Filateli Duyurular

24.11.2021

       Şirketimizce 24 Kasım 2021 tarihinde "Gazi Gemi Alemdar'ın 100.Yılı Kurtuluş Savaşımızın Tek Deniz Muharebesi" konulu özelgün zarfı tedavüle sunulacak olup aynı tarihte “Kdz.Ereğli PTT Müdürlüğü Kdz.Ereğli/ZONGULDAK"  adresinde mesai saatleri içerisinde "Gazi Gemi Alemdar'ın 100.Yılı Kurtuluş Savaşımızın Tek Deniz Muharebesi 24.11.2021 KDZ.EREĞLİ" ibareli özelgün zarfına ait özeltarih damgası kullandırılacaktır.

         Söz konusu  özelgün zarfları 6,50 TL bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT işyerlerinde satışa sunulacaktır.

                                       

         A special day cover will be released on 24th of November 2021 with the theme of "100th Year of Veteran Ship Alemdar The Only Sea Battle of Our War of Independence" a special date postmark of special day covers with the text of "Gazi Gemi Alemdar'ın 100.Yılı Kurtuluş Savaşımızın Tek Deniz Muharebesi 24.11.2021 KDZ.EREĞLİwill be used at the same date within working hours at the address of "Kdz. Ereğli PTT Müdürlüğü Kdz.Ereğli/ZONGULDAK".          

         The special day covers of the mentioned subject will be put up for sale with the value of 6,50 TL in the Post Offices (by the number of subscribers), on the website of Our Corporation, www.filateli.gov.tr and on the philately mobile application.