İnternet BankacılığıOnline İşlemler

Hizmetlerimiz

AÇSHB Ödemeleri

ŞARTLI EĞİTİM/ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI ÖDEMELERİ

Şirketimiz ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile sürdürülen işbirliği kapsamında; Şartlı Sağlık Yardımları (Sağlık ve Gebelik) ;Sosyal güvencesi olmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi durumunda bulunan ailelere çocuklarını sağlık kontrolüne göndermeleri, anne adaylarının ise hamilelik süresince sağlık kontrolüne gitmeleri ve doğumlarını hastanede yapmaları şartıyla yapılan yardımlardır.

Şartlı Eğitim Yardımları; Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla 2 ayda bir yapılan yardımlardır.


EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA YÖNELİK NAKDİ SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ

Şirketimiz ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile sürdürülen işbirliği kapsamında hanede sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ve son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yönelik 2 ayda bir olarak nakdi ödeme yapılmaktadır.


2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ ÖDEMELER

Kuruluşumuz ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü arasında sürdürülen işbirliği uyarınca 2022 Sayılı Kanun kapsamında aylık alan hak sahiplerinin ödemeleri yalnızca PTT işyerlerimizden yapılmaktadır.

Kuruluşumuz aracılığı ile aylık alan hak sahiplerinin, talep etmeleri halinde ilave bir ücret ödemeksizin ve hiçbir yaş sınırlaması olmadan aylıklarını "KONUTTA TESLİM" aylık ödemesi hizmeti ile konutlarında alabilmektedirler. Bunun için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'ne aylığınızı konutunuzda almak istediğinize dair bir dilekçe vermeniz yeterli olacaktır.

Hak sahipleri adına gönderilen maaşlar 6 ay süreyle, Kuruluşumuzda ödenmek üzere beklemekte, hak sahibi tarafından alınmaması halinde bekleme müddeti sonunda ilgili Kuruma iade edilmektedir.

Kuruluşumuzdan 2022 Sayılı Kanun kapsamında aylık alan hak sahiplerine dağıtılan Pttkartlar ile hak sahiplerinin aylılarını bu Pttkartlar vasıtasıyla işyerlerimizden, Pttmatik cihazlarından veya diğer banka ATM'lerinden çekebilmesi ve alışverişlerinde kullanabilmesi sağlanmaktadır.

Hak sahiplerinin müracaatı beklenmeksizin, adreslerine gönderilen Pttkart'ları kullanabilmeleri için adreslerine gönderilmiş olan Pttkart ve ödemelerde geçerli bir kimlik belgesi ile işlemlerin tamamlanması için kendilerine en yakın PTT merkez veya şubesine müracaat etmesi gerekmektedir.

Pttkart sahibi hak sahipleri bu kartların bağlı olduğu hesaplarına Kredili Mevduat Hesabı (KMH) bağlanma talebinde bulunabilecek, böylelikle hesabınızda bakiyeniz olmadığında bile Pttkartınızı kullanabileceksiniz.


MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE YÖNELİK YAPILAN NAKDİ SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ

Şirketimiz ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile sürdürülen işbirliği kapsamında asker ailelerine yönelik düzenli ve sürekli bir sosyal yardım programı başlatılmıştır. Böylece evladı askerde olan ailelerden muhtaç olanlara evladının askerlik süresi boyunca 2 ayda bir nakdi ödeme yapılmaktadır.


ÖKSÜZ VE YETİM YARDIM ÖDEMELERİ

Şirketimiz ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile sürdürülen işbirliği kapsamında hanede sosyal güvence olmaması halinde 18 yaşını doldurmamış olan, annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş olan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Sosyal ve Ekonomik Destekten (SED) faydalanmayan, kuruluşlarda koruma ve bakım altında olmayan çocuklar adına; Muhtaç Asker Çocuğu Yardım Programından faydalanmayan, 2022 yardımından -çocuk adına- faydalanmayan ve ihtiyaç sahibi olan kişiler faydalanabilmektedir.


MUHTAÇ ASKER ÇOCUKLARINA YÖNELİK YAPILAN NAKDİ SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ

Şirketimiz ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile sürdürülen işbirliği kapsamında 3294 sayılı Kanun kapsamında olan ve annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş, 18 yaşını doldurmamış çocuklar ile muhtaç asker ailelerine yönelik düzenli nakit yardım programından asker eşi olarak faydalanan hanelerde asker kişinin 18 yaşını doldurmamış çocukları için 2 ayda bir nakdi ödeme yapılmaktadır.


DOĞUM YARDIM ÖDEMELERİ

Şirketimiz ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile sürdürülen işbirliği kapsamında hak sahibi annelere canlı doğan birinci, ikinci, üçüncü ve sonraki çocukları için tek seferlik nakdi ödeme yapılmaktadır.


KRONİK HASTALIK YARDIM ÖDEMELERİ

Şirketimiz ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile sürdürülen işbirliği kapsamında Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan hastalara aylık olarak ödenmektedir.


BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM KAMPANYASI ÖDEMELERİ

Şirketimiz ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile sürdürülen işbirliği kapsamında, Pandemi döneminde ödemelerine başlanmış Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası dahilindeki ödemelerdir.


SOSYAL DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ

Şirketimiz ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile sürdürülen işbirliği kapsamında, Pandemi döneminde ödemelerine başlanmış ve fazlar halinde gerçekleştirilen ödemelerdir.


ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ ÖDEMELERİ

Şirketimiz ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile sürdürülen işbirliği kapsamında 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi hanelere herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek olmadan, hak sahiplerinin Kimlik Kartı ve mesken tarifesindeki elektrik faturası ile işyerlerimize gelerek faturalarından mahsup edilmek suretiyle aylık olarak yapılmaktadır.


Mesken Tipi Elektrik Faturası

1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh,
3 kişilik hanelere aylık 100 kWh,
4 kişilik hanelere aylık 125 kWh,
5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh karşılığı tutarınca nakdi destek sağlanır.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ödemelerine dair detaylı bilgilere aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz