Filateli Duyurular

01.09.2022

        

        Şirketimizce,   01  Eylül 2022   tarihinde tedavüle sunulacak olan "Kültür Varlıklarımız (Uşak)konulu  7,50 TL   (52x72 mm boyutunda) bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 15 TL bedelli ilkgün zarfı PTT İşyerlerinde, Şirketimize ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacaktır.
 
        Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Uşak PTT Müdürlüğü/UŞAK adresinde "Kültür Varlıklarımız (Uşak) 01.09.2022 UŞAK"  ibareli ilkgün damgası kullandırılacaktır.                                          
  
                                              
          The commemorative stamp with the theme of  "Our Cultural Assets (Uşak)" with the value of 7,50 TL   (52x72  mm sized), FDC of this stamp with the value of 15 TL  will be put up for sale at the date of  01 September 2022 at the Post Offices, on the website of our Corporation, 
www.filateli.gov.tr and on the philately mobile application.
    
      Also the first day postmark; "Kültür Varlıklarımız (Uşak) 01.09.2022 UŞAKwill be used at the sale date of mentioned philatelic materials at the address of Uşak PTT Müdürlüğü/UŞAK.