Filateli Duyurular

19.03.2020

Şirketimizce 19 Mart 2020  tarihinde "Beşiktaş JK 117. Kuruluş Yılı" konulu özelgün zarfı tedavüle sunulacak olup aynı tarihte "Beşiktaş PTT Merkez Müdürlüğü Sinanpaşa, Beşiktaş Çarşısı, Ortabahçe Cad. Beşiktaş/İSTANBUL" adresinde mesai saatleri içerisinde "Beşiktaş JK 117. Kuruluş Yılı 19.03.2020 İSTANBULibareli özelgün zarfına ait özeltarih damgası kullandırılacaktır.


Konuya ilişkin özelgün zarfları 5,00 TL bedelle www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT işyerlerinde satışa sunulacaktır.


A special day cover will be released on 19th of March 2020 with the theme of  "117th Year of Beşiktaş JKa special date postmark of special day covers with the text of "Beşiktaş JK 117. Kuruluş Yılı 19.03.2020 İSTANBUL" will be used at the same date within working hours at the address of  "Beşiktaş PTT Merkez Müdürlüğü Sinanpaşa, Beşiktaş Çarşısı, Ortabahçe Cad. Beşiktaş/İSTANBUL"​.

The special day covers of the mentioned subject will be put up for sale with the value of 5,00 TL in the Post Offices (by the number of subscribers), on the website of Our Corporation, www.filateli.gov.tr and on the philately mobile application.