Filateli Duyurular

24.08.2021

     Şirketimizce 24 Ağustos 2021 tarihinde "10 Galip 100 Yaşında" konulu özelgün zarfı tedavüle sunulacak olup aynı tarihte "Sirkeci PTT Merkez Müdürlüğü Filateli ve Pul Galerisi  Hobyar Mah. Büyük Postane Cad. Mermerhan No:7/9 Sirkeci Fatih/İSTANBULadresinde mesai saatleri içerisinde "10 Galip 100 Yaşında 24.08.2021 İSTANBUL" ibareli özelgün zarfına ait özeltarih damgası kullandırılacaktır.

         Konuya ilişkin özelgün zarfları 5,50 TL bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT işyerlerinde satışa sunulacaktır.

         A special day cover will be released on 24th of August 2021 with the theme of "10 Galip is 100 Years Old" a special date postmark of special day covers with the text of "10 Galip 100 Yaşında 24.08.2021 İSTANBULwill be used at the same date within working hours at the address of  "Sirkeci PTT Merkez Müdürlüğü Filateli ve Pul Galerisi Hobyar Mah. Büyük Postane Cad. Mermerhan No:7/9 Sirkeci Fatih/İSTANBUL."
          The special day covers of the mentioned subject will be put up for sale with the value of 5,50 TL in the Post Offices (by the number of subscribers), on the website of Our Corporation, www.filateli.gov.tr and on the philately mobile application.