Röportajlar


1 Ocak 2019

PTT GENEL MÜDÜRÜ KENAN BOZGEYIK

PTT Genel Müdürü Kenan BOZGEYIK:

"PTT, temel hizmet alanlarına dair ayrı ayrı hazırladığı strateji planlarının yanı sıra ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasında üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ediyor. Örneğin, PttTRade'in kuruluş amaçları arasında ülkemizin 2023 vizyonunda öngörülen e-ticaret ve e-ihracat hacmine erişilmesine katkı sağlamak bulunuyor."

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik içinde bulunduğumuz çağı tanımlarken kullanılan pek çok kavramın temelde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere işaret ettiğini söyledi. Dünyada saniyede üretilen veri miktarının akıl almaz boyutlara ulaştığını vurgulayan Bozgeyik, "Daha dün yeni dediğimiz dijital çözümlere her geçen gün yenilerinin eklenmesini zorunlu kılıyor. Bulut depolama sistemlerinin hem güvenlik hem de kapasite açısından sürekli güncellenmesi bunun bir örneğini teşkil ediyor. "Endüstri 4.0" kavramıyla anılan, dolayısıyla geçmişteki üç endüstri devrimine atıfta bulunarak hayatımızın, alışkanlıklarımızın topyekûn değişme sürecine girdiğini ifade eden günümüzde, en geleneksel hizmet alanlarının dahi dijital çözümlerle buluşma mecburiyeti söz konusu oluyor." dedi. 

Bozgeyik, Posta ve Telgraf TeşkilatıAnonim Şirketi (PTT A.Ş.), kendi hizmetlerinde akıllı teknoloji tabanlı yaklaşımlar geliştirirken Türkiye'nin dijital dönüşümünde de öncü bir rol üstlendiğini kaydetti. PTT Genel Müdürü Bozgeyik şöyle devam etti: "2018 yılında, Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda üretimini gerçekleştirdiğimiz ve pilot bölgelerde uygulamaya aldığımız Türkiye'nin ilk akıllı kargo otomatı Kargomat 7/24; insansız hava aracıyla teslimatı mümkün kılan PTT Kargo Drone; iletişim alanında millî mühendislik kabiliyetleriyle tasarlanan anlık mesajlaşma uygulamamız; bankacılık başta olmak üzere çeşitli konularda kullanıcılarına avantajlar sunan Pttkart Esnaf, Motif Kart, Kampus Pttkart gibi ürünlerimiz son dönemde ortaya koyduğumuz inovatif çözümlerimizden birkaçını oluşturuyor. E-ticaret alanında ise 2012'den bu yana her geçen gün büyüyen ePttAVM.com sitemiz ile başka ülkelerin posta teşkilatlarının internetten satış altyapısına model teşkil eden ready2sale.com platformumuz ön plana çıkıyor. Söz konusu platform ayrıca 20'den fazla ülkeye ihracat imkanı sağlayan bir marka kimliğinde. ePttAVM.com ile işletmeden tüketiciye (B2C) satışta başarısını kanıtlayan Şirketimiz, pazar odaklı akıllı e-pazaryeri portalı ve işletmeden işletmeye (B2B) platformu olarak konumlandırdığı PttTRade markasını da hayata geçirdi. 22 Kasım 2018'de açılışını yaptığımız İzmir E-ticaret Üssü merkezli olarak faaliyetlerini yürüten PttTRade, Türkiye'de üretilen ürün ve hizmetlerin tüm dünyaya pazarlanması ve satışını sağlıyor."

Bozgeyik, gücünü iki asırlık tecrübesinin yanı sıra yenilikçi vizyon ve stratejilerinden alan PTT'nin hem bürokrasi hem de vatandaşların işlerini kolaylaştıracak dijital atılımlara imza attığını söyledi. Bozgeyik bunlara örnek olarak uzun süredir başarıyla 24 IGI MEDIA Ocak EOI9Büyük Veri'den Nesnelerin İnterneti'ne pek çok konudaki ArGe çalışmalarımıza hız kazandırarak karşıladığımız 2019 yılına ilişkin somut projelerimiz arasında "İnovatif PTT İşyerleri"nin hayata geçirilmesi de yer alıyor. Yürütülen Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), e-yazışma, e-tebligat hizmetlerini gösterdi. 

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik'in 2019 yılıyla ilgili değerlendirmesi ise şöyle: "Her yeni yılın bir öncekine göre çok daha büyük gelişmeleri beraberinde getirdiği çağımızda kısa, orta, uzun vadeli hedef ve stratejiler belirlemek, bunu yaparken eldeki verilerin yanı sıra sağlam öngörülere dayanmak her alanda olduğu gibi bilgi ve iletişim teknolojileri açısından da hayati önem taşıyor. 2019 yılında bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yapay zeka, insansız araçlar, değer transferi gibi bir yandan insan hayatına kolaylıklar getirirken diğer yandan yeni karşılaştığımız sektörel, ekonomik, etik sorulara da cevaplar bulmaya zorlayan uygulamalar oldukça gündemde olacağa benziyor.

PTT A.Ş., temel hizmet alanlarına dair ayrı ayrı hazırladığı strateji planlarının yanı sıra ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasında üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ediyor. Örneğin, PttTRade'in kuruluş amaçları arasında ülkemizin 2023 vizyonunda öngörülen e-ticaret ve e-ihracat hacmine erişilmesine katkı sağlamak bulunuyor. Büyük Veri'den Nesnelerin İnternetine pek çok konudaki Ar-Ge çalışmalarımıza hız kazandırarak karşıladığımız 2019 yılına ilişkin somut projelerimiz arasında "İnovatif PTT İşyerlerfnin hayata geçirilmesi de yer alıyor. Digital Signage çözümleri ve son teknoloji ekranlarla donatılmış, yeni Türkiye'nin yenilenen PTT'sinin yüzünü yansıtan işyerlerimizde müşterilerimize hizmet sunarken dijital olanaklardan en üst seviyede yararlanmayı amaçlıyoruz. 

1 Ocak 2019dan itibaren devreye girecek iki elektronik hizmetimiz bulunuyor. Gerçek kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri için e-imza doğrulama, zaman damgası, gizlilik, olay kaydı, inkar edilemezlik, hızlı iletim gibi avantajlar sağlayan dijital yazışma hizmetlerimizin kapsamını genişleterek Ulusal Elektronik Tebligat Sistemini (UETS) hizmete alıyoruz. 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 6 Aralık 2018 tarihinde yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla Şirketimiz tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan UETS, gerek kağıt israfını önlemesi gerekse veri gizliliği açısından son derece önemli bir hizmet. 

Yine 1 Ocak itibarıyla uygulamaya konulan e-Apostil sistemi ile bir devlet makamınca düzenlenmiş belgelerin ilave herhangi bir tasdik işlemine tabi tutulmaksızın bir başka devlet makamı tarafından geçerli kabul edilmesine yönelik apostil işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi sağlanıyor. Bu sistemin ilk fazı adli sicil kaydı ve mahkeme kararına ilişkin belgeleri kapsıyor."