlemesi; şahıs şirketi vb. gibi iade fatura düzenleme imkanı olan bireysel müşterilerimizin hesapta kalan bakiye kadar olan tutara ait Şirketimize iade faturası düzenlemesi; iade makbuz ya da iade fatura düzenleyemeyen bireysel müşterilerimizin ise bunu kapatma dilekçesinde beyan etmesi gerekmektedir.

PTT KEP hizmetinin kullanım alanları neler?

– Kamu içi resmi yazışmalar

– Kamu-özel kesim arası resmi yazışmalar

– Karşılıklı etkiletişimle elektronik belge ve başvuru gönderilmesi, alınması ve yanıt verilmesi

– Tacirler arası ihtar, ihbar vb. beyanlar

– TTK’da düzenlenen elektronik gönderme sözleşmelerinin gerçekleştirilmesi

– Tacirler arasındaki iletişim

KEP delilleri PTT tarafından ne kadar süre muhafaza edilmektedir?

KEP iletilerinize ilişkin deliller PTT tarafından 20 yıl boyunca muhafaza edilir.

Tüzel kişi olarak oluşturduğum hesaba, istediğim kadar kullanıcı ekleyebilir miyim?

Evet, istediğiniz sayıda işlem yetkilisi ekleyebilirsiniz, ancak PTT yetkilendirilecek işlem yetkililerinin sayısına sınırlama getirme hakkını saklı tutar.

Kullanım kılavuzunuz veya benzeri bir dökümanınız var mı?

PTTKEP sistemi müşteri kullanım kılavuzunalinkindenulaşabilirsiniz.

Kayıtlı elektronik posta sistemini düzenleyici, denetleyici kurum hangisidir?

KEP sistemini düzenleyen ve denetleyen kurum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’dur.

Geçmiş tarihte gönderdiğim e-postamı sildim, sizden temin edebilir miyim?

Hayır. PTT KEP yalnızca KEP delillerini saklamaktadır.

KEP hesabımı kapattıktan sonra, aynı hesap adını tekrar açtırabilir miyim?

PTTKEP mevzuatı gereği kullanıma kapatılan bir KEP hesabı başkasına tahsis edilemez. Kullanıma kapatılan KEP hesabı, ancak hesap sahibinin tekrar talep etmesi, başvurusu yapması, kimlik tespiti için gerekli resmi kimlik belgelerini sağlaması ve hesap ücretini ödemesi hâlinde yeniden kullanıma açılabilir.

Kapatılan KEP adresini tekrar kullanmak isteyen müşterilerimiz PTT Müdürlüklerimize başvurarak söz konusu KEP adresini tekrar kullanıma açabilirler.

e-İmza veya mobil imza sahibi olan Gerçek Kişi müşterilerimiz, Gerçek Kişi KEP adreslerini “online” olarak da tekrar kullanıma açabilmektedirler. Gerçek Kişi KEP adresinizi online olarak tekrar kullanıma açmak için lütfentıklayınız.

Gerçek Kişi KEP adresinizi online olarak açmak için bilgilendirici videoyaburadanulaşabilirsiniz.

PTT Müdürlüklerimizden başvuru için gerekli örnek talep dilekçeleri içintıklayınız.

Entegrasyon nedir?

Entegrasyon, kurum ile PTTKEP arasında, güvenli olarak kurulan bağlantı üzerinden, web servis kullanılarak, kurumdaki sistemler ile PTTKEP sistemlerinin, bir arada uyumlu olarak çalışmasını sağlayan sistemdir.

Kurum ile yapılan bu entegrasyon ile kurum, PTTKEP altyapısı üzerinde tüm KEP hizmetlerini (e-yazışma dahil) kullanabilmektedir. KEP entegrasyonu, web mail ortamı haricinde web servis kullanılarak sistematik bir kullanım sağlamaktadır.

Test ortamı entegrasyonu nedir?

Sistemi ve erişim izinlerini test edebilmek, müşterilerin belge yönetim sistemlerine kolaylıkla entegre edebilmeleri amacıyla test ortamı entegrasyonu Şirketimizce sağlanmaktadır. Test ortamı entegrasyonu yapılması için herhangi bir zorunluluk bulunmamakta olup talebiniz doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Her iki ortam için de (test ve gerçek) başvuru evraklarınızı doldurmanız durumunda aynı anda başvuru yapabilirsiniz.

KEP Entegrasyonu yapmak için izlenecek yol nedir?

PTTKEP Entegrasyon talebinizi açıkça ifade eden bir resmi yazı ile başvurmanız gerekmektedir.

Resmi yazınızda mutlaka işlem talep edilen entegrasyon ortamı (test/gerçek/her ikisi) belirtilmelidir.

ptt.gov.tr/kep-hizmetleri-entegrasyonlinki aracılığıyla Entegrasyon talebiniz için gerekli evraklara ulaşabilirsiniz. (Resmi yazınız ve ilgili taahhütnameler aynı kişi/kişiler tarafından imzalanmalıdır.)

Evraklarınızı aşağıda bulunan adrese PTT Kargo ya da posta yoluyla göndermeniz gerekmektedir.

Evraklarınızın E-imza ile imzalanması durumunda taratıp e-posta yoluyla kep.destek@ptt.gov.tr adresine ileterek talebinizin daha hızlı işleme alınmasını sağlayabilirsiniz.

Yazışma adresi:

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Elektronik Posta Daire Başkanlığı

Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 06101 Ulus / Ankara

KEP Entegrasyonunda mevcut IP adresinizle ilgili değişiklik yapmak istemeniz durumunda izlenecek yol nedir?

Talebinizi örneğin IP ekleme veya IP güncelleme şeklinde açıkça ifade eden bir resmi yazı ile başvurmanız gerekmektedir.

Resmi yazınızda mutlaka KEP adresiniz ve işlem talep edilen entegrasyon ortamı (test/gerçek/her ikisi) belirtilmelidir.

Evrakınızın ıslak imza ile imzalanması durumunda aşağıda bulunan adrese PTT Kargo ya da posta yoluyla göndermeniz gerekmektedir.

E-imza ile imzalanması durumunda taratıp e-posta yoluyla kep.destek@ptt.gov.tr adresine veya ptt@hs01.kep.tr adresine KEP yoluyla gönderebilirsiniz.

Yazışma adresi:

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Elektronik Posta Daire Başkanlığı

Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 06101 Ulus / Ankara

Entegrasyon tamamlandığında sağlanacak hizmetler nelerdir?

Test ortamı entegrasyonu için web servis linki, talep edilmesi durumunda Java ve .NET dillerinde örnek senaryo kodlarıyla birlikte API geliştirici dokümanı ve web servis geliştirici dokümanı paylaşılmaktadır.

Gerçek ortam entegrasyonu için web servis linki ve web servis geliştirici dokümanı paylaşılmaktadır.