Filateli Duyurular

25.11.2021

    

     Şirketimizce 25 Kasım 2021 tarihinde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" konulu özelgün zarfı tedavüle sunulacak olup aynı tarihte “ PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA"  adresinde mesai saatleri içerisinde "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü 25.11.2021 ANKARA" ibareli özelgün zarfına ait özeltarih damgası kullandırılacaktır.

        Söz konusu  özelgün zarfları 6,50 TL bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT işyerlerinde satışa sunulacaktır.

 

         A special day cover will be released on 25th of November 2021 with the theme of "International Day for The Elimination of Violence Against Women" a special date postmark of special day covers with the text of "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü 25.11.2021 ANKARAwill be used at the same date within working hours at the address of  "PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA".   

         The special day covers of the mentioned subject will be put up for sale with the value of 6,50 TL in the Post Offices (by the number of subscribers), on the website of Our Corporation, www.filateli.gov.tr and on the philately mobile application.