Filateli Duyurular

10.11.2021

        Şirketimizce 10 Kasım 2021 tarihinde "10 Kasım" konulu özelgün zarfı tedavüle sunulacak olup aynı tarihte “Sirkeci PTT Müdürlüğü Fatih/İSTANBUL" ve “Beyoğlu Tarihi Postane Binası İstiklal Cad. No:19 Beyoğlu/İSTANBUL" adreslerinde mesai saatleri içerisinde "10 Kasım 10.11.2021 İSTANBUL" ibareli özelgün zarfına ait özeltarih damgası kullandırılacaktır.

         Söz konusu  özelgün zarfları 6,50 TL bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT işyerlerinde satışa sunulacaktır.

                                        

         A special day cover will be released on 10th of November 2021 with the theme of "November 10" a special date postmark of special day covers with the text of "10 Kasım 10.11.2021 İSTANBUL" will be used at the same date within working hours at the addresses of  "Sirkeci PTT Müdürlüğü Fatih/İSTANBUL" and “Beyoğlu Tarihi Postane Binası İstiklal Cad. No:19 Beyoğlu/İSTANBUL".

          The special day covers of the mentioned subject will be put up for sale with the value of 6,50 TL in the Post Offices (by the number of subscribers), on the website of Our Corporation, www.filateli.gov.tr and on the philately mobile application.