İnternet BankacılığıOnline İşlemler

Hizmetlerimiz

Nasıl Çalışır?

 Bir e-postanın e-imza/mobil imza ve zaman damgası kullanarak, ekleri ile beraber gönderildiğini ve içeriğinin değişmediğini delil üreterek ispat eder.


Sisteme Giriş


Kullanıcı Panelinden; Kullanıcı adı, şifre ve sms doğrulamasından geçerek ya da e-imza/mobil imza ile kimlik doğrulamasından geçerek Ptt KEP hesabına giriş yapılır.


İleti Hazırlama


Kullanıcı tarafından KEP iletisi hazırlanır ve e-imza/mobil imza ile imzalanır.


Delil Oluşturma


Ptt tarafından gönderinin alındığına dair delil oluşturulur ve gönderici bu delile sistemden bakabilir.


Zaman Damgası


PTT aldığı iletiyi e-imza/mobil imza ile imzalar, zaman damgası ile damgalar ve zarflar.


Posta Kutusuna Gönderim


Posta kutusuna gönderim (alıcının e-posta kutusu).


E-Posta Ulaştı Delili


Gönderinin alıcının posta kutusuna ulaştığına ilişkin delil oluşturulur ve gönderici bu delile sistemden bakabilir.


SMS ile Bilgilendirme


Posta kutusuna KEP iletisi geldiğine dair bilgi vermek amacıyla KEP sistemi tarafından alıcının cep telefonuna kısa mesaj gönderilir.


E-Posta Okuma


Posta kutusuna gelen iletiyi okuma ve iletiye ilişkin delilleri doğrulayabilme.


Okuma Delili


Gönderinin alıcısı tarafından okunduğuna ilişkin delil oluşturulur ve gönderici bu delile sistemden bakabilir.