Filateli Duyurular

07.09.2022

      Şirketimizce  07  Eylül 2022  tarihinde  "Dünya Fair Play Günü 7 Eylül" konulu özelgün zarfı tedavüle sunulacak olup aynı tarihte “ Sirkeci Filateli ve Pul Galerisi Hobyar Mah. Büyük Postane Cad. No:7 Fatih/İSTANBUL"  adresinde mesai saatleri içerisinde  “Dünya Fair Play Günü 7 Eylül  07.09.2022 İSTANBUL" ibareli özelgün zarfına ait özeltarih damgası kullandırılacaktır.  

   Söz konusu  özelgün zarfları 15,00 TL bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT işyerlerinde satışa sunulacaktır.

                                        

          A special day cover will be released on  7th of  September 2022 with the theme of “World Fair Play Day 7 September" a special date postmark of special day covers with the text of " Dünya Fair Play Günü 7 Eylül  07.09.2022 İSTANBUL " will be used at the same date within working hours at the address of  "Sirkeci Filateli ve Pul Galerisi Hobyar Mah. Büyük Postane Cad. No:7 Fatih/İSTANBUL".   

        The special day covers of the mentioned subject will be put up for sale with the value of 15,00 TL in the Post Offices (by the number of subscribers), on the website of Our Corporation, www.filateli.gov.tr and on the philately mobile application.