İnternet BankacılığıOnline İşlemler

Hizmetlerimiz

E-Tebligat Nedir?

Elektronik Tebligat (e-tebligat),  7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nda belirlenen tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından elektronik ortamda hazırlanan tebligatların, Elektronik Tebligat Yönetmeliği’ne uygun olarak değiştirilemez ve inkar edilemez bir şekilde Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) ile alıcılarına iletilmesidir. UETS'ye, kamu kurum ve kuruluşları gerçek ve tüzel tüm kişiler kayıt olabilecektir. Bu sistemde, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nda tebligat çıkarma yetkisi bulunan kurum ve merciler gönderici olarak tanımlanmakta diğer kullanıcılar ise sadece tebligat alıcısı olabilmektedir.Hemen Başvur


e-Tebligat Neler Sağlayacak?

UETS’de güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanılarak;


  •  Alıcı Teyidi
  • Gönderici Teyidi
  • İçeriğin Değişmediği Teyidi
  •  Gönderim ve Alım Zamanları İspatı inkar edilemez şekilde sağlanmaktadır.