Filateli Duyurular

09.05.2022

    Şirketimizce  09  Mayıs 2022  tarihinde  "İlim ve Fazilet Vakfı'nın 50. Yılı" konulu özelgün zarfı tedavüle sunulacak olup aynı tarihte “ Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi Boğaziçi Salon Üsküdar/İSTANBUL"  adresinde mesai saatleri içerisinde "İlim ve Fazilet Vakfı'nın 50. Yılı 09.05.2022 İSTANBUL" ibareli özelgün zarfına ait özeltarih damgası kullandırılacaktır. 

        Söz konusu  özelgün zarfları 10,00 TL bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde satışa sunulacaktır.

        

      A special day cover will be released on  9th of  May 2022 with the theme of "50th Year of Science and Virtue Foundation" a special date postmark of special day covers with the text of "İlim ve Fazilet Vakfı'nın 50. Yılı 09.05.2022 İSTANBUL " will be used at the same date within working hours at the address of  "Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi Boğaziçi Salon Üsküdar/ İSTANBUL".   

        The special day covers of the mentioned subject will be put up for sale with the value of 10,00 TL in the Post Offices (by the number of subscribers), on the website of Our Corporation, www.filateli.gov.tr and on the philately mobile application.