İnternet BankacılığıOnline İşlemler

Hizmetlerimiz

PTT A.Ş.'den 1750 Personel Alımına İlişkin Basın Açıklaması

    Herhangi bir dosya eklenmemiş.

Şirketimiz personel ihtiyacının karşılanmasını teminen 2017 yılı içerisinde yapılan 2017/2 personel istihdamına ilişkin olarak 1750 personel alınması planlanmış olup, bu çerçevede adayların başvuruları alınmış, sözlü sınavları yapılmış, asil olarak atanmaya hak kazanan adayların evrakları tamamlattırılmış ve adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri devam etmekte iken; Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 2017/337 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulmasına karar verildiğinden 2017/2 personel alımları durdurulmuştur.
Şirketimizin personel alımlarında bizleri tercih eden adayların mağdur edilmemesi için Sayın Bakanımızın ve Sayın Başbakanımızın yoğun gayretleri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile 24/12/2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 119 uncu maddesi ile Posta Hizmetleri Kanununa "Atama işlemlerinin durumu" başlıklı Geçici 11 inci madde eklenmiştir. Söz konusu maddede, 4/10/2013 tarihinden itibaren PTT'de istihdam edilen personel ile 1/1/2017 tarihinden sonra yapılan sınavlarda başarılı olan ve haklarında yapılan güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların atama işlemlerinin geçerliliğinin devam edeceği hükme bağlanmıştır.

Sayın Bakanımızın açıklamaları doğrultusunda, söz konusu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 2017/2 personel alımında başarılı olup göreve başlama işlemleri tamamlanan ve güvenlik şartları olumlu olan adayların, işe başlama süreçleri 08/01/2018 tarihi itibariyle gerçekleştirilecektir. İşlemleri tamamlanan adayların göreve başlayacakları İl Başmüdürlüklerine müracaatları gerekmektedir.

2017/3 personel alımıyla ilgili süreç ise yine Danıştay kararı ile durdurulmuştur. PTT A.Ş'nin 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile personel alım mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Kanun Hükmünde Kararnamenin yayınlanma tarihinden itibaren 2018 ve sonraki tüm alımlarda düzenlenecek yeni mevzuat geçerli olacaktır. Bu mevzuat çerçevesinde işlem yapılacaktır.

Şirketimiz 2018 yılı içerisinde ve müteakip yıllarda da ihtiyaç duyulması halinde personel alımına devam edecektir. Sürekli gelişen ve büyüyen PTT ailesi olarak 2017/3 personel alımında başvurduğu halde beraber çalışma imkanı bulamadığımız değerli vatandaşlarımızın bundan sonraki personel alımlarına başvurularını bekler, onları PTT ailesi olarak aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Ayrıca ataması gerçekleşecek olan 1750 personelimize PTT ailesi olarak hoş geldiniz der, birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacağımızı ifade ederiz.

PTT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ