İhale İlanları

NOT: Bu sayfadaki yayınlanan ihalelere ilişkin ilan ve ihale dokümanları bilgi amacıyla yayınlanmakta olup tekliflerin hazırlanmasında mevzuatına göre Kamu İhale Bülteninde, Yerel veya Resmi Gazete'de yayınlanan ilanlar ile Kuruluşumuzdan ücreti karşılığında alınacak ihale dokümanın esas alınması gerekmektedir.

Aşağıdaki sütun başlıklarına tıklayarak, sayfayı Duyuru Tarihi, İhale Tarihi ve İhale Konusuna göre sıralı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.


Duyuru Tarihi İhale Tarihi İhale Konusu
24-05-202213-06-2022Mülkiyeti Posta ve Telgar Teşkilatı A.Ş ye ait Zonguldak PTT Başmüdürlüğü dahilinde bulunan bodrum kat dahil 7 kattan oluşan toplam 1.134 ,00 m2 alanlı Zonguldak Posta Paket Binasının tamamının 5 yıl süre ile İlanlı İhale yolu ile kapalı teklif almak ve sonrasında pazarlık yapılmak süretiyile kiraya verilmesi işi

Güncel Duyurular