Filateli Duyurular

15.09.2018

Şirketimizce,15 Eylül 2018 tarihinde tedavüle sunulacak olan "Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'ye Girişinin 100. Yıldönümü "konulu 2 TL bedelli (117 x 57mm boyutunda) Anma Pulu, söz konusu pula ait (140 x 210mm boyutunda)3 TL bedelli ilkgün zarfı PTT İşyerlerinde, Şirketimize ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacaktır.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "Ulus PTT Merkez Müdürlüğü /ANKARA"adresinde "Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'ye Girişinin 100. Yıldönümü 15.09.2018 ANKARA" ibareli ilkgün damgası kullandırılacaktır.INTERNET ANNOUNCEMENT

"The 100th Anniversary of Caucasian Islamic Army's Entry to Bakü" themed commemorative stamp (117 x 57 mm sized) which has taken place in 2018 Stamp Emission Program with the value of 2 TL and FDC of this commemorative stamp (140 x 210 mm sized) with the value of 3 TLwill be put up for sale at the date of 15 September 2018 in the Post Offices, on the website of our Corporation, www.filateli.gov.tr and on the philately mobile application.

The first day postmark;"Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'ye Girişinin 100. Yıldönümü 15.09.2018 ANKARA" will be used at the sale date of mentioned philatelic materials at the address of "Ulus PTT Merkez Müdürlüğü / ANKARA".​