İnternet BankacılığıOnline İşlemler

Hizmetlerimiz

Birleşik Posta Avantajlar

 

 • Baskı ve gönderi hizmet maliyetlerinin büyük ölçüde azalması,
 • Elektronik ortamda baskı verilerinin düzenlenmesi ve yönetimi,
 • Posta hizmetlerinin, sıralama ve tasniflemelerle büyük ölçüde hızlandırılması,
 • Merkezi olarak durum raporlarının üretilmesi ve paylaşılması,
 • Tedarik, stok ve tüketim malzemesi maliyetlerinin büyük ölçüde azaltılması,
 • Reklama ve tanıtıma yönelik broşür vb. dokümanlarla kurumların pazarlama gücünün arttırılması,
 • Gönderilerin alıcılara en yakın merkezde üretilmesi,
 • Teslimat sürelerinin hızlanması, basım ve dağıtımda etkinlik sağlanması,

 


 

 

 • Gönderici kurumların teslim dahil sürecin her aşamasını elektronik ortamda takip edilmesi,
 • Gönderici kurumların bu işi yapmak için tek tek makine ve işletim maliyetlerine katlanmalarının önlenmiş olması,
 • Gönderici kurumların tek bir noktada adres doğrulaması ve düzeltmesi yapılabilmesi,
 • Gönderici kurumlara gönderi işinin tüm süreçlerini tek bir muhatapla çözme imkanı sağlaması,
 • Gönderilerin her sayfasına kişiye özel bilgi basılabilmesi sureti ile gönderilerin kişiselleştirilmesi,
 • Türkiye çapında 2 üretim merkeziyle yedekli bir yapı kurulmuş olması.

 


 

Bugüne kadar müşterilerden fiziksel olarak alınıp taşınan gönderiler, elektronik yolla alınıp Birleşik Posta İşlem Merkez’inde cihet bazında işlendikten sonra basım merkezlerine elektronik ortamda iletilerek basılmakta; bu sayede sevk ve teslim süreleri kısaltılarak hizmet kalitesi arttırılmaktadır.


 

Birleşik Posta sayesinde, kişi ve kurumlar PTT yolu ile gönderecekleri fatura, poliçe, ekstre, broşür ve kutlama kartı gibi toplu gönderilerinin tüm süreçlerini elektronik ortamda gerçekleştirebilmekte ve takip edebilmektedir. Birleşik Posta uygulaması sayesinde kurumlar toplu gönderilerinde baskı, taşıma ve dağıtım süreçleri için vakit harcamamaktadır.


 

"Birleşik Posta sistemi ile kişiye özel renkli baskı yapılabilmektedir."