Filateli Duyurular

11.09.2022

      Şirketimizce "11-15 Eylül 2022" tarihleri arasında “Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Ebu İshak Mah. Ali Ferruh Yücel Cad. No:86 Osmangazi/BURSA"  adresinde “Bursa'nın Kurtuluşunun 100. Yılı"  konulu pul sergisi düzenlenecektir.

       Serginin açılış günü olan "11  Eylül 2022"  tarihinde  "Bursa'nın Kurtuluşunun 100. Yılı" konulu özelgün zarfı tedavüle sunulacak olup, aynı tarihte aynı adreste mesai saatleri içerisinde "Bursa'nın Kurtuluşunun 100. Yılı 11.09.2022 BURSA" ibareli özelgün zarfına ait özeltarih damgası kullandırılacaktır.

        Söz konusu  özelgün zarfları 15,00 TL bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT işyerlerinde satışa sunulacaktır.

  

                                                     

     "100th Anniversary of The Liberation of Bursa"  themed stamp exhibition will be held  at the address of “Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Ebu İshak Mah. Ali Ferruh Yücel Cad. No:86 Osmangazi/BURSA" between the dates of  11-15 September 2022.
        Besides, on the opening day of the exhibition a special day cover will be released on  11th of  September 2022 with the theme of "100th Anniversary of The Liberation of Bursaa special date postmark of special day covers with the text of " Bursa'nın Kurtuluşunun 100. Yılı 11.09.2022 BURSA  will be used at the same date and address within working hours.
        The special day covers of the mentioned subject will be put up for sale with the value of 15,00 TL in the Post Offices (by the number of subscribers), on the website of Our Corporation, www.filateli.gov.tr and on the philately mobile application.