Haberler


23 Ekim 2018

​Değerli çalışma arkadaşlarım,

Yerli ve milli kuruluşumuz PTT, 178 yıldır ülkemiz ve milletimizin hizmetindedir. Osmanlı İmparatorluğu'nda modern, sistematik ve etkin bir posta sisteminin oluşturulması amacıyla 23 Ekim 1840 tarihinde Posta Nezareti'nin kurulmasıyla temelleri atılan Şirketimiz, iki asra yaklaşan köklü geçmişinde olduğu gibi bugün de ülkemizin övünç kaynakları arasındadır. Uzun yıllar boyunca posta ve haberleşme alanlarındaki faaliyetleriyle son derece önemli işlevler üstlenen PTT, günümüzde ise ürün ve hizmet çeşitliliği, yaygın erişim ağı, milletimiz nezdindeki güvenilirliği, yenilikçi bakış açısı, kaliteli iş ve işlemleriyle hem ulusal hem uluslararası alanda takdir görmektedir.

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağındaki gelişmeleri başarılı bir şekilde ürün ve hizmetlerine yansıtan Şirketimiz, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarma, insanımızın refah ve mutluluğunu artırma, ülke ekonomisine azami katkı sunma şiarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiyemizin güzide kurumu PTT, posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık, sigortacılık alanlarındaki etkin hizmetlerini hep daha iyiyi hedefleyerek yürütürken, büyük bir değişim ve dönüşüm projesine de imza atmaktadır. PTT'yi bir dünya markası yapma hedefi doğrultusundaki bu projede inovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşme temel alınmakta, çağın dinamikleri gözetilerek birbiri ardına atılımlar gerçekleştirilmektedir. Her biri tarihi nitelikteki bu atılımlarla birlikte Şirketimiz büyümekte, gelişmekte ve gücüne güç katmaktadır.

Hükümetimizin desteği ve PTT ailemizin çok kıymetli fertlerinin özverili çalışmaları sayesinde başarıyla yürüttüğümüz değişim ve dönüşüm süreci, tüm faaliyet alanlarımızda meyvelerini vermekte, bu güzel gelişmeler uluslararası platformlara da yansımaktadır. 2016 yılından bu yana Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı unvanıyla sektörümüzde güçlü bir konumda bulunmamız, postanın geleceğini şekillendirecek kritik kararların alınmasında etkin rol oynamamız bizler için övünç vesilesidir. Geldiğimiz noktada emek ve katkısı bulunan herkese en kalbi şükranlarımı sunarken, şanlı tarihi boyunca PTT'ye hizmet etmiş büyüklerimiz ve kardeşlerimizden devraldığımız bayrağı layıkıyla dalgalandırabilmek için azim, şevk ve özveriyle çalışmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle PTT'mizin 178'inci kuruluş yıldönümünü kutluyor, istiklalden istikbale her dönemde ülkemiz ve milletimizin yanında yer alan teşkilat mensuplarımızdan vefat edenlere Allah'tan rahmet, hayattakilere sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum.

Sevgi ve saygılarımla.

Kenan BOZGEYİK
PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı