Etkinlik Fotoğrafları


Yıl: Yıllara göre filtreleme yaparak haberlere ulaşabilirsiniz

İhale İlanları

NOT: Bu sayfadaki yayınlanan ihalelere ilişkin ilan ve ihale dokümanları bilgi amacıyla yayınlanmakta olup tekliflerin hazırlanmasında mevzuatına göre Kamu İhale Bülteninde, Yerel veya Resmi Gazete'de yayınlanan ilanlar ile Kuruluşumuzdan ücreti karşılığında alınacak ihale dokümanın esas alınması gerekmektedir.

Aşağıdaki sütun başlıklarına tıklayarak, sayfayı Duyuru Tarihi, İhale Tarihi ve İhale Konusuna göre sıralı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.


Duyuru Tarihi İhale Tarihi İhale Konusu
13-04-201925-04-2019Trabzon Posta İşleme ve Dağıtım Merkezi hizmet binasındaki çay ocağının işletme hakkı kiraya verilmesi
13-04-201925-04-2019 DİYARBAKIR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI POSTA İŞLEME VE DAĞITIM MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ÇAY OCAKLARININ İŞLETME HAKKININ DİYARBAKIR PTTBAŞMÜDÜRLÜĞÜNCE KİRAYA VERİLECEKTİR
11-04-201926-04-2019ŞANLIURFA PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ ÇAY OCAĞI İHALESİ