İnternet BankacılığıOnline İşlemler

Hizmetlerimiz

Tebligat

 Tebligat Hizmetleri

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca, hukuki işlemlerin anılan Kanunda öngörüldüğü şekilde muhatabına veya muhatap adına kabule kanunen yetkili şahıslara yazılı olarak bildirimi ve bu bildirimin yapıldığının belgelendirilmesi işlemini kapsayan gönderi türüdür.


Ağırlık ve Boyutları;

Tebliğ evrakına ilişkin boyut örnekleri Tebligat Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ekinde yer almış olup, ağırlıkları Posta ve Telgraf Ücret Tarifesinde belirtildiği gibidir.


Tebliğ Mazbatası;

Tebliğ evrakının muhatabına tebliğ edilip edilmediği ile tebliğ şeklini gösteren ve düzenleyen merciye geri gönderilen tebliğ evrakı parçasıdır.


Özel Hizmetleri;

Posta ve Telgraf Ücret Tarifesinde belirlenen ücreti ödenmek suretiyle Telgraf ve Hızlı Tebligat ek hizmetli tebliğ evrakı da kabul edilir.


Tebliğ Evrakı Türleri;

Adli, İdari ve Vergi Tebliğ Evrakı


Tebliğ Evrakı Çıkartmaya Yetkili Merciler;


Sıkça Sorulan Sorular


1. Adıma çıkarılan tebliğ evrakı ulaşmadı, akıbetini nasıl öğrenebilirim?

Sözkonusu tebligatın 13 haneli barkod numarasının bildirilmesi halinde otomasyon sisteminden takibi mümkün bulunmaktadır.


2. Tebligatın mazbatası çıkaran kuruma dönmediğinden yasal işlem yapılamamaktadır, nerede olduğunu nasıl öğrenebilirim?

Sözkonusu tebligatın 13 haneli barkod numarasının bildirilmesi halinde otomasyon sisteminden takibi ve mazbatasının çıkaran merciye teslimi ile ilgili bilgilere ulaşılması mümkün bulunmaktadır.


3. Tebligat kaç günde alıcısına ulaşır?

PTT işyerlerinde ek hizmet talep edilmeden kabul edilen tebliğ evrakının muhatabına tebliğ edilmesi aynı il dağıtım sahası içerisinde ise en geç 5 iş günü, farklı il dağıtım alanında ise en geç 7 iş günü içerisinde yerine getirilir.

Köy dağıtımına tabi yerlerde bu süreler dikkate alınmadan ilk köy dağıtım sefer programı ile dağıtımı gerçekleştirilir.

Teslim mümkün olmayan tebliğ evrakının iadesi ile mazbataların çıkaran merciye tesliminde yukarıda belirtilen sürelerin iki katı dikkate alınır.


4. Tebligatın mazbatasının çıkış mercine dönmemesi halinde ne işlem uygulanır?

Çıkış merci tarafından talep edilmesi halinde tebligatın teslimi sırasında mazbata bilgilerine uygun olarak düzenlenen "Teslim Belgesi"nin onaylı bir sureti çıkaran kuruma teslim edilir.


5. Adıma çıkarılan tebligatın muhtara/ihtiyar heyeti üyelerine/kolluk kuvvetine teslim edilmesi ne anlama gelir?

Muhatabına veya muhatap adına almaya yetkili kişilere teslimi mümkün olmayan tebliğ evrakı adrese haber kağıdı bırakılarak muhtar, ihtiyar heyeti üyeleri veya kolluk kuvvetine teslim edilerek tebligat muhatabına yapılmış sayılır.


6. Adresimde hazır bulunmadığım takdirde tebligatım kimlere teslim edilebilir?

Tebligat yapılacak kişi adresinde bulunmaz ise tebliğ o adreste muhatapla aynı konutta oturan kişiye veya muhatabın aynı adreste oturan hizmetçisine de yapılabilir.


7. Tebliğ evrakının kaybı halinde tazminat kimlere ödenir?

PTT'ye tevdi edilen tebliğ evrakının, mücbir haller dışında kaybedilmesi halinde taahhütlü gönderiler için uygulanan tazminat işlemleri geçerlidir.


8. Adıma tebligat olduğunu gösteren bir haber kağıdının kapıma yapıştırılması ne anlama gelir?

Adresinizin kapalı olması nedeniyle adınıza çıkarılan tebligatın kime teslim edildiğini ve tebliğ tarihinin gösterdiği bilgilendirmedir.


9. Hızlı tebligat kaç günde muhatabına tebliğ edilir/gecikmesi halinde ne işlem uygulanır?

Hızlı Tebligatın postaya verildiği şehir dağıtım alanı içerisinde 1 gün (24 saatte), il sınırları içinde kabulden itibaren en geç ertesi gün, iller arasında ise kabulden itibaren en geç 2 gün sonra teslimi esastır.

Hızlı Tebligata ait mazbatanın çıkaran merciye iadesi ise tebligatın tesliminden itibaren en geç 2 gün içerisinde yapılır. (Bu sürelerin hesabında dağıtım yapılmayan resmi tatil vb. süreler dikkate alınmaz.)

Süresi içerisinde alıcısına ulaştırılamayan Hızlı Tebligatların kabul ücretinden kabul edildiği ağırlık kademesindeki normal tebligat ücreti düşüldükten sonra kalan kısmı talep edilmesi durumunda göndericiye geri ödenir.