İhale İlanları

NOT: Bu sayfadaki yayınlanan ihalelere ilişkin ilan ve ihale dokümanları bilgi amacıyla yayınlanmakta olup tekliflerin hazırlanmasında mevzuatına göre Kamu İhale Bülteninde, Yerel veya Resmi Gazete'de yayınlanan ilanlar ile Kuruluşumuzdan ücreti karşılığında alınacak ihale dokümanın esas alınması gerekmektedir.

Aşağıdaki sütun başlıklarına tıklayarak, sayfayı Duyuru Tarihi, İhale Tarihi ve İhale Konusuna göre sıralı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.


Duyuru Tarihi İhale Tarihi İhale Konusu
25-10-202104-11-2021Posta Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Satış İşlemleri Prosedürünün; “Pazarlık Usulü" 5.8.1. maddesi göre açık artırma usulüyle 11 (onbir) Motosiklet Satışı
25-10-202104-11-2021Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi mülkiyetine kayıtlı; Nevşehir İli, Hacıbektaş İlçesi, İlicek Köyü, 151 Parsel üzerindeki, tek katlı, arsa alanı 1.370 m2, kapalı alanı 57 m2, muhammen bedeli KDV Hariç 46.000,00-TL (Kırkaltıbin Türk Lirası) ile geçici teminat bedeli 1.380,00-TL (Binüçyüzseksen Türk Lirası) olan Nevşehir İlicek Eski Hizmet Binası taşınmazının kapalı teklif açık artırma usulü ile 04.11.2021 Perşembe günü Saat 10:30 'da satışı yapılacaktır.
21-10-202127-10-2021300.000 Tabaka CFB Beyaz Otokopi Kağıdı Alımı
20-10-202127-10-20212 ADET 2006 MODEL FİAT DOBLO 1.9 İLE 1 ADET 2008 FİAT DOBLO 1.9 PANELVAN ARACIN PAZARLIK USULÜ İLE SATIŞI
20-10-202127-10-2021İSTANBUL PTT BÖLGE BAŞMÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI ULUSLARARASI POSTA İŞLEME MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE 230.000 ADET POLİPROPİLEN JÜT TORBA ALINACAKTIR
19-10-202102-11-2021Tasfiye Kapsamında Bulunan 1 adet FİAT Doblo taşıt Burdur PTT Başmüdürlüğünce satılacaktır
15-10-202126-10-2021Ankara PTT Başmüdürlüğünce 2 Adet Araç Satılacaktır.
14-10-202126-10-202170 ADET ARAÇ SATIŞI İŞİ GELİR GETİRİCİ OLARAK ihale edilecektir.
03-09-202127-10-2021Mülkiyeti PTT A.Ş’ye ait Gaziantep PTT Başmüdürlüğü dahilinde Zemin katta 1 adet 70 m2 PTT işyeri olarak kullanılan alan ve arka cephede ayrı girişi olan ve mesken olarak kullanılan 70 m2 alan ile normal katlarda 9 adet mesken bulunan Huzur Apartman Lojman Binası ait taşınmaz Satış Şartnamesidir.

Güncel Duyurular

Filateli Duyuruları


Yıl: Yıllara göre filtreleme yaparak haberlere ulaşabilirsiniz