Filateli Duyurular

02.04.2018

Şirketimizce 02.04.2018 tarihindetedavüle sunulacak olan "Van'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100.Yılıkonulu 2 TL (26 x 36mm boyutunda) bedelli Sürekli Posta Pulu, söz konusu pula ait(110x180 mm boyutunda) 3 TL bedelli ilkgün zarfı PTT İşyerlerinde, Şirketimize ait www.filateli.gov.trweb adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacaktır.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynıtarihte Van PTT Merkez Müdürlüğü/VAN adresinde "Van'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı KonuluSürekli Posta Pulu 02.04.2018VAN"ibareliilkgündamgası kullandırılacaktır.


"100thAnniversary of The Liberation of Van from The Enemy Invasion"themed definitive stamp (26x36 mm sized) whichhas taken place in 2018 Stamp Emission Program with the value of 2 TL and FDC of this commemorative stamp (110 x 180mm sized) with the value of 3 TLwill be put up for sale atthe date of02 April 2018 in the Post Offices, on the website of ourCorporation, www.filateli.gov.tr and on the philately mobileapplication.

The first day postmark;"Van'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı KonuluSürekli Posta Pulu 02.04.2018 VAN "will be used atthe sale date of mentioned philatelic materials at the address of Van PTT Merkez Müdürlüğü/VAN.​