Mektup


Güncel ve kişisel haber niteliği taşıyan ve herhangi bir fiziksel araç üzerine yazılan, gönderici tarafından gönderi üzerinde belirtilen adrese sevk ve teslim edilmesi istenilen maddeler "Mektup" olarak adlandırılır. Bunların zarf içinde olup olmamaları, zarfların açık veya kapalı olmaları niteliklerini değiştirmez.

Genel kural olarak haberleşme, evrak, doküman, dosya kapsayan gönderiler mektup olarak kabul edilir. Bunlar ile birlikte aynı ambalaj içerisinde herhangi bir eşyanın da gönderilmesi veya kapalı zarf, ambalaj içinde gönderilmek istenen basılmış kağıtlar ile görme engellilere özgü yazılar da mektup olarak işlem görür. Sadece eşya kapsayan gönderiler mektup olarak kabul edilmez.

Mektuplar, kayıtlı ya da kayıtsız olarak postaya verilebilir.


Son ağırlık

2 kilogramdır.

Boyutları

En çok
En büyük boyu 60 cm'yi geçmemek üzere uzunluğu, genişliği ve kalınlığı toplamı 90 cm.
Tomar halinde en büyük boyu 90 cm'yi geçmemek üzere uzunluğu ve iki defa çapı toplamı 104 cm.

En az
Boyutları 2 mm'lik toleransla 14x9 cm'den aşağı olamaz.
Tomar halinde en büyük boyu 10 cm'den aşağı olmamak üzere uzunluğu ve iki defa çapı toplamı 17 cm.


Posta Kartı


Posta kartları, dikdörtgen biçiminde kartondan veya posta servislerinde işlemeyi güçleştirmeyecek dayanıklı kağıttan yapılmış olmalı ve yurt dışına yollanacaklarda yüz taraflarının başında "Carte Postale" yazısı bulunmalıdır. Ancak, bu yazı özel müesseseler tarafından basılan resimli kartlar için zorunlu değildir.

Posta kartlarının yüz taraflarının en az sağ yarısı alıcı adresinin yazılmasına, pul yapıştırılmasına ve özel hizmete ilişkin etiket veya işaretlerin konulmasına ayrılmış olmalıdır.

Boyutlar

En çok :12,0 X 23,5 cm.
En az :14 X 9 cm

Boyutlarda 2 mm'lik bir eksiklik veya fazlalık göz önüne alınmaz.
Bir posta kartının uzunluğu genişliğinin en az 1,4 katı olmalıdır.

Basılmış Kağıtlar


Tebrik

Tebrik, teşekkür, taziye (başsağlığı), iltifat, temenni, selam ve sevgi anlamında yazı bulunan resimli kartlar, kartvizitler, basılmış tebrik ve kutlama kartları ile yılbaşı ve bayramlar için basılmış kartlara "tebrik" denir.

Üzerlerinde haberleşme mahiyetinde yazı ve ifadeler bulunan tebrikler ağırlığına göre mektup veya açıktan verilmesi halinde posta kartı ücreti ile kabul edilir.

Kapsamları kolaylıkla kontrol edilebilir olmalıdır. 250 gramdan fazla tebriklerden ağırlığına göre kayıtlı basılmış kağıt ücreti alınır.
Tebrikler, kayıtlı veya kayıtsız olarak verilebilir.

Boyutları

En Çok
En büyük boyu 60 cm'yi geçmemek üzere uzunluğu, genişliği ve kalınlığı toplanınca 90 cm.

En az
Boyutları 2 mm'lik toleransla 14x9 cm'den aşağı olmayan bir yüzü olmak.
Tomar halinde en büyük boyu 10 cm'den aşağı olmamak üzere uzunluğu ve iki defa çapı toplamı 17 cm.

Gazete

Gazeteler kayıtsız veya kayıtlı olarak postaya verilebilir.

Boyutları


En Çok
En büyük boyu 60 cm'yi geçmemek üzere uzunluğu, genişliği ve kalınlığı toplanınca 90 cm.
Tomar halinde en büyük boyu 90 cm'yi geçmemek üzereuzunluğu ve iki defa çapı toplamı 104 cm.

En az
Boyutları 2 mm'lik toleransla 14x9 cm'den aşağı olmayan bir yüzü olmak.
Tomar halinde en büyük boyu 10 cm'den aşağı olmamak üzere uzunluğu ve iki defa çapı toplamı 17 cm.

M Torbaları

Aynı yer varışlı ve aynı alıcı adresli olup, kapsamında basılmış kağıt, gazete, süreli yayın vb. basılmış doküman bulunan yurt içi ve yurt dışı olarak (kayıtlı - kayıtsız) postaya verilmek istenen gönderilere "M Torbası" denir.

Ağırlık Limitleri

En çok : 30 kg ( İngiltere 20 kg )

Küçük Paketler


Ticari değeri olsun veya olmasın, her türlü eşya kapsayan ve kapsamında haberleşme mahiyetinde yazı bulunmayan ve mektup postası ile gönderilmek üzere postaya verilen gönderilere "Küçük Paket" denir.

Gönderi üzerine "Petit Paquet" veya "Small Packet" ibaresi yazılır.

Küçük paketler kayıtlı veya kayıtsız olarak postaya verilebilir. Kayıtlı küçük paketlerin uçak ile gönderilmesi zorunludur.

Dünya Posta Birliği Kongresi Kararları gereğince yurt dışına yollanan kayıtlı küçük paketlerin "Uçak" seçeneği ile gönderilmesi zorunludur.

Son ağırlık

2 kilogram

Boyutları

En çok
En büyük boyu 60 cm'yi geçmemek üzere uzunluğu, genişliği ve kalınlığı toplamı 90 cm.
Tomar halinde en büyük boyu 90 cm'yi geçmemek üzere uzunluğu ve iki defa çapı toplamı 104 cm.

En az
Boyutları 2 mm'lik toleransla 14x9 cm'den aşağı olamaz.
Tomar halinde en büyük boyu 10 cm'den aşağı olmamak üzere uzunluğu ve iki defa çapı toplamı 17 cm.

Görme Engellilere Özgü Yazılar


İster kişisel haberleşme, ister genel nitelikte yazılar şeklinde olsun, görme engellilere özgü işaretleri taşıyan maddeler veya seslendirilmiş kayıtları ihtiva eden gönderiye "Görme Engellilere Özgü Yazılar" denir.

Gönderilerin üzerine (Cécogramme) ifadesinin yazılması zorunludur.

Görme engellilere özgü yazılar kayıtlı ya da kayıtsız olarak postaya verilebilir.
Kayıtsız olarak verildiğinde ücretsizdir. Özel hizmetler istendiğinde, özel hizmet ücretleri alınır.

Son ağırlık

7 kilogram

Boyutları

En çok
En büyük boyu 60 cm'yi geçmemek üzere uzunluğu, genişliği ve kalınlığı toplanınca 90 cm.
Tomar halinde en büyük boyu 90 cm'yi geçmemek üzere uzunluğu ve iki defa çapı toplamı 104 cm.

En az
Boyutları 2 mm'lik toleransla 14x9 cm'den aşağı olamaz.
Tomar halinde en büyük boyu 10 cm'den aşağı olmamak üzere uzunluğu ve iki defa çapı toplamı 17 cm.​