Filateli Duyurular

27.08.2018

Şirketimizce 27-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında Afyon Lisesi,Dumlupınar Mahallesi Ordu Bulvarı Caddesi No: 12/1 AFYONKARAHİSARadresinde konulupul sergisi düzenlenecek olup; sergi alanında "Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı 27-31.08.2018 AFYONKARAHİSAR" ibareli özel tarihdamgası kullandırılacaktır.

Sözkonusu özeltarih damgalı zarflar 2,50 TL bedelle Şirketimize ait www.filateli.gov.tr web adresinde vefilateli cep uygulamasında satışa sunulacaktır.


"National Struggle and Independence War"themed stamp exhibition will be held in AfyonLisesi, Dumlupınar Mahallesi Ordu Bulvarı Caddesi No: 12/1 AFYONKARAHİSAR betweenthe dates of 27-31August 2018 and a special date postmark with the text of "Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı 27-31.08.2018 AFYONKARAHİSARwillbe used in the exhibition area.

Also,special date stamped covers on the subject will be put up for sale with thevalue of 2,50 TL on the website of Our Corporation, www.filateli.gov.tr andon the philately mobile application.​