Yurt İçi Telgraf Hizmetleri


Telgraf Özel Hizmetleri


FAKSTEL

Ücreti telefon numarasına yansıtılarak fakstel yoluyla telgraf göndermek için ücretin yansıtılacağı telefon numarası ile birlikte gönderici, alıcı bilgileri ve telgraf metninin bulunduğu dokümanın Ankara Telgraf Şefliğinin 0312 343 97 04, 0312  343 97 10, 0312 327 17 43, 0312 327 17 47 faks numaralarına faks çekebilirsiniz. Ankara Telgraf Şefliğince alınan bilgiler sistem üzerinden varış yerine telgraf olarak iletilecektir.

ACELE TELGRAF

Kabulünden itibaren altı saat içerisinde alıcısına teslimi edilen ve normal telgrafın iki katı ücretlendirilen ek hizmettir.

BİZZAT ALICISINA TESLİM TELGRAF (BA)

Alıcısından başkasına teslim edilmeyip, bizzat alıcıya teslim edilen ek hizmettir.

BELİRLİ GÜN VE SAATTE TESLİMİ İSTENEN TELGRAF (BGS)

Gönderici tarafından talep edilen gün ve saatte alıcılarına teslim edilen telgraf hizmetidir. Köy varışlı telgraflar BGS ek hizmetiyle kabul edilmez.

CEVAPLI TELGRAF (CT)

Gönderici tarafından alıcının kendisine cevaben çekeceği telgraf ücretinin ödenmesini sağlayan ek hizmettir. Ücreti alıcıdan alınmak suretiyle cevaplı telgraf kabul edilmez. CT ek hizmetli telgraflar kabul işlemi esnasında tüm ek hizmetler dahil olmak üzere toplam ücretin iki katı olarak ücretlendirilir. Telgraf, adına gönderilmiş olan alıcı tarafından herhangi bir PTT iş yerine üç ay içerisinde ibraz edilerek cevap hakkı kullanılır. Bu süre sonunda cevap hakkı kullanılmaz. Cevap hakkı bir telgraf için kullanılır ve herhangi bir hesaplaşma yapılmaz. Alıcı tarafından PTT iş yerine intikal ettirilen cevaplı telgrafın aslı veya örneği PTT iş yerinde saklanır.

POSTRESTANT ADRESLİ TELGRAF (POT)

Alıcılarına bu Yönetmeliğin 39'uncu maddesine göre işlem yapılarak PTT iş yerlerinde teslim edilir

Telgraf Gönderme Şekli

İnternet Üzerinden

 

Web sitemiz Online İşlemler menüsünü kullanarak veya buraya tıklayarak;

e-Telgraf abonesi olmayan müşterilerimizin "Bireysel Müşteri Girişi",

e-Telgraf abonesi olan müşterilerimizin "Abone Girişi"ni tercih ederek, açılan sayfada gerekli bilgilerin girilmesi halinde ilgili PTT iş yerinin görevli personeli tarafından otomasyon sistemi üzerinden varış PTT Merkezine telgraf iletilip, alıcısına PTT görevlisince teslim edilir.

PTT İş Yerlerinden

PTT iş yeri gişelerinden telgraf kabul edilerek Telgraf Otomasyon Sistemi ortamında iletilip, alıcısına PTT görevlisi tarafından teslim edilir.

Aşağıda belirtilen telgraflar, kimlik tespiti yapılıp, gönderici imzası alınmak suretiyle PTT iş yerinden kabul edilir, internet üzerinden gönderilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 • Alıcısının maddi ve manevi yararlı veya zararlı olması muhtemel telgraflar,
 • Genel ahlak ve adaba aykırı telgraflar,
 • Hakaret, tehdit ve suç isnadı içeren telgraflar,
 • Ait olduğu dilde normal manasında kullanılmayan kelime, tabir, rakam ve harf gruplarını içeren veya uydurma yahut normal manayı ifade etmeyen kelimeler ile gizli bir manayı ifade eden rakamlar ve kodlu yazılmış telgraflar,
 • Metni yabancı dille yazılmış telgraflar.
 •  

  Fonotel veya Fakstel Servisinden

   

  444 1 788 Fonotel Servisi telefonla aranarak, faks cihazı bulunanlar ise Fakstel Servisine telgraflarını ileterek (ücreti telefon faturasına tahakkuk ettirilmek suretiyle) telgraf yazdırılıp görevli personel tarafından otomasyon sistemi üzerinden varış PTT Merkezine iletilip, alıcısına PTT görevlisince teslim edilir.


  Telgraf Türleri

  Telgraflar "Resmi Telgraf" ve "Özel Telgraf" olmak üzere ikiye ayrılır.

  RESMİ TELGRAF:

  Resmi kuruluşlarca gönderilen telgraflardır. Bu telgrafların, antetli ve resmi mühürlü kağıda yazılmış ve gönderici makamlar tarafından imza edilmiş olması şarttır. Bu şartlardan herhangi birini taşımayan resmi telgraflar kabul edilmez.

  ÖZEL TELGRAF:

  Resmi kurumlar haricindeki gerçek ve tüzel kişiler tarafından gönderilen telgraflardır.

  İhtirazi Kayıtla Kabul Edilecek Telgraflar


  İhtirazi Kayıt

  Aşağıda sıralanan durumlarda telgrafın gecikme ihtimali hakkında göndericinin uyarılması işlemidir.
 • Mesaileri bitmiş veya bitmek üzere olan PTT iş yerlerine çekilecek telgraflar,
 • Adresleri alıcının yalnız ad ve soyadını kapsayan telgraflarla, adresleri yeterli olmayan telgraflar,
 • Büyükşehirlerde oturanlar adına yazılıp adreslerinde mahalle, cadde, sokak isimleri ile kapı, daire ve kat numaraları bulunmayan ve kabulünde ısrar edilen telgraflar,
 • Askeri ve sivil okullarla, askeri birlik, cezaevleri ve hastane gibi yer adreslerine çekilen telgraflar,
 • Posta abone kutusu adresine çekilen telgraflar,
 • İl ve ilçe dağıtımı dışındaki ve köy adresli telgraflar,
 • Tatil günleri kapalı bulunan adreslere çekilen telgraflar,
 • Resmi daire adreslerinde mesaisinin bitiminden önceki altı saat içinde ve mesai başlangıcına altı saatten fazla zaman olması halinde çekilen acele telgraflar,
 • Belirli gün ve saatte teslim (BGS) ek hizmet işaretli normal telgraflarda yirmi dört saatten az, acele telgraflarda ise altı saatten az süre bulunması halinde.
 • Bu kapsamdaki telgraflar, gönderici tarafından "Gecikmeden PTT A.Ş Sorumlu Değildir" ibaresinin altına imza atılarak ihtirazi kayıtlı olarak kabul edilir.

  Telgraf Gönderme ve Sorgulama

  Uyarılar

  • Telgraf gönderilmesi sırasında sistem tarafından TG ile başlayan 13 haneli barkod numarası verilmekte olup, telgrafın akıbetini sorgulayabilmek için barkod numarasının müşterilerimiz tarafından kaydedilmesi gerekmektedir.
  • İnternet üzerinden telgraf gönderilmesi sırasında hüviyet tespitinin gerekmesi nedeniyle kabul işleminin tamamlanamama gerekçesi, belirteceğiniz e-posta adresine en kısa zamanda bildirilecektir. Bu sebeple telgraf gönderimi sırasında geçerli bir e-posta adresinin girilmesi ve mesajınızın takibi gerekmektedir.
  • Belirli gün ve saatte teslim edilmesinin istenmesi halinde Telgraf Giriş Ekranı'nda "Ek Hizmetler" bölümündeki 2'inci kutucuğun Tarihli (BGS) tıklanarak açılan tarih kısmının tam olarak doldurulması gerekmektedir. Tarih bölümünün doldurulmaması telgrafın reddedilmesine veya teslim edilemeyerek iptal edilmesine neden olmaktadır.

  Telgraf Göndermek İçin Tıklayınız

  Telgraf Takibi İçin Tıklayınız