Şirketimize yeni gelir kaynakları yaratmak, alternatif kanallara yönelme, katma değerli hizmetler sunma amacıyla mükerrer işler olmaması adına “Şirketimizin mevcut altyapısı ile yapılamayan lojistik hizmetlerin" karşılanması hedefi ile çalışmalarını sürdüren  “PTT Lojistik" 2018 yılından itibaren faaliyet göstermektedir.

Ayrıca Şirketimizin strateji belgesi ile uyumlu olacak şekilde “PTT Lojistik Strateji Belgesi ve Eylem Planları' nı hazırlamış olup 2023 vizyonunu; “Rekabetçi ve birinci sınıf lider bir küresel (3PL/4PL) «Lojistik Hizmet Sağlayıcısı» olmak“ şeklinde belirlemiş ve faaliyetlerine bu doğrultuda devam etmektedir.