İnternet BankacılığıOnline İşlemler

Hizmetlerimiz

Entegre Yönetim Sistemi

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız;

Şirketimiz;

Faaliyetlerini yasal ve diğer şartlara uygun olarak gerçekleştirirken belirlediği riskleri yöneten,

İnsan sağlığı ve güvenliği açısından yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyen ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasını sağlayan,

çevreye duyarlılığı, sürdürülebilir kaynak yönetimini ve iklim değişikliğini önemseyerek doğaya verilen zararı minimize eden,

Bilgi Güvenliği gereksinimlerini, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürüten, Müşteri memnuniyeti odaklı bir yaklaşımla;

Müşterilerimizin değişen talepleriyle olası memnuniyetsizliklerini objektif, adil ve gizlilikle ele alarak değerlendiren, buna uygun iletişim kanalları sunan,

Performansın arttırılması için süreçlerini izleyip sürekli iyileştirmeyi ilke edinen Entegre Yönetim Sistemi anlayışına sahiptir.


Neden Entegre Yönetim Sistemi?

Şirketimizde farklı birimler altında takip edilen/uygulanan kalite, müşteri memnuniyeti, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin tek çatı altında toplanarak Entegre Yönetim Sisteminin uygulanması ile;

  • Süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesi, maliyetlerde azalma, uygulamalarda standardın sağlanması, genel müdürlük ve başmüdürlük birimleri arasında iletişim ve sinerji sağlaması, yapılan iş ve işlemlerin tek elden yönetilerek iş yükünün azaltılması, sorunların kaynağında çözülmesi, dokümantasyonda sadeleştirme ve standardın sağlanması amaçlanmış,
  • Belgelendirme, iç tetkik, Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) toplantıları vb. ortak faaliyetlerin bir arada yapılması ile zamandan, insan kaynağından ve maliyetlerden tasarruf sağlanması hedeflenmiştir.

Yönetim Sistemleri Yolculuğumuz;

Müşterisine ve hizmet kalitesine verdiği önemi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini, müşteri memnuniyeti odaklı bir yaklaşımla; müşterilerin değişen talepleri ile olası memnuniyetsizliklerini objektif, adil ve gizlilikle ele alarak değerlendiren, buna uygun iletişim kanalı sunmak üzere ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini,

Yaşanabilir bir dünyanın gelecek nesillere miras bırakılmasını, köklü Şirketimizin çevreye duyarlılığını, sürdürülebilir kaynak yönetimini ve iklim değişikliğini önemseyerek doğaya verilen zararı minimize etmek için ISO 14001 çevre Yönetim Sistemini,

Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ile çalışanların sağlığına ve güvenliğine duyarlılığı için ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini,

Müşteri ve çalışanların bilgilerinin güvenliğinin gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlük ilkeleri doğrultusunda yürütülmesi için ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini, uygulayarak gösteren Şirketimiz, bu yönetim sistemlerini tek çatı altında toplayarak, Genel Müdürlüğümüzün Merkez, Başmüdürlüklerimizin ise Şube olarak tanımlanması sonucu, beş yönetim sistemine ait belgeleri almış ve Entegre Yönetim Sistemi modellemesini hayata geçirmiştir.


PTT A.Ş. Hatıra Ormanı Projesi

Şirketimiz ile Orman Genel Müdürlüğü arasında 11/07/2018 tarihinde yürürlüğe giren ve 5 yıl sürecek uygulamalar kapsamında Şirketimiz, toplam 200.000 (iki yüz bin) adet fidan dikilerek Ülkemizin değişik yerlerinde PTT Hatıra Ormanları tesis edilmesine ilişkin ağaçlandırma işbirliği protokolü imzalanmıştır.

orm.pngormm.png

2018 ve 2019 yıllarında PTT çalışanlarımız adına; Bayburt ve Gaziantep'te imzalanan protokole uygun olarak Hatıra Ormanları oluşturulmuştur. Bu kapsamda 90.000 adet fidan dikilmiştir.

Yönetim Sistemi Belgelerimiz

  • Belgelendirme kuruluşu Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından geçekleştirilen dış tetkikler sonucunda, Entegre Yönetim Sistemi kapsamında bulunan yönetim sistemlerinden ISO 45001 İş Sağılığı ve Güvenliği belgesinin yeni versiyonu edinilmiş, diğer yönetim sistemlerine ait belgelerin kullanılmasına devam etme hakkı kazanılmıştır.