İhale İlanları

NOT: Bu sayfadaki yayınlanan ihalelere ilişkin ilan ve ihale dokümanları bilgi amacıyla yayınlanmakta olup tekliflerin hazırlanmasında mevzuatına göre Kamu İhale Bülteninde, Yerel veya Resmi Gazete'de yayınlanan ilanlar ile Kuruluşumuzdan ücreti karşılığında alınacak ihale dokümanın esas alınması gerekmektedir.

Aşağıdaki sütun başlıklarına tıklayarak, sayfayı Duyuru Tarihi, İhale Tarihi ve İhale Konusuna göre sıralı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.


Duyuru Tarihi İhale Tarihi İhale Konusu
24-11-202130-11-2021Çorum PTT Başmüdürlüğüne ait tasfiye kapsamına alınan muhtelif marka ve modeldeki 7 adet motosikletin Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Satış İşlemleri Prosedürü 5.8.1.1. maddesi kapsamında Pazarlık Usulü ile satışı yapılacaktır.
23-11-202114-12-2021 PTT Merkez Müdürlüğü, Dağıtım ve Toplama Merkez Müdürlüğü ve Başmüdürlüğümüz hizmet binalarının çay ocakları işletme hakkının kiraya verilmesi işi kapalıElazığ yazılı teklif alınmasına müteakip pazarlık usulü ile ihale yapılacaktır.
22-11-202107-12-2021BOLU PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ SATIŞI
09-11-202101-12-2021Mülkiyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş’ye ait Zonguldak PTT Başmüdürlüğü dahilinde bulunan, Bodrum Kat, Zemin Kat, 1. Kat, ( Bodrum, Zemin ve 1. Katın birlikte kullanılması halinde), 2. Kat, 3. Kat, 4. Kat ve 5. Kat dahil 7 kattan oluşan, her bir katı 162,00 m2 olan toplam 1.134,00 m2 alanlı Zonguldak Posta Paket Binasının kat kat ayrı olarak 5 yıl süreyle İlanlı İhale Yolu İle Kapalı Teklif Almak ve Sonrasında Pazarlık Yapılmak Suretiyle kiraya verilmesidir.

Güncel Duyurular

Filateli Duyuruları


Yıl: Yıllara göre filtreleme yaparak haberlere ulaşabilirsiniz