Hizmet Standartları

SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
1 Yurtiçi Havale Hizmeti Kabul 1-Yurtiçi Havale / Posta Çeki Talimatı 2-Posta Ve Telgraf Ücret Tarifesinde Belirtilen Ücret 3-Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı Veya Yeni T.C.K.K. Veya Yeni T.C.K.K. Başvurusu Yapanlara Verilen Geçici Kimlik Belgesi / Yeni Çipli Sürücü Belgesi / Sürücü Belgesi / Pasaport / İkamet Belgesi / K.K.T.C. Kimlikleri / Avukat Kimlikleri / Milletvekili Kimlikleri Yasama Organı Eski Üyeleri İle Dışarıdan Atanan Bakanlara Verilen Kimlik Belgeleri / Hakim Ve Savcılar İle Yüksek Yargı Organı Mensuplarına Verilen Kimlik Kartı / Türkiye Noterler Birliğince Noterlere Verilen Kimlik Belgeleri / Üzerinde TC Kimlik Numarası Bulunan Ve Özel Kanunlarında Resmi Kimlik Hükmünde Olduğu Açıkça Belirtilen Mesleki Kimlik Belgeleri / Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi, Uluslararası Koruma Başvurusu Kayıt Belgesi, Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi, Geçici Koruma Kimlik Belgesi [Yabancı Tanıtma Belgesi], Vatansız Kişi Kimlik Belgesi) 4-T.C. Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası 2 Dakika
Yurtiçi Havale Hizmeti Ödeme "1-Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı Veya Yeni T.C.K.K. Veya Yeni T.C.K.K. Başvurusu Yapanlara Verilen Geçici Kimlik Belgesi / Yeni Çipli Sürücü Belgesi / Sürücü Belgesi / Pasaport / İkamet Belgesi / K.K.T.C. Kimlikleri / Avukat Kimlikleri / Milletvekili Kimlikleri Yasama Organı Eski Üyeleri İle Dışarıdan Atanan Bakanlara Verilen Kimlik Belgeleri / Hakim Ve Savcılar İle Yüksek Yargı Organı Mensuplarına Verilen Kimlik Kartı / Türkiye Noterler Birliğince Noterlere Verilen Kimlik Belgeleri / Üzerinde TC Kimlik Numarası Bulunan Ve Özel Kanunlarında Resmi Kimlik Hükmünde Olduğu Açıkça Belirtilen Mesleki Kimlik Belgeleri / Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi, Uluslararası Koruma Başvurusu Kayıt Belgesi, Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi, Geçici Koruma Kimlik Belgesi [Yabancı Tanıtma Belgesi], Vatansız Kişi Kimlik Belgesi) 2-Vekile ödenecek ise Vekaletname 3-T.C. Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası" 2 Dakika
2 Posta Çeki Hizmeti Yatırma "1-Yurtiçi Havale / Posta Çeki Talimatı 2-Posta Ve Telgraf Ücret Tarifesinde Belirtilen Ücret 3-Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı Yeni T.C.K.K. / Yeni T.C.K.K. Başvurusu Yapanlara Verilen Geçici Kimlik Belgesi / Yeni Çipli Sürücü Belgesi / Sürücü Belgesi / Pasaport / İkamet Belgesi / K.K.T.C. Kimlikleri / Avukat Kimlikleri / Milletvekili Kimlikleri / Yasama Organı Eski Üyeleri İle Dışarıdan Atanan Bakanlara Verilen Kimlik Belgeleri / Hakim Ve Savcılar İle Yüksek Yargı Organı Mensuplarına Verilen Kimlik Kartı / Türkiye Noterler Birliğince Noterlere Verilen Kimlik Belgeleri / Üzerinde T.C. Kimlik Numarası Bulunan Ve Özel Kanunlarında Resmi Kimlik Hükmünde Olduğu Açıkça Belirtilen Mesleki Kimlik Belgeleri / Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi, Uluslararası Koruma Başvurusu Kayıt Belgesi, Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi, Geçici Koruma Kimlik Belgesi [Yabancı Tanıtma Belgesi], Vatansız Kişi Kimlik Belgesi) 4-T.C. Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası" 2 Dakika
Posta Çeki Hizmeti Aktarma 1-Yurtiçi Havale / Posta Çeki Talimatı 2-Posta Ve Telgraf Ücret Tarifesinde Belirtilen Ücret 3-Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı / Yeni T.C.K.K. Yeni T.C.K.K. Başvurusu Yapanlara Verilen Geçici Kimlik Belgesi / Yeni Çipli Sürücü Belgesi / Sürücü Belgesi / Pasaport / İkamet Belgesi / K.K.T.C. Kimlikleri / Avukat Kimlikleri / Milletvekili Kimlikleri / Yasama Organı Eski Üyeleri İle Dışarıdan Atanan Bakanlara Verilen Kimlik Belgeleri / Hakim Ve Savcılar İle Yüksek Yargı Organı Mensuplarına Verilen Kimlik Kartı / Türkiye Noterler Birliğince Noterlere Verilen Kimlik Belgeleri / Üzerinde TC Kimlik Numarası Bulunan Ve Özel Kanunlarında Resmi Kimlik Hükmünde Olduğu Açıkça Belirtilen Mesleki Kimlik Belgeleri / Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi, Uluslararası Koruma Başvurusu Kayıt Belgesi, Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi, Geçici Koruma Kimlik Belgesi [Yabancı Tanıtma Belgesi], Vatansız Kişi Kimlik Belgesi 4-T.C. Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası 2 Dakika
Posta Çeki Hizmeti Ödeme 1-Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı Veya Yeni T.C.K.K. Veya Yeni T.C.K.K. Başvurusu Yapanlara Verilen Geçici Kimlik Belgesi / Yeni Çipli Sürücü Belgesi / Sürücü Belgesi / Pasaport / İkamet Belgesi / K.K.T.C. Kimlikleri / Avukat Kimlikleri / Milletvekili Kimlikleri / Yasama Organı Eski Üyeleri İle Dışarıdan Atanan Bakanlara Verilen Kimlik Belgeleri / Hakim Ve Savcılar İle Yüksek Yargı Organı Mensuplarına Verilen Kimlik Kartı / Türkiye Noterler Birliğince Noterlere Verilen Kimlik Belgeleri / Üzerinde TC Kimlik Numarası Bulunan Ve Özel Kanunlarında Resmi Kimlik Hükmünde Olduğu Açıkça Belirtilen Mesleki Kimlik Belgeleri / Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi, Uluslararası Koruma Başvurusu Kayıt Belgesi, Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi, Geçici Koruma Kimlik Belgesi [Yabancı Tanıtma Belgesi], Vatansız Kişi Kimlik Belgesi 2- Tasarrufa Yetkili Kişiye Ödenecek İse Vekaletname 3-T.C. Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası 1 Dakika
Posta Çeki Hesap Açma "1-Geçerli Kimlik Belgesi (T.C.Vatandaşlar için; Nüfus Cüzdanı Veya Yeni T.C.K.K. Veya Yeni Çipli Sürücü Belgesi Veya Sürücü Belgesi Veya Pasaport, Yerleşik Yabancılar için; Pasaport Veya İkamet Belgesi Veya K.K.T.C. Kimlikleri Veya Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi, Uluslararası Koruma Başvurusu Kayıt Belgesi, Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi, Geçici Koruma Kimlik Belgesi [Yabancı Tanıtma Belgesi], Vatansız Kişi Kimlik Belgesi), 2- Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişiler Şirketler, Kooperatifler, Ticaret Odası Tarafından Düzenlenen Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Sicil Kayıt Sureti) Ve Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Düzenlenen Vergi Levhası Ve Şirketi Temsile Yetkili Kişinin Noter Onaylı İmza Sirküleri Ve Temsile Yetkili Kişi Yerine Yetkilendirdiği Kişi Başvuru Yapıyorsa Noter Onaylı Vekaletname Dernekler; Dernek Tüzüğü Ve İl Dernekler Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen Ve Kütük Numarasının Yer Aldığı Yazı Ve Derneği Temsile Yetkili Kişinin Noter Onaylı İmza Sirküleri Ve Temsile Yetkili Kişi Yerine Yetkilendirdiği Kişi Başvuru Yapıyorsa Noter Onaylı Vekaletname Vakiflar; Vakıf Senedi Ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen Ve Sicil Kayıt Numarasının Yer Aldığı Yazı Ve Vakıfı Temsile Yetkili Kişinin Noter Onaylı İmza Sirküleri Ve Temsile Yetkili Kişi Yerine Yetkilendirdiği Kişi Başvuru Yapıyorsa Noter Onaylı Vekaletname Sendika Ve Konfederasyonlar; Kuruluşun Tüzüğü Ve Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlükleri Tarafından Düzenlenen Sicile Esas Yazı Ve Temsile Yetkili Kişinin Noter Onaylı İmza Sirküleri Ve Temsile Yetkili Kişi Yerine Yetkilendirdiği Kişi Başvuru Yapıyorsa Noter Onaylı Vekaletname Siyasi Parti; Parti Tüzüğü Ve Partiyi Temsile Yetkili Kişinin Noter Onaylı İmza Sirküleri Ve Temsile Yetkili Kişinin Yerine Yetkilendirdiği Kişi Başvuru Yapıyorsa Yetki Durumunu Gösteren Noter Onaylı Vekaletname Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküller; Apartman, Site Veya İşhanı Yönetimi; Teşekküle Ait Bilgilerin Yer Aldığı Noter Onaylı Karar Defteri Ve Yetki Durumunun Yer Aldığı Noter Onaylı Karar Defteri Ve Temsile Yetkili Kişinin Yerine Yetkilendirdiği Kişi Başvuru Yapıyorsa Yetki Durumunu Gösteren Noter Onaylı Vekaletname. İş Ortaklıkları; Noter Onaylı Ortaklık Sözleşmesi Ve Ortaklığı Temsile Yetkili Kişinin Noter Onaylı İmza Sirküleri Ve Temsile Yetkili Kişinin Yerine Yetkilendirdiği Kişi Başvuru Yapıyorsa Yetki Durumunu Gösteren Noter Onaylı Vekaletname. Kamu Kurumları; Yetki Durumunu, Yetkililerin İmza Örneklerini Gösteren Kurum Mühürlü Resmi Yazı. 3-T.C. Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası 4-MERNİS Adres Teyit Belgesi" 13 Dakika
3 Yurtdışı Havale Kabul (Manuel) 1-Uluslararası Havale Kabul Formu 2-Posta Ve Telgraf Ücret Tarifesinde Belirtilen Ücret 3-Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı Veya Yeni T.C.K.K. Veya Yeni T.C.K.K. Başvurusu Yapanlara Verilen Geçici Kimlik Belgesi Veya Yeni Çipli Sürücü Belgesi Veya Sürücü Belgesi Veya Pasaport Veya İkamet Belgesi Veya K.K.T.C. Kimlikleri Veya Avukat Kimlikleri Veya Milletvekili Kimlikleri Veya Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi, Uluslararası Koruma Başvurusu Kayıt Belgesi, Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi, Geçici Koruma Kimlik Belgesi [Yabancı Tanıtma Belgesi], Vatansız Kişi Kimlik Belgesi) 4-T.C. Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası 5 Dakika
Yurtdışı Havale Kabul (Eurogiro) 1-Uluslararası Havale Kabul Formu 2-Posta Ve Telgraf Ücret Tarifesinde Belirtilen Ücret 3-Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı Veya Yeni T.C.K.K. Veya Yeni T.C.K.K. Başvurusu Yapanlara Verilen Geçici Kimlik Belgesi Veya Yeni Çipli Sürücü Belgesi Sürücü Belgesi Veya Pasaport Veya İkamet Belgesi Veya K.K.T.C. Kimlikleri Veya Avukat Kimlikleri Veya Milletvekili Kimlikleri Veya Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi, Uluslararası Koruma Başvurusu Kayıt Belgesi, Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi, Geçici Koruma Kimlik Belgesi [Yabancı Tanıtma Belgesi], Vatansız Kişi Kimlik Belgesi) 4-T.C. Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası 3 Dakika
Yurtdışı Havale Kabul (Western Union) 1-Western Union Havale Kabul Formu 2-Western Union Firması’nın Ülkemizde Bulunan Acenteleri İçin Belirlediği Tarifede Yer Alan Ücret 3-Geçerli Kimlik Belgesi (T.C. Vatandaşlar için; Nüfus Cüzdanı Veya Yeni T.C.K.K. Veya Yeni T.C.K.K. Başvurusu Yapanlara Verilen Geçici Kimlik Belgesi Veya Yeni Çipli Sürücü Belgesi Veya Sürücü Belgesi Veya Pasaport, Yerleşik Yabancılar için; Pasaport, İkamet Tezkeresi, Avrupa Birliği Kimlik Kartı+Gümrük Giriş Çıkış Yazısı (İkisi Birlikte Alınmalı) Sığınmacılar İçin; Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi, Uluslararası Koruma Başvurusu Kayıt Belgesi, Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi, Geçici Koruma Kimlik Belgesi [Yabancı Tanıtma Belgesi], Vatansız Kişi Kimlik Belgesi) 4-T.C. Kimlik Numarası 3 Dakika
4 Yurtdışı Havale Ödeme (Manuel) "1-Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı Veya Yeni T.C.K.K. Veya Yeni T.C.K.K. Başvurusu Yapanlara Verilen Geçici Kimlik Belgesi Veya Yeni Çipli Sürücü Belgesi Veya Sürücü Belgesi Veya Pasaport Veya İkamet Belgesi Veya K.K.T.C. Kimlikleri Veya Avukat Kimlikleri Veya Milletvekili Kimlikleri Veya Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi, Uluslararası Koruma Başvurusu Kayıt Belgesi, Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi, Geçici Koruma Kimlik Belgesi [Yabancı Tanıtma Belgesi], Vatansız Kişi Kimlik Belgesi) 2-Vekile Ödenecek İse Vekaletname 3-T.C. Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası" 2 Dakika
Yurtdışı Havale Ödeme (Eurogiro) "1-Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı Veya Yeni T.C.K.K. Veya Yeni T.C.K.K. Başvurusu Yapanlara Verilen Geçici Kimlik Belgesi Veya Yeni Çipli Sürücü Belgesi Veya Sürücü Belgesi Veya Pasaport Veya İkamet Belgesi Veya K.K.T.C. Kimlikleri Veya Avukat Kimlikleri Veya Milletvekili Kimlikleri Veya Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi, Uluslararası Koruma Başvurusu Kayıt Belgesi, Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi, Geçici Koruma Kimlik Belgesi [Yabancı Tanıtma Belgesi], Vatansız Kişi Kimlik Belgesi) 2-Vekile Ödenecek İse Vekaletname 3-T.C. Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası" 2 Dakika
Yurtdışı Havale Ödeme (Western Union) 1-Geçerli Kimlik Belgesi (T.C.vatandaşları Için; Nüfus Cüzdanı Veya Yeni T.C.K.K. Veya Yeni T.C.K.K. Başvurusu Yapanlara Verilen Geçici Kimlik Belgesi Veya Yeni Çipli Sürücü Belgesi Veya Sürücü Belgesi Veya Pasaport, Yerleşik Yabancılar Için; Pasaport, İkamet Tezkeresi, Avrupa Birliği Kimlik Kartı+Gümrük Giriş Çıkış Yazısı (İkisi Birlikte Alınmalı) Sığınmacılar Için; Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi, Uluslararası Koruma Başvurusu Kayıt Belgesi, Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi, Geçici Koruma Kimlik Belgesi [Yabancı Tanıtma Belgesi], Vatansız Kişi Kimlik Belgesi) 2-T.C. Kimlik Numarası 1 Dakika
5 Para Transferi Kabul İşlemleri 1-T.C. Kimlik Numarası / Kimlik Tespitinde Geçerli Kimlik Belgesinden Herhangi Biri 2-Kredi Kartı Numarası / Hesap Numarası / Bireysel Kredi Numarası / Iban Numarası 3-Para Gönderme Formu 5 Dakika
Para Transferi Ödeme İşlemleri 1-T.C. Kimlik Numarası / Kimlik Tespitinde Geçerli Kimlik Belgesinden Herhangi Biri 2-Referans Numarası 1 Dakika
Banka Tahsilatları İşlemleri 1-T.C. Kimlik Numarası / Kimlik Tespitinde Geçerli Kimlik Belgesinden Herhangi Biri 2-Kredi Kartı Numarası / Hesap Numarası / Bireysel Kredi Numarası / IBAN Numarası 1 Dakika
6 Kredi İşlemlerine Aracılık Edilmesi 1-Nüfus Cüzdanı, Kimlik Kartı 2-Kredi Başvuru Formu 3-Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi Ve Tüketici Kredisi Sözleşmesi 4-Kredi Şartları Ve Geri Ödeme Planı 5-Emeklilerde Maaş Taşınmaması İçin Taahhütname,***Kredi Evrakları Müşterinin Durumuna Ve Bankaya Göre Değişiklik Gösterebilmektedir.***Maaşını Posta Çeki Hesabından Alan Müşterilere Doğrulama Sms İle İşlem Yapılamaması Durumunda Pttkart İbraz Edilmesi İstenilmektedir. Maaşını Sorgulamalı Olarak Alan Müşterilerden İse İkinci Bir Kimlik Belgesi Veya Üstünde Müşteri Adının Yazılı Olduğu Banka Kartının İbraz Edilmesi İstenilmektedir 15 Dakika
7 Türk Telekom Fatura Tahsilatı Telefon Numarası 30 Saniye
8 GSM Fatura Tahsilatı GSM Telefon Numarası 30 Saniye
9 Özel Telekom Şirketleri Fatura Tahsilatı Abone Numarası / Hizmet Numarası / Müşteri Numarasından Herhangi Biri 30 Saniye
10 Türksat Kablo TV Fatura Tahsilatı Abone Numarası / Hizmet Numarası / Müşteri Numarasından Herhangi Biri 30 Saniye
11 ADSL Fatura Tahsilatı 1-Hizmet Numarası 2-Ttnet Abonelerinde Hizmet Numarası Veya Adsl’in Bağlı Olduğu Telefon Numarası 30 Saniye
12 SGK Tahsilatı Ve Maaş Ödeme İşlemleri Ve SGK Merkezi Ödemeleri 1-Bağ-Kur Numarası / T.C. Kimlik Numarası / İşyeri Sicil Numarası / Tahsis Numarası / Emekli Sicil Numarası 2-Kimlik Tespitinde Geçerli Herhangi Bir Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, Avukatlık Belgesi), Mavi Kart (Pasaport İle Beraber İbraz Edilecek) Bu Kapsamda Hak Sahibinin Vekil Tayin Etmesi Durumunda Kontrol Edilmek Üzere Vekaletin Aslı, Bu Kapsamda Hak Sahibine Mahkeme Tarafından Vasi Tayin Edilmesi Durumunda Kontrol Edilmek Üzere Mahkeme Kararının Aslı 1 Dakika
13 "Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Kapsamındaki Ödeme İşlemleri (2022 Sayılı Kanun Kapsamındaki Aylıklar, Şartlı Eğitim Ve Şartlı Sağlık Ödemeleri, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Yapılan Düzenli Nakdi Yardım Ödemeleri, Eşi Vefat Eden Bayanlara Yönelik Düzenli Nakdi Sosyal Yardım Ödemeleri, Doğum Yardımı Ödemeleri, Öksüz Yetim Ve Asker Çocuğu Yardım Ödemeleri, Sosyal Yardım Ödemeleri)" "1-T.C. Kimlik Numarası 2-Kimlik Tespitinde Geçerli Herhangi Bir Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport, Avukatlık Belgesi, Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi, Uluslararası Koruma Başvurusu Kayıt Belgesi, Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi, Geçici Koruma Kimlik Belgesi [Yabancı Tanıtma Belgesi], Vatansız Kişi Kimlik Belgesi) Bu Kapsamda Hak Sahibinin Vekil Tayin Etmesi Durumunda Kontrol Edilmek Üzere Vekaletin Aslı Bu Kapsamda Hak Sahibine Mahkeme Tarafından Vasi Tayin Edilmesi Durumunda Kontrol Edilmek Üzere Mahkeme Kararının Aslı" 1 Dakika
14 Elektrik Faturası Tahsilatı - Güvence Bedeli İadesi Ödemeleri 1-Tahsilatlarda; İşletme Kodu Ve Abone Numarası / Tesisat Numarası 2-Ödemelerde; Gerçek Kişi İçin T.C. Kimlik No, Tüzel Kişi İçin Vergi No Ve Yetki Belgesi 30 Saniye
15 Su Faturası Tahsilatı - Kartlı Su Satışı 30 Saniye
16 Doğalgaz Faturası Tahsilatı - Güvence Bedeli İadesi Ödemeleri 1-Abone Numarası 2-Ödemelerde; Gerçek Kişi İçin T.C. Kimlik No, Tüzel Kişi İçin Vergi No Ve Yetki Belgesi 3-Sözleşme No 4-Sicil No 5-Tesisat No 30 Saniye
17 Sigorta Acentelik İşlemleri 1-Sigorta No / Müşteri No 2-T.C. Kimlik No / Araç Ruhsat No’sundan Herhangi Biri 3-Prim Tahsilatlarında Poliçe / Sözleşme No 5 Dakika
18 Efektif Alış - Satış İşlemi Adı Ve Soyadı / T.C. Kimlik No / Pasaport No (Sadece 3.000 USD Veya Muadili Efektif / Döviz Miktarının Üzeri Efektif İşlemlerinde Kimlik Tespiti Yapılarak; Adı, Soyadı, T.C. Kimlik No, Pasaport No Bilgileri Sisteme Girilmektedir) 1 Dakika
19 Telefon Arama Kartı Satışı Herhangi Bir Belge İstenilmemektedir 30 Saniye
20 Sanal TL / Ceplira / Pttcell Yükleme 1-Gsm Numarası 2-Faturasız Hat Sanal TL Yükleme Formu 1 Dakika
21 ADSL & KABLO TV Abonelik İşlemleri "Gerçek Kişilerden; Kimlik (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport ), T.C. Kimlik No, Vergi No, Başvuru Formu Tüzel Kişilerden; Ticaret Sicil Belgesi, Yetki Belgesi, Yetkili Kişinin Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Ve Vergi No’su, Başvuru Formu" 10 Dakika
22 Ürün Satışı Herhangi Bir Belge İstenilmemektedir 2,5 Dakika
23 Doğalgaz Satışı 1-Abone Numarası 2-Doğalgaz Kartı 1,5 Dakika
24 TCDD Bilet Satışı Herhangi Bir Belge İstenilmemektedir 7 Dakika
25 “E-Devlet Kapısı” Şifre Dağıtım Hizmetleri "1-T.C. Vatandaşları İçin; T.C.kimlik No’su Bulunan Geçerli Bir Kimlik (Nüfus Cüzdanı, Evlilik Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport Veya Avukat Kimliği Veya Hakim Ve Savcı Kimliği) Bu Kapsamda Kişinin Vekil Tayin Etmesi Durumunda Kontrol Edilmek Üzere Vekaletin Aslı, Kişiye Mahkeme Tarafından Vasi Tayin Edilmesi Durumunda Kontrol Edilmek Üzere Mahkeme Kararının Aslı 2-Yabancı Uyruklu Vatandaşlar İçin; İkamet Tezkeresi Ve Pasaport 3-Mavi Kartlı Vatandaşlar İçin; Mavi Kart Ve / Veya Uyruğunda Bulunulan Devlet Makamlarınca Verilen Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi Veya Pasaport" 2 Dakika
26 PTTBank İnternet Bankacılığı Şifre Başvuru İşlemleri 1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 2-Pttbank İnternet Bankacılığı Başvuru Formu Ve Taahhütnamesi 5 Dakika
27 Sosyal Kart Teslimi 1-T.C. Kimlik Numarası / Yabancı Kimlik Numarası 2-Kimlik Tespitinde Geçerli Herhangi Bir Kimlik Belgesi / Yabancı Tanıtma Belgesi, İkamet İzin Belgesi (İkamet İzin Belgesi İbraz Eden Hak Sahiplerinin Üzerinde Fotoğraf Bulunan Bir Kimlik Belgesi Daha İbraz Etmeleri Gereklidir) Geçici Koruma Belgesi Veya Ödeme Yapan Kurum Tarafından Belirlenen Kimlik Belgesi 3 Dakika
28 HGS Ürün Satışı 1-Bireysel Satış İçin: T.C. Kimlik No Bulunan Geçerli Bir Kimlik, Araç Ruhsatı Veya Fotokopisi 2-Kurumsal Satış İçin: Vergi Numarası Beyanı, Temsil Belgesi, Araç Ruhsatı Veya Fotokopisi 3-Yabancı Satış İçin: Pasaport, Araç Ruhsatı Veya Fotokopisi 3 Dakika
29 Mobil Havale Ödeme 1-Geçerli Kimlik Belgesi 2-Onay Kodu 3-Havale Tutarı 4-Gsm Numarası Veya Hesap Numarası 2 Dakika
30 Kurumsal Pttkart 1-Geçerli Kimlik Belgesi 2-Kurumsal Pttkart Başvuru Formu Ve Taahhütnamesi 3-Şirket Yetki Belgesi 5 Dakika
31 Sosyal Pttkart Ödeme 1-Geçerli Kimlik Belgesi 2-Sosyal Pttkart Bin Numarası 1 Dakika
32 Milli Savunma Bakanlığı ASAL İaşe Bedeli Ödemesi 1-T.C. Kimlik Numarası 2-Kimlik Tespitinde Geçerli Herhangi Bir Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport), Bu Kapsamda Hak Sahibinin Vekil Tayin Etmesi Durumunda Kontrol Edilmek Üzere Vekaletin Aslı, Bu Kapsamda Hak Sahibine Mahkeme Tarafından Vasi Tayin Edilmesi Durumunda Kontrol Edilmek Üzere Mahkeme Kararının Aslı 1 Dakika
33 PTTKart Şifre İşlemleri 1-Geçerli Kimlik Belgesi 2-Pttkart 2 Dakika
34 ASAL Hesap Aktivasyon 1-Geçerli Kimlik Belgesi 2-Kimlik Belgesi Fotokopisi 3-Hesap Açma Formu 5 Dakika
35 Ön Ödemeli Karta ParaYükleme, Para Çekme Ön Ödemeli Kart No / Hesap No / TCKN / Cep No Numarası. 1 Dakika
36 Ön Ödemeli Kart Satışı Geçerli Kimlik Belgesi 2 Dakika
37 Bankalar Adına Hesap Açma İşlemi 1-T.C. Kimlik Numarası / Kimlik Tespitinde Geçerli Kimlik Belgesinden Herhangi Biri 2-Güvenlik Doğrulaması İçin Cep Telefonu Numarası 3-Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi 4-Hesap Açma Sözleşme Formları 5 Dakika
38 Yatırım Şirketlerine Aracılık Hizmeti 1-Türk Uyruklular İçin T.C. Nüfus Cüzdanı, T.C. Sürücü Belgesi Veya Pasaport 2-Türk Uyruklu Olmayanlar İçin Pasaport, İkamet Belgesi Veya Bakanlıkça Uygun Görülen Kimlik Belgesi 3- Şirketin Uygun Gördüğü Evraklar. 5 Dakika
39 Belediye Vergi Tahsilatları 1-Abone No 2-Sicil No 3-T.C. Kimlik No 4-Beyan No 5-Vergi No 1 Dakika
40 Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Tahsilatları (MTV, Trafik Para Cezası Ve Kaçak Geciş Ücretlerinin Tahsilatı,Yabancı Araç Trafik Cezası, Karayolu Taşıma Cezası,Yapılandırma Vergileri, Diğer Vergiler, Ehliyet Tahsilatları) 1-Plaka No / Barkod No 2-Ad Soyad / Adres 3-Cezaya Ait Tebliğ Tarihi 4-Ceza Tarihi / Tebliğ Mercii 5-Ceza Tutanağı 6- Vergi No 7-T.C. Kimlik No 8-Yabancı Plaka 9-İlgili Yapılandırma Kanunu 10-Belge No 11-Telefon No 1 Dakika
41 Tapu Tahsilatları 1-Tapu Sorgu No 1 Dakika
42 "Resmi Kurum Tahsilatları Muhasebat (Bedelli Askerlik, İmar Barışı)" 1-T.C.Kimlik No 2- Vergi No 3-Plaka No 4- Ad-Soyad 5-Doğum Tarihi 6-Telefon 1 Dakika