Haberler


9 Ekim 2019

            

Kuruluşundan bu yana 145 yıldır insanlığın en temel ihtiyaçlarından olan haberleşme alanında faaliyetlerini sürdüren Dünya Posta Birliği (Universal Postal Union- UPU), sınırları kaldırarak özgür iletişimin kapılarını açmıştır. Tek bir posta ağı üzerinden üyesi olan tüm ülkelerdeki insanların haberleşmesini kolaylaştıran Dünya Posta Birliği, eşine az rastlanır yaygınlıktaki bu ağ sayesinde dünya genelinde de bir standartlaşma sağlamaktadır. Haberleşmenin yanı sıra e-ticaret ve dijital ekonomi gibi farklı alanlara yansıyan yenilikçi atılımlarıyla Dünya Posta Birliği, postacılık sektörüne yeni faaliyet alanları ekleyerek küresel ekonomi ve gelişime katma değer sağlamaya devam etmektedir.

1874'te ülkemizin de aralarında yer aldığı 22 kurucu ülke ile yolculuğuna başlayan ve haberleşme gibi evrensel bir sorumluluğu Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri temelinde yerine getiren Dünya Posta Birliği, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yürüttüğü birçok proje ve programla geleneksel hizmetlere getirdiği farklı bakış açısının yanı sıra; posta, finans ve teknoloji gibi farklı alanlar arasında bir sinerji oluşturarak değişimin öncüsü olmuştur.

Bu yılın teması olan “Gelişimi Sunmak" kavramı da UPU'nun yenilikçi vizyonunun göstergesidir. Hiçbir zaman sona ermeyecek yenilikçi bir yaklaşım anlayışını yansıtmakta olan bu tema, kuşkusuz ki UPU'nun ve PTT'nin temel motivasyon kaynağıdır. UPU'nun İdari Konsey Başkanlığı sorumluluğunu taşıyan PTT, bu eşsiz ağın bir parçası olarak Birliğimizin misyon ve ilkeleri doğrultusunda daha iyi bir gelecek için çalışmaya ve üretmeye devam edecektir.

Dünya Posta Gününüz Kutlu Olsun!

Birlik ve beraberlik içerisinde nice 145 yıllara!

Sevgi ve saygılarımla,

Kenan BOZGEYİK

PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı​