Yapılması planlanan serbest depo alanında Şirketin faaliyetlerinin yurtdışı ile bağlantısının sağlanması için Antrepo içermesi düşünülmektedir.

​​​​