İnternet BankacılığıOnline İşlemler

Hizmetlerimiz

Mahremiyet Uyarısı

Mahremiyet Uyarısı

1. Başvurunuz esnasında talep edilecek bilgiler, 25.08.2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmî Gazete’de yer alan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak, Kayıtlı Elektronik Posta hesabınıza ait işlemlerde kullanılmak amacıyla alınmaktadır.


2. Kurumumuza vermiş olduğunuz kişisel bilgiler;

  • 25.08.2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmî Gazete’de yer alan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi uyarınca önceden onayınız alınmak şartıyla KEP rehber tebliğine uygun olmak üzere diğer hesap sahipleri ve işlem yetkilileri ile,
  • Başvurunuz sırasında Kurumumuz ve tarafınız arasında imzalanacak olan kayıtlı elektronik posta hizmetlerine ilişkin sözleşmenin 4.21 maddesi gereğince talep edilmesi halinde yetkili(adli/idari) makamlarla, paylaşılabilir.


3. Kurumumuz, tarafımıza vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinize istediğiniz zaman erişim hakkınız olduğunu başvurunuz sırasında Kurumumuz ve tarafınız arasında imzalanacak olan kayıtlı elektronik posta hizmetlerine ilişkin sözleşmenin 9.3 maddesi “ Hesap Sahibi, Kayıtlı Elektronik Posta hizmeti nedeniyle öğrenilen kişisel verilerine erişme, bu verilerin hangi amaçla kullanıldığını öğrenme ve düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir.” gereğince kabul eder.


4. Kurumumuza vermiş olduğunuz kişisel bilgileriniz 25.08.2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmî Gazete’ de yer alan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi “ KEP sistemine ilişkin ana ve yedek sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulundurmakla ” gereğince ülke dışına çıkarılamayacaktır.


5. Kişisel bilgilerinizle ilgili bir sorun olduğu takdirde Kurumumuza ne şekilde başvuruda bulunabileceğiniz başvurunuz sırasında Kurumumuz ve tarafınız arasında imzalanacak olan kayıtlı elektronik posta hizmetlerine ilişkin sözleşmenin 9.3 maddesinde “ Hesap Sahibi, Kayıtlı Elektronik Posta hizmeti nedeniyle öğrenilen kişisel verilerine erişme, bu verilerin hangi amaçla kullanıldığını öğrenme ve düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir” belirtilmektedir. Bu başvuru yazılı olarak “T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, Elektronik Posta Daire Başkanlığı Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus ANKARA ” adresine, kayıtlı elektronik posta ile ptt@hs01.kep.tr adresine yapabilir.


6. “Kişisel bilgi toplayan çerezler (cookies)” PTT KEP sisteminde yer almamaktadır.


7. Kurumumuz kişisel bilgilerinizi başvurunuz sırasında Kurumumuz ve tarafınız arasında imzalanacak olan kayıtlı elektronik posta hizmetlerine ilişkin sözleşmenin gizlilik başlıklı 9. Maddesinde açıkça belirtildiği gibi hukuka uygun ve güvenli bir şekilde işleyecektir.


8. İletişim bilgileri:


T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi


Adres: Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 Ulus 06101 ANKARA


Tel: 0 312 509 50 00


Faks: 0 312 309 51 44