İnternet BankacılığıOnline İşlemler

Hizmetlerimiz

Elektronik Apostil Sistemi

  Herhangi bir dosya eklenmemiş.

​e-Apostil Nedir? Nasıl Alınır?

Apostil, bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir. Elektronik Apostil (e-Apostil), 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Konvansiyonu uyarınca yakın zamana kadar kağıt ortamda yürütülen bir belgenin Apostillenmesi işleminin elektronik ortamda güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile gerçekleştirilmesi yöntemidir. Apostil kuralları yalnızca Lahey Konvansiyonuna üye veya taraf devletler arasında geçerlidir.

15.03.2018 tarihinde yayımlanan 7101 sayılı  İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun değişikliği ile PTT A.Ş.'ye  “yetkili birimler tarafından onay şerhi (Apostille) verilmiş belgelerin, kişisel verilerin korunması kaydıyla, elektronik ortamda ilgililere ulaştırılması için aracılık işlemleri" görevi verilmiştir.

Kanun ile Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'ndan Apostil onayı verilerek, kullanıma sunulan belgelerin, dünyanın her yerinden, PTT A.Ş.'nin kuracağı https://www.eapostil.gov.tr sitesinden belli bir hizmet bedeli karşılığı, elektronik yolla temin edilmesi mümkün kılınmıştır.

Projenin ilk fazında Adalet Bakanlığı ile çalışılmış ve öncelikle adli sicil belgesi ve mahkeme kararlarının Adalet Bakanlığı'nda elektronik Apostil onayının verilmesinden sonra,  PTT A.Ş. güvencesiyle, kişisel verilerin korunması sağlanarak,  talep eden kişilere sunulması sağlanacaktır. Sonraki aşamada İçişleri Bakanlığı tarafından e-Apostil onayı verilen nüfus cüzdanı örneği, doğum belgesi, evlilik belgesi, diploma, gibi belgelerin de elektronik Apostil işlemi gerçekleştirilecektir.

 e-Apostil sistemi ile:

 • Bir belgenin e-Apostillenmesi için  elektronik ortamda talebinin alınması,
 • Yetkili kurumlarca e-Apostil onayı vurulmuş belgenin, güvenli elektronik imza ile belgenin bütünlüğünü ve doğruluğunu sağlayarak alınması,
 • Elektronik ortamda e-Apostilli belgenin talep sahibine ulaştırılması ve
 • E-Apostilli belgenin sunulduğu uluslararası kurum ve kuruluşların e-Apostilli belgeyi doğrulayabilecekleri altyapının hazırlanması,

işlemleri gerçekleştirilecektir.

Hangi Ülkelerde Geçerli Olacak?

Apostil tasdiki gerçekleştirilen belge, Lahey Konvansiyonuna taraf devletlerde geçerli bir belge olarak kabul edilir.

Hangi Belgeler Alınabilecek?

e-Apostil Sistemi ile elektronik ortamda hazırlanan belgeler için Apostil tasdiki istenebilecektir. Şu anda aşağıdaki belgeler için başvuru yapılabilecektir.

 • Adli Sicil Kaydı
 • Mahkeme Kararı

Aşağıdaki belgelere ilişkin ise çalışmalar devam etmektedir.

 • Nüfus Kayıt Örneği
 • Doğum Kayıt Örneği
 • Ölüm Kayıt Örneği
 • Evlenme Kayıt Örneği
 • İsim Denklik Belgesi
 • Diploma
 • Transkript
 • Şirket kuruluş belgeleri, iş bitirme belgeleri

Lahey'e taraf olmayan ülkelere e-Apostil verilmemektedir.

 

e-Apostil Sisteminin Faydaları

E-Apostil, Lahey Sözleşmesinin daha güvenli ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, modern teknolojinin kullanımını teşvik etmektedir. E-Apostil sistemi ile talep eden kişiler e-Apostilli belgenin doğruluğunu çevrimiçi olarak teyit edebilirler. Bu şekilde, e-Apostil, Apostilin düzenlenmesi, kayıt altına alınması ve doğrulanması için, hızlı ve güvenli, kâğıtsız bir ortam sunmaktadır.

 

E-Apostil, hâlihazırda kâğıt ortamında yapılan işlemlerden daha güvenli bir hizmet olması nedeniyle, Apostil sahteciliği ve suistimaliyle mücadele etmede güçlü bir araç sunmaktadır. E-Apostil sistemi işlemlerin kağıtsız ortamda yürütülmesini sağladığı için aynı zamanda çevre dostu bir sistemdir.

 

Sonuç olarak; 2016-2019 Ulusal E-devlet Stratejisi Eylem Planı ve  “etkin e-devlet ile toplumun yaşam kalitesini artırma" vizyonu doğrultusunda  projelendirilen e-Apostil sistemi vatandaşların fiziksel süreçlerden yürümekte olan Apostil işlemleri yerine, ülke dışına çıkmaya gerek kalmadan,  dünyanın her yerinden elektronik ortamda işlerinin kısa sürede tamamlanması suretiyle e-dönüşümün gerçekleşmesi yolunda önemli bir yapıtaşı olacaktır.