Filateli Duyurular

23.06.2022

     Şirketimizce  23  Haziran 2022  tarihinde  "2022 Uluslararası Yazı Kültürü Festivali" konulu özelgün zarfı tedavüle sunulacak olup aynı tarihte “ Sirkeci Filateli ve Pul Galerisi Hobyar Mah. Büyük Postane Cad. No:7 Fatih/İSTANBUL"  adresinde mesai saatleri içerisinde "2022 Uluslararası Yazı Kültürü Festivali  23.06.2022 İSTANBUL" ibareli özelgün zarfına ait özeltarih damgası kullandırılacaktır. 

        Söz konusu  özelgün zarfları 10,00 TL bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde satışa sunulacaktır.

 

          A special day cover will be released on  23rd of  June 2022 with the theme of "International Festival of Writing Culture" a special date postmark of special day covers with the text of "2022 Uluslararası Yazı Kültürü Festivali  23.06.2022 İSTANBULwill be used at the same date within working hours at the address of  "Sirkeci Filateli ve Pul Galerisi Hobyar Mah. Büyük Postane Cad. No:7 Fatih/İSTANBUL".   

        The special day covers of the mentioned subject will be put up for sale with the value of 10,00 TL in the Post Offices (by the number of subscribers), on the website of Our Corporation, www.filateli.gov.tr and on the philately mobile application.