​​

Genel Müdürümüzün Mesajı


İnsanlık tarihinin bugün geldiği noktada internet ve dijital teknolojiler ulaşımdan eğitime, sanayiden ziraate hayatın her alanında büyük bir değişim getirdi. Ancak en çarpıcı etkilerini iletişim ve haberleşme sektöründe gösterdi. İnternetle başlayan dijital devrim zaman ve mekân kavramını adeta ortadan kaldırarak bilginin erişim, aktarım ve depolanma süreçlerini yeniden tanımladı ve yeni bir dünya düzenini beraberinde getirdi. Bu yeni düzende yeni sektörler, yeni ürünler ve yeni iş yapış biçimleri gelişirken; bazı iş kolları yok oldu, bazılarıysa radikal dönüşümlere uğradı.  

Gerek kurumumuzun kimliğinden ve misyonundan kaynaklanan tarihsel sorumlulukları, gerekse faaliyet gösterdiğimiz sektörün yaşadığı paradigma değişimi bizleri büyük bir atılıma yönlendirdi ve bu süreci bir fırsat olarak değerlendirmeyi başardık. Bugün, PTT AŞ çağın koşullarına uyum sağlamanın ötesinde bu koşulları belirleyen bir yapıya kavuşmuş ve sektörel liderliğini perçinlemiştir. 

“Dünün tecrübesini, günün teknolojisiyle birleştirmek" ilkesiyle ve ülkemizin her noktasına hizmet götürme gayesiyle hiç vakit kaybetmeden dijital dönüşüm çalışmalarına başlayan kurumumuz toplumumuzun değişen ihtiyaçlarına göre kendini yenilemiş ve kalitesini yükseltmiştir. 

Başlattığımız yenilenme atılımı sayesinde; ülke ekonomisine katkıda bulunan, iştirakleriyle farklı sektörlerde yatırımlar yapan, yurt içinde üstlendiği misyonla, 180 yıllık bu büyük kurum, 5 binden fazla iş yeri ve 43 bini aşkın personeliyle, ülkemizin her noktasında ve hayatın her alanında, insanımızın yaşamını kolaylaştırmak üzere faaliyetlerine devam etmektedir. 

Ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde, Cumhuriyetimizin 100. Yılına doğru ilerlerken; Hükümetimiz, Bakanlığımız, üniversitelerimiz ve özel sektörümüzle iş birliği içerisinde AR-GE'ye, teknolojiye ve inovasyona yatırımlar yapacak, posta ve kargoya ilaveten; lojistik, bankacılık, e-Ticaret ve sigorta sektörlerinde ilerlemeyi sürdüreceğiz. 

Hizmetlerimizi dijitalleştirme vizyonumuzu kararlılıkla uygulayacak, ülke ekonomimize artı değer kazandıran nitelikli yatırımlarla iş ve işlem hacmimizi genişletmeye devam edeceğiz.  Vatandaşımızın değişen ihtiyaçlarına yönelik yeni hizmet modelleri üretmek ve hizmet kalitemizi iyileştiren çalışmalar yapmak; geçmişte olduğu gibi gelecekte de en önemli gündemimiz olacaktır. 

Tüm bunları yaparken temel gücümüz, ülkemizin her noktasında üstün sorumluluk bilinciyle çalışan, her türlü zor koşulda vatandaşımızın ayağına hizmet götüren fedakâr insan kaynağımızdır. Tecrübesi, liyakati, disiplini ve mesleki etik kurallarına bağlılığıyla Şirketimizin itibarını yücelten personelimiz, önümüzdeki dönemde de şüphesiz ki gücümüze güç katacaktır. 

PTT AŞ'nin bir dünya markası haline gelerek ülkemizin yarınlarında yıldız gibi parlayacağına yürekten inanıyor, saygılarımı sunuyorum.

Hakan Gülten​
PTT AŞ Genel Müdürü​