Taahhütlü


Kayıtlı olarak postaya verilmek istenen yurtdışı mektup postası gönderilerinin postaya verilmesinden itibaren kayda tabi tutularak alıcısına imza karşılığında teslim edilen kaybı halinde de üst sınırı "Dünya Posta Birliği" ( UPU ) tarafından belirlenen limitler dahilinde tazminat ödemesini gerektiren özel hizmete taahhütlü özel hizmeti, bu özel hizmeti içeren gönderilere taahhütlü gönderi denir.

Taahhütlü gönderilerin uçak özel hizmeti ile kabul edilmesi zorunludur.

Özel Hizmetler


Alma Haberli

Alma haberi, bir taahhütlü gönderinin alıcısına teslim edildiğinin, göndericiye bildirilmesi hizmetidir.

Alıcının Kendisine Verilecek

Alma haberli olmak kaydıyla "alıcının kendisine verilecek" kaydını taşıyan taahhütlü mektup postası gönderilerinin, alıcılarının bizzat kendilerine teslimi hizmetidir. Ancak, aleyhlerine mala el koyma veya haciz kararı verilmiş bulunanlarla, velilik, vasilik veya hacir altına alınmış olanlar hakkındaki hükümler saklıdır.

Aracı adresiyle gönderilen bu tür gönderilerin esas alıcısı, aracı olan kimsedir.

Özel Ulak

Özel ulak hizmeti, bu işareti taşıyan bir gönderinin, varışta alıcısına, genel dağıtım beklenmeksizin götürülmesi hizmetidir. Özel ulak hizmeti, her tür kayıtsız ve taahhütlü mektup postası gönderilerine uygulanır.

Bu hizmet, gönderinin kabulü sırasında gönderici tarafından, yazılı istekte bulunması halinde de alıcı tarafından istenebilir.

Postrestant

Alıcının adresi gösterilmeyerek, alıcının adından sonra sadece "Postrestant" ifadesi ve varış yeri gösterilen kayıtsız ve taahhütlü mektup postası gönderilerinin, alıcılarının başvurusu üzerine PTT iş yerlerinde teslimi hizmetidir.

Ödeme Şartlı

Alıcıya belli bir para karşılığı teslim edilmesi ve tahsil edilen paranın göndericiye iletilmesi şartıyla postaya verilen gönderilere "Ödeme Şartlı Posta Gönderisi" denir.

Değer Konulmuş

İçlerinde, kağıt para, banknot veya elinde bulunduranın faydalanabileceği çek, yolculuk çeki, senet, tahvil, hisse senedi, bono gibi banka gişelerinde kolaylıkla paraya çevrilebilen değerli kağıtlarla, uçak, tren, vapur biletleri ile günü geçmemiş veya ikramiye isabet etmiş bulunan piyango biletleri gibi bir değer ifade eden kağıtlar, madeni para, işlenmiş veya işlenmemiş altın, gümüş, platin, değerli taşlar, mücevherler ve diğer değerli maddeler bulunan ve değeri gönderi ambalajı üzerinde gösterilen gönderiler mutlaka "değer konulmuş" özel hizmeti ile postaya verilir. Gönderi üzerine "Avec Valeur Déclarée" ibaresi ve DTS/SDR cinsinden değeri yazılır.

Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan ve ekonomik değeri olan her türlü maddeyi veya eşyayı göndericiler isterse değerli olarak postaya verebilir.

Değer limiti

Yurt dışı gönderilere konulabilecek en fazla değer 653 DTS/SDR(Özel Çekme Hakları) olup ülkelere göre değişiklik gösterebilir.

Söz konusu para birimi IMF'nin sepet bir para birimi olup, belirli oranlarda Amerikan Doları, İngiliz Sterlini, Japon Yeni ve İsviçre Frangının birleşiminden oluşmaktadır. DTS/SDR(Özel Çekme Hakları) Para Birimi Merkez Bankasının günlük kur listesinde yayınlanmaktadır.

Değerli bir gönderinin kaybı halinde konulan değer kadar, hasara uğradığı hallerde hasar oranında PTT A.Ş. sorumluluk üstlenir. Hak sahibine değer tutarı kadar tazminat ödenir.

Özel hizmetler ve limitleri, varış ülkesine göre değişkenlik gösterir.​