Haberler


8 Mart 2019


Tarih boyunca varlıkları, kimlikleri ve emekleriyle bilimden sanata, siyasetten spora kadar hayatın her alanında iz bırakan kadınlar, verimli bir üretkenlik ve fedakâr bir çalışkanlıkla içinde bulundukları toplumların geleceğini biçimlendirmişlerdir. Bizim tarih kitaplarımız da Orta Asya'dan Milli Mücadele yıllarına ve Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar, savaşta ve barışta kadınların gösterdiği olağanüstü gayretleri ve destansı kahramanlıkları anlatan sayfalarla doludur.

Bugün de kadınlar iş hayatının içinde ve aile yapısının merkezinde yer almakta, böylece iktisadi bakımdan ülkenin üretimine katkıda bulunurken bir yandan da gelecek nesillerin kimliğini inşa etmektedirler. Yalnızca bu gerçeklerin tespiti ve takdiriyle dahi kadına verilen değerin toplumların kültürel seviyesini ve uygarlık düzeyini gösteren bir kıstas olduğu bilincine ulaşmak kaçınılmazdır.

Bununla birlikte, inanıyorum ki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü; kadınların toplumdaki yerinin ve öneminin takdiriyle gösterilecek bir duyarlılığı paylaşmanın yanı sıra, günün tarihsel bağlamı itibarıyla kadınların mevcut koşullarını iyileştirmek, sorunlarını gidermek ve taleplerini karşılamak için üstlenilecek sorumluluk ve üretilecek çözümlerin etraflıca düşünülmesini ihtar eden bir muhasebenin de zamanıdır.         

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi olarak sadece bugün değil, daima bu bilinçle hareket ediyor; devletimizin kadın istihdamını artırmaya ve çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik tedbirlerini insan kaynakları politikalarımızla desteklemeye çalışıyoruz. Dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alma hedefimize doğru emin adımlarla ilerlerken, gün geçtikçe büyüyen teşkilatımızdaki kadın personel sayısının artmasından büyük memnuniyet duyuyor, hep birlikte dayanışma içerisinde çalışarak başarılarımıza yenilerini ekleyeceğimize yürekten inanıyoruz.   

Geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizi aydınlığa taşımak için yorulmadan çalışan bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en içten dileklerimle kutluyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

 

Kenan BOZGEYİK

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı