Filateli Duyurular

13.09.2021

​           

        Şirketimizce 13 Eylül 2021 tarihinde "Ahi Evran'ın Doğumunun 850.Yılı" konulu özelgün zarfı tedavüle sunulacak olup aynı tarihte "Kırşehir PTT Merkez Müdürlüğü/KIRŞEHİR adresinde mesai saatleri içerisinde "Ahi Evran'ın Doğumunun 850.Yılı 13.09.2021 KIRŞEHİR" ibareli özelgün zarfına ait özeltarih damgası kullandırılacaktır.
           Konuya ilişkin özelgün zarfları 5,50 TL bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT işyerlerinde satışa sunulacaktır.
          
           A special day cover will be released on 13th of September 2021 with the theme of "The 850th Birth Anniversary of Ahi Evran" a special date postmark of special day covers with the text of "Ahi Evran'ın Doğumunun 850.Yılı 13.09.2021 KIRŞEHİRwill be used at the same date within working hours at the address of  "Kırşehir PTT Merkez Müdürlüğü/KIRŞEHİR".

          The special day covers of the mentioned subject will be put up for sale with the value of 5,50 TL in the Post Offices (by the number of subscribers), on the website of Our Corporation, www.filateli.gov.tr and on the philately mobile application.