Ptt Güncel


27 Şubat 2020


Dünya Posta Birliği’nin (UPU) Türkiye adına PTT Başkanlığındaki son İdari Konsey Toplantısı'nda önemli kararlar alındı. UPU’da Türkiye’nin tarafsız ve uzlaşmacı rolü belirleyici oldu.

UPU İdari Konsey Başkanı ve PTT AŞ Genel Müdürü Sayın Hakan Gülten toplantıda, posta sektörünün 4 yıllık sürecini şekillendiren İstanbul Stratejisinin temel unsurları olan inovasyon, entegrasyon ve kapsayıcılık prensiplerine odaklandığını belirtti. UPU’nun kapanış oturumunda yaptığı konuşmada Gülten, Türkiye’nin başkanlığı süresince tarafsız ve uzlaştırıcı bir liderlik rolü üstlendiğini ifade etti.

Dünyanın en eski ikinci uluslararası organizasyonu olma özelliğini taşıyan UPU'nun dönem başkanlığını yürüten Gülten, Türkiye’ye ve dünya posta sektörüne önemli katkılarının olduğunu dile getirerek şöyle konuştu: “192 üye ülke ile dünyanın her yerine ulaşan; hükümetler, düzenleyiciler ve belirlenmiş işletmeciler arasındaki iş birliğini sağlayan Birliğimiz, bizlere eşsiz bir platform ve ağ sağlamaktadır. Bizim üstümüze düşen de sürdürülebilir kalkınma hedeflerine gereken katkıyı sağlama anlayışı doğrultusunda sektörel olarak global ölçekte sorumluluklarımızı etkin bir şekilde yerine getirmektir. Bu dönemde yapılan yoğun ve değerli çalışmalar sayesinde birçok alanda reform niteliğinde sonuçlar elde edilmiştir.”

Türkiye’den Tarafsız ve Uzlaştırıcı Strateji Türkiye olarak UPU’nun global ölçekteki öneminin yanı sıra her üye ülke için büyük bir avantaj sağladığına inandıklarından söz eden Gülten, “UPU’nun tek posta toprağı ilkesinin, tüm dünya vatandaşlarına erişen ortak standartlarda hizmet sunulması anlayışının, bu ortak standartlara ulaşma yolunda sağlanan iş birliğinin değerli ve gerekli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye adına İdari Konsey Başkanlığı görevini yerine getirirken temel bakış açımız da bu anlayışla şekillenmiştir” diye konuştu.

Toplantıda Filistin ve Katar ile İlgili Önemli Kararlar Alındı

UPU İdari Konsey Toplantısı'nın son gününde Filistin ve Katar ile ilgili verilen iki ayrı teklif görüşüldü. UPU üyesi olmayan ve “öncelikli gözlemci” statüsünde olan Filistin’in küresel posta sistemine entegrasyonu ve postalarını alıp-vermede yaşadığı sorunların giderilmesi amacıyla Cezayir tarafından sunulan teklif, Türkiye’nin de güçlü desteğiyle kabul edildi. Türkiye adına söz alan PTT temsilcileri Filistin’in yanında yer alarak “Filistin’in posta alıp verme ve küresel sisteme dâhil olma noktasında yıllardır yaşadığı sorunların çözümü ve bölgede posta hizmetlerinin geliştirilmesi adına sunulan teklifi destekliyoruz” dedi.

Diğer taraftan 2017 yılında Bahreyn, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Katar’a yönelik aldığı bir dizi tedbirin parçası olarak Katar’la posta hizmetlerini askıya almaları nedeniyle yaşanan sorunun çözümü için Katar'ın UPU nezdinde hakemlik sürecinin işletilmesine dair verdiği teklif kabul edildi. UPU’da Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesine Yönelik Çalışmalar UPU İdari Konsey Genel Kurulu’nda ele alınan konulardan biri de Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesine yönelik; UPU’nun gerek bütün yazılı metinlerinin gözden geçirilmesine gerekse toplantılarındaki konuşma dilinde cinsiyet ayrımı gözetmeyen bir dilin kullanılmasına yönelik çalışmaların başlatılması amacıyla sunulan teklif oldu. PTT AŞ yetkilileri teklife ilişkin Türkiye adına söz alarak, bundan 86 yıl önce, Türkiye’nin kadınlara milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu vurgularken, Türkiye’nin de desteğiyle cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalar temelindeki bu teklif kabul edildi.​