Filateli Duyurular

21.10.2021

      Şirketimizce 21  Ekim 2021 tarihinde "Selam Olsun Gidenlere" konulu özelgün zarfı tedavüle sunulacak olup aynı tarihte "Sirkeci PTT Merkez Müdürlüğü Fatih/İSTANBULadresinde mesai saatleri içerisinde "Selam Olsun Gidenlere 21.10.2021 İSTANBUL" ibareli özelgün zarfına ait özeltarih damgası kullandırılacaktır.
         Söz konusu  özelgün zarfları 6,50 TL bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT işyerlerinde satışa sunulacaktır.
                                       
                                            
         A 
special day cover will be released on 21st of October 2021 with the theme of "Farewell to Our Beloved Ones Who Passed Away" a special date postmark of special day covers with the text of "Selam Olsun Gidenlere 21.10.2021 İSTANBUL" will be used at the same date within working hours at the address of  "Sirkeci PTT Merkez Müdürlüğü Fatih/İSTANBUL".
          The special day covers of the mentioned subject will be put up for sale with the value of 6,50 TL in the Post Offices (by the number of subscribers), on the website of Our Corporation, 
www.filateli.gov.tr and on the philately mobile application.