İnternet BankacılığıOnline İşlemler

Hizmetlerimiz

Tele-Post Hizmeti

Yurt İçi Telepost


Tele-Post Hizmeti: Grafik, el yazıları, resim, plan, proje,matbu evrak ve benzeri dokümanların telekomünikasyon imkanlarından yararlanılarak uzak bir noktada, bir PTT işyerinden başka bir PTT işyerine, kopyasının çıkarılması ve teslim edilmesidir.


Tele-Post(Faks) Hizmeti yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere 2'ye ayrılır.


Tele-Post(Faks) Doküman: Bir PTT işyerindeki faksimil cihazından alınan veya başka bir PTT işyerine nakledilen dokümandır.


Tele-Post dokümanlarının teslimi PTT işyerinde ve alıcı adresinde olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Varış yerinde dökümü alınan Tele-Post dokümanlarının, pencereli Tele-Post Zarfına konarak, dağıtımı ve alıcılarına teslimi dağıtıcılar tarafından sağlanmaktadır.


Yurtdışı telefaks abonelerinden gelen dokümanlar PTT işyerinde veya alıcı adreslerinde teslimi halinde sayfa adetine bakılmaksızın alıcıdan postrestant ücreti (0,50 TL.) alınır.


Telefaks aboneleri tarafından varış yerlerine gönderilen Tele-Post dokümanlarının kabulleri, en yakın PTT merkezi uyarılarak kayıtlı bir şekilde yapılmalıdır. Kayıt dışı olarak varış merkezine ulaşan Tele-Post dokümanlarının alıcısına tesliminde varış merkezince alıcıdan her bir sayfa ücretinin % 50'si alınır ve teslim edilir.


Telefaks abonelerinin dokümanı kabul aşamasında geri arama yapılmak suretiyle alınır ve kabul edilir. Ancak, yine telefaks abonelerinin işyerlerimizi uyarmadan geçtikleri dokümanının her bir sayfasından sayfa ücretinin % 50'si alınır.


Yurt Dışı Bürofaks Hizmeti


PTT iş yerlerimizde faksimil cihazları aracılığı ile uluslararası telekomünikasyon hatlarından yararlanılarak karşı idarelerin bürofaks merkezlerine dokümanların iletimini sağlayan servistir.